Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń kontrolerów POLADA

09.06.2017

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się drugiemu z projektów rozporządzeń wykonawczych do Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, który ma regulować kwestię szkoleń kontrolerów antydopingowych.

Sporządzenie Projektu Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych jest konsekwencją delegacji ustawowej zawartej w art. 27 ustawy antydopingowej. W §1 Rozporządzenia wskazano na zakres regulacji, który obejmuje: 1) organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, 2) program szkolenia kontrolerów, 3) rodzaje zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich wymiar czasowy, 4) tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów, 5) wzór certyfikatu kontrolera, 6) wzór legitymacji służbowej kontrolera.

W treści aktu wprost wskazano, że to właśnie POLADA będzie odpowiedzialna za zapewnienie kadry wykładowców i instruktorów celem przeszkolenia kontrolerów. Pozytywnie należy ocenić zapis stanowiący o konieczności uwzględnienia zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych w toku szkolenia. Szczegółowy plan dydaktyczny zamieszczono w załączniku.

Przepisy Rozporządzenia w większości dotyczą kwestii związanych z procesem egzaminacyjnym. W przepisach od §5 wskazano na informacje, jakich komisja egzaminacyjna musi udzielić kandydatowi podchodzącemu do egzaminu a także kwestię zapewnienia przez POLADA materiałów egzaminacyjnych. Co wydaje się zasadne, podchodzący do egzaminu nie będą mogli korzystać pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję w trakcie egzaminu teoretycznego brak jednak takiego zakazu w przypadku egzaminu praktycznego. Zgodnie z §6 na część teoretyczną będzie składało się 40 pytań testowych, na które odpowiedzi udzielić należy w ciągu 40 minut trwania egzaminu. Pozytywny wynik uzyskają kandydaci, którzy odpowiedzą pozytywnie co najmniej na 32 pytania. W trakcie części praktycznej kandydaci wezmą udział w dwóch symulacjach kontroli antydopingowej: podczas zawodów i poza zawodami. Część praktyczną ocenia z osobna każdy z członków komisji egzaminacyjnej a maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 30. Zgodnie z §8 ust. 4 podstawą do zaliczenia części praktycznej będzie uzyskanie co najmniej 24 punktów. Po pozytywnym zaliczeniu dwóch części egzaminów kontrolerzy POLADA otrzymują certyfikat na podstawie, którego będzie wydawana legitymacja służbowa kontrolera.

Choć projekt rozporządzenia nie zawiera zbyt rozbudowanej regulacji to jednak pozytywnie należy ocenić jego treść oraz sam fakt woli uregulowania kwestii kwalifikacji i procesu egzaminacyjnego kontrolerów antydopingowych.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności