Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

18.07.2018

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

PZS, podobnie jak inne organizacje, powinny rozwijać współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy. Odpowiednie pozycjonowanie zawodników i trenerów przez związek wpływa na takie kwestie, jak uczestnictwo tych grup w procesach decyzyjnych w związku, czy polityka zatrudniania trenerów, a także podnoszenia ich kwalifikacji oraz wspierania zawodników w łączeniu przez nich sportu z nauką, pracą lub życiem rodzinnym. Obecnie rola trenera i zawodnika w polityce związku bywa marginalizowana. Z Analizy działalności PZS w sportach olimpijskich wyłania się obraz związków jako organizacji, które nie realizują zasady partycypacyjności. Kluby i trenerzy zarzucają PZS „odgórne” narzucanie decyzji bez poddawania ich konsultacjom z zainteresowanymi stronami. Stąd autorzy badania MSIT postulują, aby PZS były bardziej aktywne w pozyskiwaniu opinii trenerów i zawodników na temat podejmowanych decyzji oraz kierunków rozwoju danego sportu i by stosowały w tym celu różne środki komunikacji. Polityka związku wobec trenerów przejawia się także w działaniach na rzecz kształcenia i podnoszenia ich kompetencji. Na PZS spoczywa odpowiedzialność za takie działania m.in. w ramach wymiany dobrych praktyk i dokształcania zawodowego trenerów w danym sporcie.

W obszarze również poruszanym w Kodeksie Dobrego Zarządzania - Kadry dla sportu -poruszono już kwestie wprowadzenia przez PZS autonomicznych systemów licencyjnych dla trenerów. Kształcenie ustawiczne mogłoby w nich stanowić wymóg dla podtrzymania uzyskanych uprawnień. PZS, poza stworzeniem systemów licencyjnych, powinny same oferować trenerom możliwości doskonalenia zawodowego lub wspierać ich w uczestnictwie w kursach czy szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym zagraniczne. Choć Analiza działalności PZS w sportach olimpijskich wskazuje, że trenerzy są na ogół zadowoleni z warunków doskonalenia zawodowego stwarzanych im przez PZS, to jednak sytuacja w tym zakresie kształtuje się odmiennie w każdym ze związków.

Innym ważnym aspektem polityki związku wobec trenerów jest kwestia podstaw formalno-prawnych zatrudniania opiekunów kadry narodowej przez poszczególne PZS. W wielu przypadkach trenerzy kadry narodowej (zwłaszcza kadr młodzieżowych i juniorskich) świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Powoduje to u nich brak pewności zatrudnienia, co z kolei wpływa na częste zmiany trenerów kadr narodowych, które mogą zaburzać proces szkolenia oraz wpływać na osiągane przez zawodników wyniki. Problem ten był podnoszony w Analizie działalności PZS w sportach olimpijskich, gdzie autorzy badania rekomendują ustabilizowanie zatrudnienia trenerów w PZS.

Jednym z elementów wspierania zawodników przez związki jest promowanie kariery dwutorowej, czyli rozwiązań polegających na zapewnianiu zawodnikom równoległej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, umożliwiającej płynne wejście na rynek pracy po zakończeniu kariery sportowej. PZS powinien prowadzić w tym zakresie działania uświadamiające, zwracając zawodnikom uwagę na to, że ich kariera sportowa ma ograniczony horyzont czasowy, a tym samym konieczne jest planowanie dalszego, „pozasportowego” życia zawodowego. Ponadto PZS, planując kalendarz zawodów i zgrupowań, zwłaszcza dla młodych zawodników, powinien brać pod uwagę perspektywę roku szkolnego i akademickiego, aby ułatwiać młodym sportowcom godzenie nauki i kariery sportowej. „Duże” PZS powinny z kolei prowadzić własne programy kariery dwutorowej dla sportowców.

PZS winny także w swojej polityce uwzględnić zagadnienia związane z ochroną zawodników przed zagrożeniami, takimi jak stosowanie względem nich substancji zabronionych w sporcie, które dodatkowo mogą być szkodliwe dla zdrowia, czy przed wykorzystywaniem ekonomicznym zawodników. Szczególną uwagę należy też zwrócić na kwestię ochrony nietykalności fizycznej i psychicznej zawodników, w tym przede wszystkim przed molestowaniem. Ważne jest także wypracowanie odpowiednich procedur zapewniających zawodnikom możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych, przeprowadzanych w bezpieczny dla ich życia oraz zdrowia sposób.

Bezwzględnie wiążące wytyczne dla PZS w tym obszarze:

a) PZS promuje koncepcję dwutorowej kariery wśród zawodników i trenerów,

b) Planując zgrupowania i krajowe zawody mistrzowskie (zwłaszcza w sporcie młodzieżowym) PZS bierze pod uwagę kalendarz szkolny i akademicki,

c) PZS zapewnia udział trenerów kadry narodowej w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej finansowanej ze środków MSIT,

d) W systemie licencji dla trenerów w danym sporcie znajduje się wymóg ciągłego doskonalenia zawodowego,

e) PZS przynajmniej raz do roku organizuje konferencje trenerskie celem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń,

f) W PZS działają komisja zawodnicza i trenerska,

g) Decyzje dotyczące kierunków rozwoju danego sportu są konsultowane ze środowiskiem trenerów i zawodników, a z trenerami dodatkowo decyzje odnoszące się do procesu szkoleniowego,

h) PZS ubezpiecza zawodnika kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

Na zdjęciu: siedziba Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności