Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

18.07.2018

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

PZS, podobnie jak inne organizacje, powinny rozwijać współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy. Odpowiednie pozycjonowanie zawodników i trenerów przez związek wpływa na takie kwestie, jak uczestnictwo tych grup w procesach decyzyjnych w związku, czy polityka zatrudniania trenerów, a także podnoszenia ich kwalifikacji oraz wspierania zawodników w łączeniu przez nich sportu z nauką, pracą lub życiem rodzinnym. Obecnie rola trenera i zawodnika w polityce związku bywa marginalizowana. Z Analizy działalności PZS w sportach olimpijskich wyłania się obraz związków jako organizacji, które nie realizują zasady partycypacyjności. Kluby i trenerzy zarzucają PZS „odgórne” narzucanie decyzji bez poddawania ich konsultacjom z zainteresowanymi stronami. Stąd autorzy badania MSIT postulują, aby PZS były bardziej aktywne w pozyskiwaniu opinii trenerów i zawodników na temat podejmowanych decyzji oraz kierunków rozwoju danego sportu i by stosowały w tym celu różne środki komunikacji. Polityka związku wobec trenerów przejawia się także w działaniach na rzecz kształcenia i podnoszenia ich kompetencji. Na PZS spoczywa odpowiedzialność za takie działania m.in. w ramach wymiany dobrych praktyk i dokształcania zawodowego trenerów w danym sporcie.

W obszarze również poruszanym w Kodeksie Dobrego Zarządzania - Kadry dla sportu -poruszono już kwestie wprowadzenia przez PZS autonomicznych systemów licencyjnych dla trenerów. Kształcenie ustawiczne mogłoby w nich stanowić wymóg dla podtrzymania uzyskanych uprawnień. PZS, poza stworzeniem systemów licencyjnych, powinny same oferować trenerom możliwości doskonalenia zawodowego lub wspierać ich w uczestnictwie w kursach czy szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym zagraniczne. Choć Analiza działalności PZS w sportach olimpijskich wskazuje, że trenerzy są na ogół zadowoleni z warunków doskonalenia zawodowego stwarzanych im przez PZS, to jednak sytuacja w tym zakresie kształtuje się odmiennie w każdym ze związków.

Innym ważnym aspektem polityki związku wobec trenerów jest kwestia podstaw formalno-prawnych zatrudniania opiekunów kadry narodowej przez poszczególne PZS. W wielu przypadkach trenerzy kadry narodowej (zwłaszcza kadr młodzieżowych i juniorskich) świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Powoduje to u nich brak pewności zatrudnienia, co z kolei wpływa na częste zmiany trenerów kadr narodowych, które mogą zaburzać proces szkolenia oraz wpływać na osiągane przez zawodników wyniki. Problem ten był podnoszony w Analizie działalności PZS w sportach olimpijskich, gdzie autorzy badania rekomendują ustabilizowanie zatrudnienia trenerów w PZS.

Jednym z elementów wspierania zawodników przez związki jest promowanie kariery dwutorowej, czyli rozwiązań polegających na zapewnianiu zawodnikom równoległej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, umożliwiającej płynne wejście na rynek pracy po zakończeniu kariery sportowej. PZS powinien prowadzić w tym zakresie działania uświadamiające, zwracając zawodnikom uwagę na to, że ich kariera sportowa ma ograniczony horyzont czasowy, a tym samym konieczne jest planowanie dalszego, „pozasportowego” życia zawodowego. Ponadto PZS, planując kalendarz zawodów i zgrupowań, zwłaszcza dla młodych zawodników, powinien brać pod uwagę perspektywę roku szkolnego i akademickiego, aby ułatwiać młodym sportowcom godzenie nauki i kariery sportowej. „Duże” PZS powinny z kolei prowadzić własne programy kariery dwutorowej dla sportowców.

PZS winny także w swojej polityce uwzględnić zagadnienia związane z ochroną zawodników przed zagrożeniami, takimi jak stosowanie względem nich substancji zabronionych w sporcie, które dodatkowo mogą być szkodliwe dla zdrowia, czy przed wykorzystywaniem ekonomicznym zawodników. Szczególną uwagę należy też zwrócić na kwestię ochrony nietykalności fizycznej i psychicznej zawodników, w tym przede wszystkim przed molestowaniem. Ważne jest także wypracowanie odpowiednich procedur zapewniających zawodnikom możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych, przeprowadzanych w bezpieczny dla ich życia oraz zdrowia sposób.

Bezwzględnie wiążące wytyczne dla PZS w tym obszarze:

a) PZS promuje koncepcję dwutorowej kariery wśród zawodników i trenerów,

b) Planując zgrupowania i krajowe zawody mistrzowskie (zwłaszcza w sporcie młodzieżowym) PZS bierze pod uwagę kalendarz szkolny i akademicki,

c) PZS zapewnia udział trenerów kadry narodowej w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej finansowanej ze środków MSIT,

d) W systemie licencji dla trenerów w danym sporcie znajduje się wymóg ciągłego doskonalenia zawodowego,

e) PZS przynajmniej raz do roku organizuje konferencje trenerskie celem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń,

f) W PZS działają komisja zawodnicza i trenerska,

g) Decyzje dotyczące kierunków rozwoju danego sportu są konsultowane ze środowiskiem trenerów i zawodników, a z trenerami dodatkowo decyzje odnoszące się do procesu szkoleniowego,

h) PZS ubezpiecza zawodnika kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

Na zdjęciu: siedziba Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.