Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Kontrakty zawodnicze w E-Sporcie

13.06.2016

E-Sport jest jedną z najszybciej rozwijających się współcześnie branż sportowych w skali globalnej. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się sponsorzy, co przekłada się również na zwiększone środki finansowe wewnątrz środowiska sportu elektronicznego. W jaki sposób wpływa to na kontrakty profesjonalnych graczy? Zapraszam do lektury.

Analizując stosunki prawne z udziałem zawodników należy mieć na uwadze sieć relacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział we współzawodnictwie w ramach E-Sportu. Z jednej strony są to oczywiście zespoły, w których występują gracze, choć oczywiście nie każda gra wymaga przynależności do takich struktur. Kolejnymi podmiotami są organizatorzy zawodów, którymi w praktyce są często twórcy gier, będących przedmiotem współzawodnictwa na zorganizowanych turniejach. Jako przykład należy wskazać Riot Games, twórców gry League of Legends a jednocześnie organizatorów rozgrywek The League of Legends Championship Series (LCS). Nie może oczywiście zabraknąć sponsorów, którzy nawiązują relacje prawne zarówno z samymi zawodnikami, całymi drużynami jak i organizatorami zawodów. Ostatnią z grup interesów w E-Sporcie są dostawcy usług transmisji zawodów, do których należy przykładowo Twitch.tv. Jak widać na pierwszy rzut oka, sieć powiązań pomiędzy określonymi podmiotami są bardzo złożone. W dzisiejszym tekście chciałbym jednakże skupić się na stosunkach prawnych łączących zawodników oraz zespoły.

Relacje te – pomimo szybkiego rozwoju sportu elektronicznego – w znacznej części przypadków nie są oparte na szczegółowo określonych zasadach ustanowionych przez organizatorów rozgrywek. Co więcej, wzajemne prawa i obowiązki często nie są w ogóle sformalizowane w postaci kontraktów sportowych. Z jednej strony umożliwia to kreowanie relacji w sposób rzeczywiście odzwierciedlający wolę stron, z drugiej zaś naraża je duże zagrożenia w razie niekorzystnego określenia zasad współpracy. Na co zatem zwrócić uwagę podczas kształtowania stosunku prawnego pomiędzy graczami a zespołami?

1. Odpłatność stosunku prawnego

Nikt nie ma wątpliwości, że relacja prawna łącząca zawodników oraz zespoły esportowe oparta jest na zasadzie odpłatności. Problematyczna staje się natomiast kwestia momentu wypłaty świadczeń pieniężnych graczowi. Przez długi okres realizacja świadczeń pieniężnych była bowiem uzależniona od osiągnięcia określonego wyniku na konkretnych zawodach. Miały one zatem charakter premii za uzyskanie korzystnego rezultatu. W umowach nie przewidywano za to regularnego wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zawodników. Sytuacja ta ulega jednak zmianie. Po pierwsze, zespoły chcąc zachęcić graczy do reprezentowania swoich barw oferują im korzystniejsze warunki finansowe oparte właśnie na stabilności finansowej. Po drugie, sami organizatorzy dostrzegają potrzebę zabezpieczenia interesów zawodników poprzez zagwarantowanie im określonego wynagrodzenia, niezależnie od osiągniętego wyniku. Jako przykład można wskazać zasady turnieju League of Legends Championship Series, w których zobowiązano kluby do wypłaty gwarantowanej kwoty (tzw. Player Compensation) dla zawodników występujących w pierwszym składzie (tzw. Starters) w danej części sezonu (tzw. Split). Gwarantowaną kwotę określono na 12.500 euro za Split. Dostrzega się również potrzebę zabezpieczenia interesów zawodników rezerwowych, którzy często nie mają podpisanych kontraktów, a co za tym idzie – nie mają również gwarantowanych świadczeń pieniężnych. Wydaje się kwestią czasu, kiedy regularnie wypłacane wynagrodzenia będą normą dla profesjonalnych zawodników esportowych. Warto w takim wypadku zabezpieczyć swoje interesy określając w umowie częstotliwość oraz termin wypłaty świadczeń pieniężnych. Pozwoli to uniknąć niedomówień w razie pojawienia się zaległości w wypłacie honorarium. Pozostaje oczywiście kwestia rozdysponowania uzyskanej kwoty z tytułu nagrody na danym turnieju. Podpisując umowy należy ustalić wspólnie, jaka część wygranej przypada do podziału zawodnikom, a jaka część przysługuje zespołowi. Pozwoli to uniknąć niedomówień w przyszłości.

