Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Jakie elementy wliczają się do salary cap?

27.02.2019

W kilku poprzednich blogach (szczególnie tutaj) starałem się przybliżyć konstrukcję salary cap. Dziś chciałbym jednak wskazać konkretne elementy, które trzeba brać pod uwagę podczas sumowania wynagrodzeń w danej drużynie NBA.

Na początku jednak niezbędne jest wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć, których nazwy funkcjonują w języku angielskim również wśród polskich kibiców i ekspertów zajmujących się NBA i takimi też będę się posługiwał, chcąc uniknąć sytuacji, w której doszłoby do niejasności spowodowanej błędnym bądź nieoddającym istoty sprawy tłumaczeniem.

Pierwszym z takich istotnych haseł jest „cap room” – oznacza ono różnicę pomiędzy salary cap a wynagrodzeniami, jakie obecnie płaci zawodnikom dany klub i odnosi się do zdolności do zawierania umów z wolnymi zawodnikami. Jeśli drużyna znajduje się powyżej limitu, nowe umowy może zawierać tylko w drodze wyjątków od salary cap (np. prawa Birda). Jeżeli jednak zespół nie przekracza limitu wynagrodzeń, to może swobodnie zawierać nowe kontrakty, do wysokości limitu. „Cap room” to zatem finansowa dyspozycyjność klubu do swobodnego pozyskiwania nowych zawodników.

Drugie istotne pojęcie to „cap holds”. Zwrot ten pochodzi od angielskiego czasownika „to hold”, czyli trzymać i w ten sposób można go instynktownie zrozumieć – „cap holds” to przyszłe zobowiązania danego klubu wobec zawodników, których drużyna pozyska. Może to mieć miejsce np. w sytuacji, gdy pewne jest, że klub będzie chciał zakontraktować zawodnika z pierwszej rundy draftu. Istotą „cap hold” jest to, że wlicza się ono do salary cap mimo faktu, że obecnie środki te nie są faktycznie wypłacane. Czyli jeśli suma wynagrodzeń płaconych obecnie przez zespół jest niższa o 10 milionów dolarów od salary cap, a „cap hold” zespołu wynosi 4 miliony dolarów, to jego „cap room” będzie wynosił 6 milionów dolarów”.

Do salary cap wliczają się następujące elementy:

 • wynagrodzenia wszystkich aktywnych i nieaktywnych zawodników, wraz z bonusami i dodatkami;
 • wynagrodzenia za cały sezon dla zawodników, których klub pozyskał w wyniku wymiany w trakcie sezonu;
 • wynagrodzenia należne zwolnionym zawodnikom, nie licząc jednak zwolnień wynikających ze szczególnych sytuacji związanych z pozyskaniem ich przez nowy klub (więcej informacji tutaj);
 • wynagrodzenia należne zawodnikom, którzy przeszli na emeryturę i nadal są związani kontraktem (ten aspekt zasługuje na osobny wpis) lub takim, którzy musieli skończyć karierę w wyniku kontuzji/innych problemów zdrowotnych, a ich kontrakt obowiązuje;
 • „cap holds”, które wynikną z przyszłych zobowiązań na tle skarg/postępowań dyscyplinarnych itp., przy których istnieje duże prawdopodobieństwo, że obciążą klub;
 • „cap holds”, które wynikają ze zobowiązań i kontraktów, które zostały zawarte, ale nie weszły jeszcze w życie (np. ustne porozumienie pomiędzy klubami/klubem i zawodnikiem);
 • „cap holds”, które wynikają z wynagrodzeń należnych wolnym agentom będącym byłymi zawodnikami klubu, w przypadku których klub całkowicie nie zrezygnował z jakichkolwiek uprawnień do ich kontraktu (ta instytucja nazywa się „renounce” i w skrócie oznacza, że klub zrzeka się jakichkolwiek praw do danego koszykarza i gasną też zobowiązania kontraktowe);
 • „cap holds” wynikające z wiążących ofert, jakie klub złożył zastrzeżonemu wolnemu agentowi – do momentu, w którym nie wygasną one ze zdarzeń faktycznych takich jak nieprzyjęcie oferty lub związanie się zawodnika kontraktem z innym klubem;
 • „cap holds” wynikające z draftu i pozyskania nowych zawodników z tego tytułu, chyba że przed rozpoczęciem sezonu klub i zawodnik na piśmie wyraźnie oświadczą, że nie zamierzają zawrzeć kontraktu;
 • „cap holds” związane z tzw. „incomplete roster charge”, czyli karą za brak minimalnej liczby zawodników (12) zakontraktowanych przez daną drużynę. Wysokość tej kary jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia dla zawodnika rozgrywającego pierwszy sezon w NBA za każdego „brakującego zawodnika”, czyli do dyspozycji klubu jest tylko 10 koszykarzy, to płaci on karę w wysokości dwukrotności wskazanego minimalnego wynagrodzenia. Kara ta jest płatna tylko w okresie między sezonami;
 • „cap holds” wynikające z sumy wyjątków (takich jak mid-level, bi-annual, disabled player exception), które przysługują danemu klubowi, chyba że ten wyraźnie zrzeknie się go („renounce”), co skutkuje brakiem możliwości korzystania z niego oraz niewliczaniem go do salary cap;
 • wynagrodzenia z wypełnionych kontraktów (jak np. kontrakty 10-dniowe) są wliczane do sumy wynagrodzeń danego zespołu do końca sezonu, którego dotyczyły (czyli do 30 czerwca).

Aby rozwiać wątpliwości, warto wskazać też kilka elementów, które nie wliczają się do salary cap. Poniżej wymienione przykładowe elementy i sytuacje:

 • wynagrodzenie za cały sezon zawodnika, od którego klub odstąpił w wyniku wymiany w trakcie sezonu;
 • wynagrodzenia dla tzw. „Two-way players”, czyli zawodników grających w jednym sezonie zarówno w NBA, jak i lidze G-league (szczegóły tutaj);
 • wynagrodzenia wynikające z kontraktów letnich;
 • wynagrodzenia nienależne w wyniku tzw. „set-off”, czyli sytuacji, w której klub rezygnuje z zawodnika (waive), a ten następnie zawiera kontrakt z nowym klubem, który pokrywa jego wynagrodzenie wynikające z poprzedniej umowy.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.