Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

W październiku 2017 r. Rada FIFA podjęła historyczną decyzję w sprawie rozwoju kobiecej piłki nożnej, zatwierdzając poprawki do Regulaminu w sprawie statusu i transferu zawodników (RSTP), które wprowadzają wymóg przetwarzania w International Transfer Matching System (ITMS) wszystkich transferów międzynarodowych zawodniczek jedenastoosobowej piłki nożnej od  1 stycznia 2018 r.

Czytaj dalej Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

Opublikowane w

Dyskwalifikacja czasowa, a zmiana klubu przez piłkarza

Ostatnio pisałem o karze dla klubu, którego drużyna prowadzona była w zawodach przez trenera bez ważnej licencji, wcześniej było o wykluczeniu grającego trenera, a dziś pora na wykluczenie zawodnika z meczu (ukaraniem czerwoną kartką), a konkretnie przewinienie uregulowane w art. 61 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i konsekwencje jakie dyskwalifikacja czasowa niesie za sobą w przypadku zmiany klubu, a idąc jeszcze dalej zmiany krajowej federacji czyli zmiany klubu na zagraniczny.

Czytaj dalej Dyskwalifikacja czasowa, a zmiana klubu przez piłkarza

Opublikowane w

Pierwsza rejestracja i międzynarodowy transfer młodych graczy

Przed kilkoma dniami ukazał się kolejny biuletyn wydawany przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS), w którym to Efraim Barak, Romano Subbiotto oraz prof. Ulrich Haas zdecydowali się przybliżyć szerszej publice sprawę Atletico Madryt przeciwko FIFA, jaka miała miejsce przed ww. Trybunałem (CAS 2016/A/4805).

Czytaj dalej Pierwsza rejestracja i międzynarodowy transfer młodych graczy

Opublikowane w

Międzynarodowe transfery last minute z wykorzystaniem FIFA TMS. Wielkie okazje i jeszcze większe ryzyko. Casus Adriena Silvy.

Międzynarodowy rynek transferowy to przemysł wart wiele miliardów dolarów, obejmujący około 12.000 tego typu transferów każdego roku. Z tego powodu FIFA zdecydowała się w 2007 r. powołać do życia FIFA TMS – system, który zrewolucjonizował i usprawnił sposób dokonywania transferów. Wprowadzony on został w celu zapewnienia społeczności piłkarskiej najnowocześniejszych technologii, aby dotrzymać kroku ruchowi transferowemu na dzisiejszym rynku i odpowiedzieć na potrzeby współczesnej gry.

Czytaj dalej Międzynarodowe transfery last minute z wykorzystaniem FIFA TMS. Wielkie okazje i jeszcze większe ryzyko. Casus Adriena Silvy.

Opublikowane w

Transfer zawodnika jako koszt uzyskania przychodu cz. 1

Kluby sportowe pozyskują zawodników przede wszystkim w drodze transferu z innego klubu. Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy. W przypadku transferu definitywnego zawodnik jest bezterminowo zwalniany z przynależności klubowej, co umożliwia mu zawarcie kontraktu z nowym klubem na dowolny okres czasu. Natomiast w ramach transferu czasowego (wypożyczenia) zawodnik jest zwalniany z przynależności klubowej na ustalony okres czasu (najczęściej do zakończenia danego sezonu), po czym wraca do klubu macierzystego.

Czytaj dalej Transfer zawodnika jako koszt uzyskania przychodu cz. 1

Opublikowane w

Kwoty transferowe, a sprawiedliwość

Dziś miano najdroższego piłkarza świata posiada Christiano Ronaldo, który w 2009 r. przeszedł za kwotę 94 milionów euro do Realu Madryt. Jednak już podczas tegorocznego okienka transferowego Real Madryt może przebić powyższą kwotę. Nie milkną, bowiem echa dotyczące transferu piłkarza Tottenham Hotspur- Garetha Bale. Według doniesień prasowych ma to być najdroższy transfer w historii piłki nożnej, który na pewno wyniesie ponad 100 milionów euro. Negocjacje wciąż trwają, a my codziennie jesteśmy świadkami nowych informacji, jak choćby dotyczących zainteresowania piłkarzem przez Manchester United. Czy Unia Europejska dokona rewolucji w przepisach by zlikwidować możliwość płacenia astronomicznych sum transferowych za zawodnika i tym samym uczynić piłkę nożną bardziej sprawiedliwą?

Jak do tej pory w świecie sportu w niewielkim zakresie zdecydowano się na wprowadzenie tak zwanego systemy „salary cap . Mechanizmu wprowadzającego pułap wynagrodzeń i limitu wydatków na dany sezon przeznaczanych na pensje zawodników zatrudnianych w danym klubie. Jest on stosowany w niektórych ligach zawodowych głównie amerykańskich np. NBA, NHL czy NFL, natomiast rzadziej spotyka się tego rodzaju system w Europie. Cele takiego mechanizmu są dwojakie. Po pierwsze w wymiarze sportowym- poprzez wyrównanie szans zespołów w lidze i teoretycznie zapobiegnięcie dominacji najbogatszych klubów. Po drugie ekonomiczne- poprzez zniwelowanie ryzyka bankructwa klubu czy też jego nie wypłacalności poprzez zbyt wysokie wynagrodzenia. Co natomiast z limitem wysokości kwoty transferu?

