Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Regulaminy turniejów e-sportowych

02.08.2023

Coraz więcej różnego rodzaju podmiotów zaczyna organizować turnieje e-sportowe. Są to turnieje odbywające się zarówno w dużych widowiskowych halach, gdzie widownię stanowi kilka tysięcy fanów e-sportowych zmagań i w których udział biorą gracze reprezentujący profesjonalne drużyny sportowe, jak i turnieje mniejsze, których organizatorami są np. lokalne organizacje czy szkoły, a ich uczestnikami nie są profesjonalni gracze. Same turnieje możemy z kolei podzielić na te rozgrywane online, jak i przeprowadzane w trybie offline (rozróżnienie to będzie miało istotny wpływ na rodzaj stosowanych regulacji prawnych, a także w niektórych obszarach różnicować treść regulaminów tychże turniejów).

Dla szybkiego przypomnienia:

Turniej offline. Gracze uczestniczą w turnieju osobiście, gromadząc się w jednym miejscu by rywalizować ze sobą w grach komputerowych bądź konsolowych. Z reguły są one organizowane w dużych obiektach w obecności publiczności, a w trakcie organizowane są imprezy towarzyszące, jak np. tragi, pokazy itp. Turnieje online. Turnieje online są organizowane w środowisku internetowym, co pozwala na udział zawodników z różnych miejsc na świecie. Dzięki temu można podczas rozgrywek zgromadzić graczy bez względu na ich lokalizację, co przyczynia się do większej różnorodności i konkurencji poszczególnych turniejów. Warto zauważyć, że w miarę rozwoju technologii i internetowych platform do prowadzenia rywalizacji e-sportowej, turnieje offline mogą współistnieć z wydarzeniami online.

Pomimo tego, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii organizacji turniejów/współzawodnictwa w e-sporcie, podkreślić należy, że na organizatorach turnieju ciąży wiele obowiązków, które są uregulowane w różnych aktach prawnych. Jednymi z pierwszych aktów prawnych, do których powinny sięgnąć podmioty zamierzające zorganizować turniej e-sportowych są:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616), gdzie ustawodawca szczegółowo określił, co jest imprezą masową i w związku z tym, jakie obowiązki ciążą na organizatorze takiego przedsięwzięcia.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W doktrynie przyjmuje się, że regulamin turnieju e-sportowego co do zasady można zaliczyć do kategorii wzorców umownych, do których odnoszą się przepisy art. 384-385(4) ustawy z dnia kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a zakres swobody umów w odniesieniu do nich jest analogiczny jak w innych stosunkach umownych i będzie miał zastosowanie tutaj art. 353 (1) kodeksu cywilnego[1]. Tym samym treść regulaminu lub jego cel nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Poniżej kilka najważniejszych zagadnień, które powinny zostać określone/uregulowane w regulaminie turnieju e-sportowego (oprócz tak podstawowych kwestii jak data imprezy czy jej miejsce):

 1. Wskazanie, kto jest organizatorem turnieju (imię, nazwisko – w przypadku osoby fizycznej oraz jej dane kontaktowe; w przypadku, gdy organizatorem jest przedsiębiorca to wskazanie jego firmy; numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Procedura rejestracji: Informacje na temat sposobu i terminu rejestracji uczestników, oraz jakie dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane.
 3. System eliminacji - opis, jakie rundy lub etapy będą rozgrywane, w jaki sposób uczestnicy awansują do kolejnych etapów turnieju.
 4. Określenie, jakie formaty gier będą stosowane, takie jak pojedyncze eliminacje, podwójne eliminacje, grupy itp.
 5. Reguły gry - szczegółowy opis zasad rozgrywki, regulacji i ograniczeń związanych z poszczególnymi grami.
 6. Określenie sankcji za naruszenie regulaminu, w tym kary za oszustwa, nadużycia, czy inne niedozwolone wskazane w regulaminie zachowanie itp., procedura rozwiązywania sporów i kwestii spornych.
 7. Wskazanie ograniczeń wiekowych graczy, widzów turnieju (tutaj zastosowanie znajdą m.in. przepisy kodeksu cywilnego czy też regulacje ogólnoeuropejskiego systemu klasyfikacji gier – oznaczenia PEGI).
 8. Nagrody – regulamin powinien określać sposób wyłaniania zwycięzców oraz kwestie przyznawania nagród i ewentualnych wyróżnień dla pozostałych uczestników.
 9. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników turnieju – jeżeli turniej e-sportowy będzie spełniał przesłanki imprezy masowej, to na organizatorze spoczywa szereg obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych. Dodatkowo organizator turnieju powinien zadbać o cyberbezpieczeństwo graczy.
 10. Prawa własności intelektualnej związane m.in. z transmisją turnieju (organizator turnieju powinien szczegółowo zapoznać się z informacjami do kogo należą prawa majątkowe do gry, jak można z nich korzystać, ponadto należy wskazać jakie prawa przysługują organizatorom, uczestnikom i widzom dotyczące treści powstałych podczas turnieju).
 11. Zagadnienia dotyczące ubioru graczy.
 12. Regulacje dotyczące procedury postepowania w przypadku wystąpienia problemów technicznych, np. problem z połączeniem internetowym. 
 13. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 14. Postanowienia końcowe (inne istotne informacje, które nie zostały uwzględnione wcześniej, jak np. zmiana regulaminu, możliwość przerwania turnieju, itp.).

Powyższy katalog zagadnień nie jest katalogiem zamkniętym. Postanowienia regulaminu należy każdorazowo dostosować do rodzaju, charakteru turnieju. Sporządzenie regulaminu turnieju z całą pewnością leży w interesie organizatora turnieju. W praktyce bowiem pozwala na egzekwowanie określonych praw i obowiązków. Jasny i transparentny regulamin buduje zaufanie wśród uczestników i widzów, którzy mają wiedzę na jakich zasadach organizowane jest wydarzenie, a także może stanowić czynnik decydujący o podjęciu współpracy/ zaangażowaniu się sponsorów w dane wydarzenie. W sytuacji, kiedy organizatorzy turnieju współpracują z innymi podmiotami, takimi jak np. platformy streamingowe, partnerstwo może wymagać ustalenia wspólnego regulaminu.

 

 

 

[1] Por. M. Bednarek, P. MIkłaszewicz, Wzorce umów [w:] System Prawa Prywatnego, t.5 (red. K. Osajda)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.