2. Długość trwania kontraktów

Podstawą tworzenia systemów transferowych w federacjach sportowych jest określenie ram długości obowiązywania umów o świadczenie usług sportowych. W przypadku E-Sportu kwestia ta w większości przypadków organizacji nie doczekała się regulacji na poziomie regulaminów współzawodnictwa. Doprowadziło to do sytuacji, w których gracz zawierał z klubem umowę np. na 10 lat, uniemożliwiając sobie w praktyce uzyskanie w najbliższym czasie lepszych warunków finansowych. Co więcej, w wielu przypadkach zespoły zastrzegały sobie prawo jednostronnego przedłużenia umowy na dalszy czas określony. Zagadnienie to było przedmiotem wielu sporów na tle kontraktów piłki nożnej. Ostatecznie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wypracował linię orzeczniczą, zgodnie z którą jednostronne przedłużenie kontraktu jest możliwe, jednakże po spełnieniu określonych warunków, m.in. zwiększenia wynagrodzenia przysługującego zawodnikowi. W przypadku E-Sportu warunki te nie były spełniane. Organizatorzy rozgrywek powoli dostrzegają ten problem, poddając pod dyskusję kwestię określenia maksymalnego czasu obowiązywania kontraktów zawodniczych. Wprowadzenie tych reguł następuje jednakże powoli, zatem to zawodnicy podpisując kontrakt powinni zabezpieczyć swoje interesy poprzez określenie okresu umowy, który umożliwi im świadome kierowanie swoją karierą.

3. Przedterminowe rozwiązanie kontraktów

W trakcie zawierania umów należy pamiętać o określeniu możliwości rozwiązania ich przed upływem okresu ich obowiązywania. Rolą zawodnika podczas podpisywania kontraktu jest szczegółowe wskazanie, jakie zdarzenia umożliwiają mu złożenie jednostronnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Mogą to być przyczyny ściśle związane z udziałem zespołu we współzawodnictwie sportowym, m.in. relegacja do niższej klasy rozgrywkowej. Należy w tym momencie podkreślić, że sami organizatorzy zaczynają wprowadzać przepisy, zgodnie z którymi degradacja zespołu staje się przesłanką do rozwiązania umowy przez gracza. Przyczyną może być również brak wypłaty należnego zawodnikowi świadczenia. W praktyce często spotykaną sytuacją mogą być tzw. klauzule wykupu pozwalające zawodnikowi bądź zainteresowanemu klubowi rozwiązać kontrakt zawodnika poprzez uiszczenie na rzecz dotychczasowego klubu określonej sumy pieniężnej wskazanej w kontrakcie gracza. Podpisując umowę koniecznie trzeba zwrócić uwagę na klauzulę zakazu konkurencji. Może bowiem okazać się, ze pomimo rozwiązania stosunku prawnego z dotychczasowym klubem, zawodnik nie będzie mógł świadczyć usług przez okres, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji.

W mojej ocenie reguły określające wzajemne relacje zawodników i zespołów będą systematycznie rozbudowywane Obecnie obowiązujące przepisy w ramach rozgrywek E-Sportu umożliwiają jednakże tworzenie różnorodnych relacji prawnych, opartych na licznych klauzulach, które nie miałyby zastosowania w przypadku klasycznych odmian sportu. Szczegółowe określenie praw i obowiązków pozostawiono w zasadzie w gestii zainteresowanych stron. Z jednej strony służy to dostosowaniu wzajemnych relacji prawnych do rzeczywistych potrzeb zawodników oraz zespołów. Należy jednak pamiętać, aby poprzez nieodpowiednie ukształtowanie swojej pozycji prawnej nie narazić siebie na negatywne następstwa w przyszłości, co może ostatecznie rzutować na przebieg dalszej kariery.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.