Powyższym zjawiskiem zainteresowała się Komisja Europejska, która w lutym br. opublikowała raport dotyczący rynku transferowego w latach 1995- 2011. Wynika z niego, iż liczba przeprowadzanych transferów zwiększyła się ponad 3- krotnie, a sumy wydawane przez kluby piłkarskie, co roku sięgają ponad 3 mld euro. Sytuacja ta jednak- zdaniem Komisji Europejskiej- zwiększa istniejącą nierównowagę między klubami zamożnymi i niezamożnymi, gdyż jedynie 2% pieniędzy z opłat transferowych dociera do mniejszych klubów i sportu amatorskiego. Potwierdza to wypowiedź Androulla Vassiliou europejskiego komisarza ds. sportu, który stwierdził:

„Komisja Europejska w pełni uznaje prawo władz sportowych do ustanawiania zasad transferów, jednak nasza analiza wskazuje, że obecnie obowiązujące zasady nie zapewniają sprawiedliwej równowagi w piłce nożnej ani warunków umożliwiających chociażby częściowej wyrównanie szans w rozgrywkach ligowych lub pucharowych. Potrzebujemy takiego systemu transferowego, który będzie służył rozwojowi wszystkich klubów i młodych graczy.

Z zaprezentowanej wypowiedzi wynika, iż Komisja Europejska nie kwestionuje prawa do ustalania zasad transferów przez sportowe organy zarządzające (w piłce nożnej przez FIFA). Zaleca jednak by doszło do kolejnych zmian, również na szczeblu krajowym. Jak bowiem wynika z raportu obecny system wciąż przynosi korzyści głównie najbogatszym klubom, gwiazdom piłkarskim i ich agentom.

W wyniku raportu postanowiono, iż w drugiej połowie 2013 r. podczas posiedzenia grupy ekspertów UE ds. dobrego zarządzania w sporcie zostanie opracowane sprawozdanie, które do końca roku ma zostać przedłożone ministrom sportu UE. Jednocześnie w raporcie, jak i sprawozdaniu zaproponowane zostaną dalsze działania, mające na celu poprawy uczciwej i zrównoważonej konkurencji pomiędzy klubami. Dotychczas Komisja Europejska proponuje by:

a)      ograniczyć kwoty transferowe- kwota wykupu miałaby być uzależniona od zarobków piłkarza i wynosić około 70% kwoty jaką zawodnik miałby zarobić w klubie przez czas kontraktu;

b)      wprowadzić podatek „fair play  – podatek dotyczyć by miał opłat transferowych przekraczających pewną kwotę. Próg opłaty, stawkę podatku i jego zakres wspólnie miałby określić międzynarodowe piłkarskie organy zarządzające w porozumieniu z klubami. Cel podatku to wspierani redystrybucji funduszy z klubów bogatych do mniej zamożnych i zwiększenie równowagi konkurencyjności;

c)      usprawnić system informowania klubów o transferach – w celu zapewnienia odpowiedniej i należnej rekompensaty klubom;

d)     ograniczyć liczbę graczy w klubie;

e)      uregulować mechanizm wypożyczania zawodników- ograniczenie liczby wypożyczanych piłkarzy, w celu zniwelowania procederu w postaci wykupywania przez bogate kluby najzdolniejszych młodych piłkarzy i następnie ich wypożyczaniu;

f)       ograniczyć i wprowadzić jawność w zakresie prawa do zawodnika tzw. osób trzecich (prywatnych inwestorów lub agentów)- poprzez przyjęcie przepisów zgodnych z przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału, które będą miały na celu ochronę integralności i wolności zawodników oraz uczciwości konkurencji sportowej;

g)      wspierać inicjatywy finansowania fair play – poprzez zachęcanie klubów do stosowania metod finansowania mających na celu uniknięcie przyjmowania wydatków przekraczających ich dochody;

h)      powiększyć fundusz solidarnościowy– zwiększenie funduszy z obecnych 2% do co najmniej 5-8% kwot transferowych;

Zmiany budzą kontrowersję. Pojawiają się negatywne głosy, jak choćby wypowiedź szefa organizacji zrzeszającej europejskie kluby piłkarskie (European Club Association) stwierdzające, że ingerencja polityków w świat futbolu może zakończyć się katastrofą. Z drugiej strony Komisja Europejska może liczyć na poparcie związku FIFPro, który zrzesza ponad 50 tyś. zawodowych piłkarzy. Przypomnieć również należy, iż już raz Komisji Europejskiej udało się przeprowadzić zmiany regulacji transferowych. W 2001 r. FIFA po wyroku w sprawie Bosmana i długich negocjacjach ugięła się i wprowadziła zasadę wolnych transferów po wygaśnięciu kontraktów czy też wprowadzenie prawa do ekwiwalentu za wyszkolenie dla klubów, które straciły zawodników poniżej 23 roku życia oraz system dwóch okienek transferowych w roku. Wówczas proponowane zmiany również wydawały się niemożliwe do wprowadzenia, tak jak dla przeciętnego człowieka niemożliwe wydają się propozycje transferowe za niektórych zawodników. A więc czy rzeczywiście Gareth Bale będzie miał możliwość przejścia do historii jako nie tylko najdroższy piłkarz świata ale również jako ostatni najdroższy piłkarz przed wprowadzeniem limitów transferowych?