Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Prawa i obowiązki osad uczestniczących w regatach wioślarskich

21.06.2018

Wioślarstwo - dyscyplina znacząca dla polskiego sportu, bowiem od pięciu rozegranych ostatnio igrzysk olimpijskich oraz w cyklicznie rozgrywanych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy polscy zawodnicy zdobywają liczne medale (łącznie 18 medali olimpijskich, 43 Mistrzostw Świata Seniorów, 67 Mistrzostw Europy Seniorów). Jest to również dyscyplina o szczególnych wewnętrznych regulacjach sportowych z uwagi na specyfikę sportu wodnego. Kwestie, w jaki sposób przepisy regulują sytuację najechania jednej z osad na drugą oraz np. co w sytuacji, gdy łódź przewróci się w trakcie wyścigu określa Wioślarski Regulamin Sportowy, którego najciekawsze przepisy w zakresie praw i obowiązków osad uczestniczących w regatach wioślarskich zostaną poniżej opisane.

Towarzyszenie wyścigowi przez osady niestartujące w nim na torze lub poza nim na całym dystansie lub jego części jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji. Zawodnicy z osad znajdujących się na wodzie nie mogą dopingować osad biorących udział w wyścigu, ani udzielać im wskazówek. Arbiter może ukarać takie osady żółtą kartką lub dyskwalifikacją.

Osada nie powinna wpłynąć do strefy startowej dopóki starter nie przydzielił jej pasma wody (toru). Osada wpływa na tor na wezwanie startera. Osada ma wówczas prawo poruszania się w obu kierunkach na paśmie wody (torze), który został jej przydzielony przez startera. Osada musi znajdować się na swoim stanowisku startowym gotowa do startu na 2 minuty przed wyznaczoną godziną startu. Jest to niezwykle istotny przepis, bowiem niejeden zawodnik po raz pierwszy startujący w zawodach nie znając przepisu i nie będąc w gotowości do startu miał z góry słabsze szanse na wygranie wyścigu. Komenda „2 minuty” do startu oznacza bowiem, iż start od tego momentu może rozpocząć się w każdej chwili. Gdy starter oznajmia „2 minuty” oznacza to, że osady są formalnie podporządkowane starterowi, jest to również dla osad zapowiedź przygotowania się do wyścigu. Od momentu rozpoczęcia odczytywania listy startowej, osadom nie przysługuje prawo do zgłaszania braku gotowości. Po odczytaniu listy startowej starter podaje komendę startu. W przypadku procedury skróconej pomija się odczytywanie listy startowej. Starter może ukarać żółtą kartką osadę, która przybędzie z opóźnieniem na swoją pozycję startową. Może również wykluczyć osadę z wyścigu. Starter może rozpocząć wyścig bez nieobecnych osad

Osada musi wykonywać wszystkie polecenia sędziego zmierzające do usprawnienia startu i zachowania porządku i spokoju w rejonie startu. Brak numeru startowego, niejednolite stroje zawodników (dotyczy to również np. różnych wzorów skarpetek), pióra wioseł niepomalowane na barwy klubowe – mogą stanowić dla startera podstawę ukarania osady żółtą kartką. Obowiązek posiadania jednolitych strojów i piór wioseł nie dotyczy osad składanych. Osady nieposiadające na dziobie łodzi kulki ochronnej nie zostaną dopuszczone do startu i nie mają prawa poruszania się po akwenie pod rygorem kar regulaminowych – jest to przepis wprowadzony ze względów bezpieczeństwa, bowiem ostre zakończenie łodzi niezabezpieczone kulką ochronną przy dużej prędkości spowodowało w historii wypadki na innych uczestnikach regat.

Osada odpowiada za stan techniczny sprzętu, na którym startuje. Jeżeli jednak w okresie bezpośrednio poprzedzającym start wystąpi nieprzewidziana awaria sprzętu, osada ma prawo prosić o przesunięcie startu. Decyzję o opóźnieniu startu lub przesunięciu wyścigu podejmuje sędzia główny w zależności od czasu, przewidzianego na usunięcie uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie jest bardzo poważne, lub jeśli nie powstało w okresie bezpośrednio przed startem, sędzia główny może podjąć decyzję o niedopuszczeniu osady do startu.

