Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Napomnienia i wykluczenia w piłkarskiej Ekstraklasie

15.07.2016

Ostatnio sporo piszemy o krajowym futbolu i piłkarskiej Ekstraklasie wszak dziś rozpoczyna się sezon 2016/2017. Opisywaliśmy już perypetie byłych zawodników Górnika Zabrze oraz kwestie uprawniania zawodników do gry w Ekstraklasie, w tym problematykę wychowanków czy listy A i B. Pisaliśmy też o najważniejszej zmianie czy zmniejszeniu liczby obcokrajowców – spoza obszaru Unii Europejskiej w meczowej „11” z trzech do dwóch. Dziś pora na sprawy dyscyplinarne.

Przypomnijmy, Regulamin został przyjęty na mocy Uchwały nr V/69 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne.

Do spraw dyscyplinarnych bez wątpienia należy zaliczyć napomnienia (żółte kartki) i wykluczenia (czerwone kartki). Na mocy art. 14 ust. 1 Regulaminu, zawodnik, który w czasie meczów Rozgrywek Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

W przypadku ukarania napomnieniami lub wykluczenia co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny klubu, klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500 złotych (art. 14 ust. 2 Regulaminu). Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą regulują przepisy art. 15. I tak na mocy art. 15 ust. 1, napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek Ekstraklasy oraz innych klas rozgrywkowych, czyli jeśli zawodnik występuje w I drużynie w rozgrywkach Ekstraklasy oraz w drużynie rezerw np. w III lidze, to kartki liczone są osobno dla każdych z tych rozgrywek. Zatem dla przykładu dwa napomnienia z rozgrywek Ekstraklasy i dwa napomnienia z rozgrywek – powiedzmy – III ligi nie powodują pauzy za cztery żółte kartki i zawodnik może zagrać w meczach obu rozgrywek nie narażając się na bycie zawodnikiem nieuprawnionym do gry.

Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych rozgrywkach podlegają w świetle przepisu art. 15.2. wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN, zaś kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach Ekstraklasy podlegają na mocy art. 15 ust. 3 wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.

W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w Rozgrywkach Ekstraklasy bez względu na fakt występowania uprzednio w Rozgrywkach Ekstraklasy lub innej klasie rozgrywkowej (art. 15 ust. 4 Regulaminu). Zatem jeśli zawodnik występował np. w I lidze i tam został ukarany liczbą napomnień, skutkującą pauzą i został transferowany do klubu Ekstraklasy, a pauzy nie odbył w rozgrywkach I ligi, musi ją odbyć w meczach Ekstraklasy.

Przepisy dyscyplinarne Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy mają charakter przepisów szczególnych względem przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i oprócz kwestii napomnień i wykluczeń oraz pauzy za nie, regulują przypadki naruszenia etyki sportowej i dopingu. Dotyczą też naruszeń postanowień przedmiotowego regulaminu oraz zasad dotyczących protestów. O tym poniżej.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1, wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie Rozgrywek Ekstraklasy, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata meczowego podjęcie przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnym boisku. Indywidualne kary natomiast nakładane są na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Kolejna szczególna regulacja została zawarta w art. 18 ust. 1 i dotyczy dopingu w sporcie piłki nożnej, stwierdzonego w rozgrywkach Ekstraklasy. Zatem,  zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub, którzy odmówili poddania się takim badaniom. 

W kwestii naruszeń postanowień Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy, Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. ma prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzekać kary przewidziane Regulaminie Dyscyplinarnym

Na koniec o protestach wnoszonych po meczach Ekstraklasy. Regulacje zostały zawarte w art. 16 omawianego Regulaminu.  I tak na mocy art. 16 ust. 1, protest odnośnie przebiegu meczu wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w ciągu 48 godzin po zakończeniu meczu, pisemnie, za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi wpłynąć do Biura Ekstraklasy S.A. we wskazanym powyżej terminie. Mamy też ważny wyjątek od tej reguły, bowiem, jeżeli termin do złożenia protestu w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Wedle przepisu art. 16 ust. 2, do protestu winno być dołączone pokwitowanie dokonania na konto Ekstraklasy S.A. wpłaty kaucji protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. To oznacza, że w przypadku nieuwzględnienia protestu, kaucja zostaje zatrzymania. Szczególny przypadek dotyczy protestu na stan boiska i jest uregulowany w art. 16 ust. 3. Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem. Jeśli stan boiska zmieni się w trakcie gry uniemożliwiając kontynuowanie meczu kapitan drużyny musi bezzwłocznie zgłosić to sędziemu w obecności kapitana drużyny przeciwnej. Tylko w tych przypadkach protest może zostać uwzględniony. Protestów nie można natomiast składać przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. Ma to sprzyjać zasadzie niezależności sędziego. Jednak na mocy art. 16 ust. 5 Regulaminu przewidziano wyjątki od reguły z art. 16 ust. 4. Dotyczą one jedynie napomnień i wykluczeni.

Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną, co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

Po tej lekturze wypada życzyć jedynie pozytywnych emocji związanych z oglądaniem meczów Ekstraklasy i kibicowaniem piłkarzom i obyśmy wszyscy mieli jak najmniej okazji zaglądać do regulacji dyscyplinarnych!

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.