Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w piłce nożnej

04.06.2024

W poprzednim wpisie omówiliśmy zakres przedmiotowy i podmiotowy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (dalej: RD PZPN), a zatem o tym kto ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w środowisku piłkarskim i za co, czyli za jaki czyn.

Zachęcam do lektury poprzedniego artykułu, jeśli ktoś się jeszcze z nim nie zapoznał. Tam jest m.in. mowa o tym, że zgodnie z art. 2 § 4 RD PZPN, kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców. Oczywiście przedstawiony został cały krąg podmiotów, które podlegają pod postanowienia Regulaminu, a teraz trzeba sobie zadać pytanie na jakiej zasadzie odpowiadają te wszystkie podmioty? Czy mowa tu o winie i konieczności udowodnienia tej winy podmiotowi, który popełnił czyn, czy może samo popełnienie czynu bez ustalania winy sprawcy powoduje odpowiedzialność (zasada ryzyka)?

Zgodnie z art. 4 § 1 RD PZPN, odpowiedzialność dyscyplinarna oparta jest na zasadzie winy, chyba że z przepisów szczególnych wynikają inne zasady odpowiedzialności. No właśnie, czyli co do zasady, przy czynach dyscyplinarnych musi zostać ich potencjalnym sprawcom udowodniona wina, ale też z kolei w świetle § 2, osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy, kibiców oraz pracowników i współpracowników na zasadzie ryzyka.

Sztandarowa wręcz jest tu odpowiedzialność za niezachowanie porządku i bezpieczeństwa na stadionie podczas meczu. Kibice odpalają race, niszczą krzesełka i kto odpowiada za te czyny w świetle Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN? … Klub. Nie trzeba mu udowodnić winy w tym np. że wpuścił kibiców z racami na teren imprezy masowej (meczu), bowiem klub jako osoba prawna odpowiada za przewinienia dyscyplinarne swoich kibiców na zasadzie ryzyka.

Jak jest wina to musi być kara – cytując klasyka. Zgodnie z art. 5 § 1 RD PZPN, za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem treści art. 47, czyli z zastrzeżeniem przepisu o odstąpieniu od wymierzenia kary, czyli sytuacji, gdzie organ przypisuje podmiotowi odpowiedzialność za czyn, ale nie wymierza kary.

Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą. Kary zasadnicze określają postanowienia Regulaminu, regulujące poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych. Organ dyscyplinarny, obok kary zasadniczej, może orzec jedną bądź kilka kar dodatkowych, spośród katalogu kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 5 § 2-5 RD PZPN).

Art. 5 § 6 formułuje zasadę prewencji szczególnej i ogólnej, bowiem organ dyscyplinarny wymierzając karę, uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na obwinionego, jak i środowisko piłkarskie. Ponadto, zgodnie z § 7 organ dyscyplinarny, orzekając karę dyscyplinarną, warunkowo zawieszając jej wykonanie, nadzwyczajnie ją złagadzając na podstawie art. 46[1] lub odstępując od jej wymierzenia na podstawie art. 47, może nałożyć na podmiot ponoszący odpowiedzialność dyscyplinarną obowiązki, stosownie do treści art. 56.

Podobnie jak w prawie karnym mamy też w Regulaminie Dyscyplinarnym i czyn ciągły i zbieg przepisów, w tym wypadku – określony w art. 6 - zbieg przepisów dyscyplinarnych.

Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie, wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. Zbieg przepisów zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna dokonana w oparciu o tylko jeden czyn, wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przewinień dyscyplinarnych. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.

Jest mowa w Regulaminie Dyscyplinarnym o przewinieniu dyscyplinarnym podobnym. Reguluje je art. 6 [1]. Przewinieniami dyscyplinarnymi podobnymi są w szczególności przewinienia tego samego rodzaju lub przewinienia uregulowane w tym samym rozdziale Regulaminu. Przewinienia stanowiące rażące naruszenie przepisów lub obowiązków, ewentualnie przewinienia popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uważa się za przewinienia dyscyplinarne podobne. Przewinienie podobne ma znaczenie dla określenia kwestii czy sprawca działał w warunkach recydywy.  

Przewinienie dyscyplinarne ciągłe uregulowane zostało w art. 7 Regulaminu. Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, dwóch lub więcej zachowań, które wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości wszystkie zachowania.  Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej, organ dyscyplinarny może wówczas orzec jedną lub kilka dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych. Zasad tych nie stosuje się jednak do przewinień dyscyplinarnych, objętych technicznymi regułami gry w piłkę nożną.

Kara dyscyplinarna łączna została dla odmiany uregulowana w art. 7 [1] RD PZPN, zgodnie, z którym, organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu a sprawy te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia dyscyplinarnego.

W kolejnym blogu będzie o odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego, przewinieniach dyscyplinarnych umyślnych i nieumyślnych. Będzie też o sprawstwie, podżeganiu i pomocnictwie oraz o przygotowaniu i usiłowaniu czynu, stanowiącego delikt dyscyplinarny.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.