Ciekawym przepisem jest możliwość opuszczenia przez osadę przydzielonego toru w trakcie wyścigu pod warunkiem jednak, iż nie uzyskuje z tego tytułu żadnych korzyści i nie przeszkadza innym zawodnikom. Czyni to jednak na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Za przeszkadzanie innej osadzie uznane może być płynięcie przed inną osadą w taki sposób, że wiosła lub kadłub łodzi powodują wzburzenie wody utrudniające prawidłowe wiosłowanie lub utrzymanie kierunku. Przeszkadzaniem jest również zbliżenie z boku do łodzi konkurującej w taki sposób, że zagraża to zetknięciem piórami wioseł lub kadłubem łodzi oraz zetknięcie się wioseł lub kadłubów łodzi w taki sposób, że osada poszkodowana nie może kontynuować wyścigu. Niesportowe zachowanie się w stosunku do przeciwników, sędziów lub publiczności spowoduje wykluczenie osady z wyścigu. W przypadkach szczególnie rażącego postępowania osadzie grozi dyskwalifikacja w regatach, a sędzia główny może skierować do Zarządu PZTW wniosek o ukaranie osady czasową dyskwalifikacją.

Swoista zasada solidarnej odpowiedzialności została określona w przepisie statuującym, iż jeżeli w danym wyścigu uczestniczy więcej osad z jednego klubu, a którakolwiek z nich zostanie uznana za winną przeszkadzania lub spowoduje zderzenie z inną osadą, to arbiter może wykluczyć wszystkie osady z danego klubu biorące udział w wyścigu.

Osada osiąga linię mety dziobem łodzi i powinna ją przepłynąć na odcinku wyznaczonym przez boje skrajnych pasm toru. Za osiągnięcie przez osadę linii mety uznaje się moment, w którym kulka na dziobie łodzi przetnie linię mety. Ominięcie wyznaczonej bojami linii mety może spowodować niesklasyfikowanie osady i niezaliczenie wyścigu jako ukończonego, jeśli miejsce przekroczenia linii mety będzie niedostatecznie widoczne dla sędziów. Osada, która ukończy wyścig w pomniejszonym składzie wioślarzy zostanie sklasyfikowana, natomiast brak sternika w łodzi na linii mety powoduje niesklasyfikowanie osady. Nieokazanie dociążenia przez sternika na wezwanie Komisji Sędziów może spowodować wykluczenie osady.

Osada, która nie przepłynie całej długości wyznaczonego dystansu bez względu na przyczynę nie ma prawa uczestnictwa w dalszych wyścigach w tej konkurencji. Jeżeli zdarzenie miało miejsce w wyścigu finałowym, osada nie zostanie sklasyfikowana. Kontynuowanie wyścigu po wywrotce jest możliwe tylko wtedy, gdy osada nie korzystała z zewnętrznej pomocy przy przywróceniu łodzi do stanu pływalności. Osada, która skorzystała z pomocy zewnętrznej w torze nie może być sklasyfikowana nawet wtedy, gdy przewiosłuje cały dystans.

Podsumowując, warto przed uczestnictwem w profesjonalnym współzawodnictwie wioślarskim zaznajomić się z obowiązującymi przepisami regulaminu wioślarskiego, bowiem błędy w sporcie, czy to własne czy innych osad mogą niekiedy skomplikować żmudną drogę do zwycięstwa. Świadomość o własnych prawach i obowiązkach z pewnością pomoże pokonać te bariery. W poniższym linku załączamy pełną treść Wioślarskiego Regulaminu Sportowego: link (http://www.pztw.pl/files/PZTW/Dokumenty/WRS/WRS_2017.pdf).

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności