Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

24.05.2017

Dnia 11 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r. Objęły one również działalność polskich związków sportowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli: NIK może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, m.in. wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny. Do katalogu wyżej wskazanych podmiotów należą oczywiście również polskie związki sportowe. Zgodnie z art. 6 Ustawy: NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi. Może ona również przeprowadzać kontrole doraźne. W związku z powyższym, Sejmowa Komisja, korzystając z przyznanych jej kompetencji przyjęła jednogłośnie wniosek kontrolny do NIK w zakresie dostosowania statutów polskich związków sportowych do ustawy o sporcie. Pojawia się w tym momencie pytanie, która wersja ustawy o sporcie stanowić będzie podstawę do oceny dostosowania statutów polskich związków sportowych. Pamiętajmy, że w tej chwili trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej: Polskie związki sportowe zobowiązane są dostosować swoje statuty oraz regulaminy do wymagań niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. NIK powinna mieć na uwadze wyżej wskazaną okoliczność ustalając roczny plan pracy. Istnieje bowiem ryzyko doprowadzenia sytuacji, w której w trakcie trwania kontroli upłynie termin dostosowania przepisów wewnętrznych polskich związków sportowych do znowelizowanej ustawy o sporcie, przyjmując, iż rządowy projekt zostanie przyjęty. Same polskie związki sportowe powinny mieć natomiast na uwadze prawdopodobną kontrolę przepisów wewnętrznych w przyszłym roku. Część z nich w dalszym ciągu nie dostosowała bowiem swojej działalności do ostatnich zmian przepisów, m.in. w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sposobu określania zasad działania Zarządów, mając na uwadze nowelizację ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nadszedł zatem idealny moment na dokonanie zmian w przepisach wewnętrznych federacji, w szczególności mając na uwadze również prawdopodobne zwiększenie zakresu kontroli działalności przez Ministra Sportu i Turystyki.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności