Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

06.07.2018

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Ustawa) zakazane jest zawieranie porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, co obejmuje m.in. ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem, a także podział rynków zbytu i zakupu. Chociaż od powyższej reguły istnieją pewne wyjątki (art. 7 i 8 Ustawy) to jednak należy przyjąć, że co do zasady porozumienia antykonkurencyjne są w całości lub w odpowiedniej części nieważne, a naruszenie zakazu ich zawierania rodzi odpowiedzialność po stronie przedsiębiorcy oraz, w określonych prawem przypadkach, także po stronie osoby zarządzającej.

Jak wynika ze wspomnianego komunikatu UOKiK, właśnie w związku z zawarciem porozumienia ograniczającego konkurencję doszło do wszczęcia postępowania przeciwko 16 przedsiębiorcom, w tym największym sieciom fitness oraz operatorowi pakietów sportowo-rekreacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w związku ze zgromadzonym przez UOKiK materiałem dowodowym, do którego uzyskania doszło w wyniku przeprowadzonych w 2017 r. przeszukań. Podejrzewa się, że zmowa miała polegać na podzieleniu między uczestnikami zmowy rynku, w ten sposób, że wspólnie ustalono rejony Polski, w których dany uczestnik mógł operować. Ponadto miało jakoby dojść do ustalenia, że uczestniczące w zmowie kluby fitness nie będą współpracowały z rywalami największego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych w Polsce również będącego uczestnikiem zmowy. Jak wskazuje się w komunikacie, w zmowie udział mogło brać 6 menadżerów firm, co doprowadziło do wszczęcia i prowadzenia postępowań także przeciwko osobom fizycznym. Co ciekawe, odpowiedzialność menadżerów za uczestnictwo w porozumieniach antykonkurencyjnych funkcjonuje w Polsce dopiero od 2015 r. i jak wskazuje sam Prezes UOKiK na prowadzenie postępowań przeciwko osobom fizycznym zdecydowano się po raz pierwszy.

Jak zatem będzie kształtowała się odpowiedzialność uczestników kartelu jeżeli postępowanie UOKiK wykaże zawarcie zmowy? Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Co istotne, decyzję o nałożeniu kary można wydać wobec przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy dopuścił się on naruszenia zakazu umyślnie czy nieumyślnie. Co zaś tyczy się osób zarządzających, to w tym przypadku kara może sięgnąć nawet 2 milionów złotych, jednak dla pociągnięcia menadżera do odpowiedzialności konieczne jest przypisanie mu umyślności w działaniu lub zaniechaniu, które doprowadziło do naruszenia zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14496  

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności