Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN (część 2)

12.09.2023

1 października br. obudzimy się w nowej rzeczywistości piłkarskich transferów i kontraktów. Z tym dnie wrócą bowiem „do obrotu” piłkarscy agenci i zastąpią pośredników transakcyjnych, którzy z kolei lat temu właśnie tychże agentów zastąpili. Od 1 października będziemy więc mieli ponownie tylko licencjonowanych agentów piłkarskich, a działalność na rynku piłkarskich transferów, kontraktów i pośredników będzie działalnością mocno regulowaną (na powrót).

W Polsce, kwestię działalności agentów określa Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN, uchwalony przez Zarząd PZPN na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 roku (Uchwała nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN). Pisaliśmy już na prawosportowe.pl między innymi o zakresie regulacji – szczegóły TUTAJ.

Było też o maksymalnej wysokości opłat za usługi, bo to zawsze jest co najmniej intrygujące, a stawki prowizji dla agentów czy pośredników nierzadko potrafiły sięgać kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu procent, choć była oficjalna rekomendacja maksymalnej stawki. Teraz nie jest to już rekomendacja, a nakaz. Od 3% do 10% w zależności od sytuacji te prowizje wynoszą.

Dziś o reprezentowaniu klienta przez agenta w myśl przepisów Uchwały nr VII/116 z dnia 8 sierpnia 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN (dalej: Uchwała). Zgodnie z art. 6 Uchwały,  agent może świadczyć Usługi Agenta na rzecz Klienta wyłącznie po zawarciu z nim pisemnej umowy o reprezentowanie. Kontakt z potencjalnym klientem lub zawarcie umowy z klientem są wyłączną domeną agenta. A to oznacza, że tylko agent może kontaktować się z potencjalnym klientem lub zawrzeć z klientem Umowę o reprezentowanie. Okres obowiązywania umowy o reprezentowanie zawartej pomiędzy klientem indywidualnym (zawodnikiem, zawodniczką, trenerem), a agentem nie może przekraczać 2 (dwóch) lat. Termin ten może zostać przedłużony wyłącznie poprzez zawarcie nowej umowy o reprezentowanie.

Warto tu wspomnieć, że wszelkie postanowienia dotyczące automatycznego lub jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy o reprezentowanie lub inne postanowienia, które mają na celu przedłużenie okresu obowiązywania umowy o reprezentowanie poza maksymalny okres 2 lat, są nieważne.

Uchwała nadto nakłada zarówno na agenta jak i klienta indywidualnego obowiązek nie zawierania innych niż ta jedna zawarta między nimi umowa. W danym czasie może obowiązywać tylko jedna umowa o reprezentowanie klienta. Przed zawarciem umowy o reprezentowanie z klientem indywidualnym lub przed zmianą istniejącej Umowy o reprezentowanie z danym klientem indywidualnym, agent zobowiązany jest do poinformowania klienta indywidualnego w formie pisemnej, że powinien on rozważyć skorzystanie z niezależnej porady prawnej w związku z zawarciem umowy o reprezentowanie oraz uzyskać od klienta indywidualnego potwierdzenie w formie pisemnej, że skorzystał on lub zdecydował się nie skorzystać z takiej niezależnej porady prawnej.

Natomiast umowa o reprezentowanie zawarta pomiędzy klientem instytucjonalnym (klubem), a agentem nie podlega maksymalnemu okresowi obowiązywania. agent może zawrzeć kilka Umów o reprezentowanie z tym samym klientem instytucjonalnym, z zastrzeżeniem, że takie umowy, obowiązujące w jednym czasie, muszą dotyczyć różnych transakcji.

Agent może wykonywać usługi agenta oraz inne usługi wyłącznie dla jednej strony transakcji, z zastrzeżeniem dozwolonej podwójnej reprezentacji, tj. sytuacji, w której agent świadczy usługi agenta i inne usługi na rzecz klienta indywidualnego i podmiotu pozyskującego w ramach tej samej transakcji, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody obu klientów.

Agent nie może natomiast w szczególności wykonywać usług agenta ani Innych usług w ramach tej samej transakcji dla: podmiotu odstępującego i klienta indywidualnego lub podmiotu pozyskującego i podmiotu odstępującego lub wszystkich stron tej samej Transakcji.

Agent i powiązany agent nie mogą świadczyć usług agenta ani Innych usług dla różnych Klientów w ramach tej samej transakcji, z wyjątkiem sytuacji, w której uzyska zgodę obu stron.

Klient może negocjować i zawrzeć transakcję bez angażowania agenta. W takim przypadku należy to wyraźnie zaznaczyć w danej umowie transferowej lub kontrakcie. Każda klauzula w umowie o reprezentowanie, która ogranicza możliwość samodzielnego negocjowania i zawierania przez Klienta

Kontraktu lub umowy transferowej bez udziału agenta lub nakłada karę na klienta, który samodzielnie negocjuje lub zawiera kontrakt lub umowę transferową bez udziału agenta, jest nieważna.

Umowa o reprezentowanie może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą z jej stron, jeżeli istnieje ku temu uzasadniony powód (ważna przyczyna). Strona wypowiadająca lub rozwiązująca umowę o reprezentowanie bez uzasadnionej przyczyny (ważnej przyczyny) musi zrekompensować drugiej stronie wszelkie wynikające z tego szkody. Uzasadniony powód (ważna przyczyna) do wypowiedzenia umowy o reprezentowanie istnieje wtedy, gdy od strony nie można już racjonalnie oczekiwać, zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze, kontynuowania stosunku umownego przez uzgodniony okres. Dotyczy to między innymi następujących sytuacji, takich jak odebranie lub zawieszenie licencji agenta przez FIFA lub prawomocne orzeczenie wobec agenta zakazu udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną lub kary dyscyplinarnej lub prawomocne nałożenie na klub zakazu rejestracji nowych zawodników, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, przez co najmniej jeden cały okres rejestracji.

W art. 7 Uchwały uregulowano reprezentację nieletnich. Kontakt (jak również późniejsze zawarcie umowy o reprezentowanie) z Zawodnikiem U18, czyli takim który nie ukończył 18 lat lub jego opiekunami prawnymi w związku z jakimikolwiek usługami agenta lub Innymi usługami może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed ukończeniem przez zawodnika wieku 15 lat.

Kontakt z Zawodnikiem U18, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody od opiekunów prawnych Zawodnika U18 w formie pisemnej, jak również spełnienia pewnych warunków, o których zaraz. Agent uprawniony jest przed uzyskaniem takiej zgody wyłącznie do jednokrotnego kontaktu z opiekunami prawnymi i poproszenia o kontakt do Zawodnika U18.

A teraz o tych specjalnych warunkach. Agent, który chce reprezentować Zawodnika U18 lub klub w transakcji z udziałem Zawodnika U18 powinien pomyślnie ukończyć wyznaczony kurs CPD na Platformie FIFA dotyczący osób niepełnoletnich oraz spełnić wszelkie wymogi dotyczące reprezentowania osoby niepełnoletniej ustanowione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przepisy PZPN.

Każde naruszenie regulacji określonych w niniejszym artykule jest karane co najmniej karą grzywny oraz zawieszenia Agenta na okres co najmniej 6 miesięcy i nie więcej niż dwóch lat.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.