Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty – kiedy sprawca odpowie karnie?

29.01.2021

W jednym z moich niedawnych artykułów, który mogą Państwo przeczytać tutaj, poruszyłam kwestię odpowiedzialności za zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty. W artykule tym skupiłam się przede wszystkim na odpowiedzialności cywilnej za następstwa zdarzenia. Kiedy jednak sprawca zdarzenia odpowie karnie za swoje działania? Nie zagłębiając się mocno w tematykę, która jest niezwykle obszerna, pragnę nakreślić jedynie podstawowe kwestie związane z odpowiedzialnością karną sprawcy wypadku drogowego z udziałem rowerzysty.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego (dalej k.k.) Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała (inne niż ciężkie obrażenia, o których mowa niżej) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie tegoż przestępstwa następuje na jej wniosek.

Jeżeli natomiast następstwem wypadku, o którym mowa wyżej, jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. O ciężkim uszczerbku na zdrowiu możemy mówić w wypadku, gdy osoba poszkodowana w skutek zdarzenia została  pozbawiona wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub doznała innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała).

Powyższy przepis wyróżnia zatem dwa typy przestępstwa w komunikacji, różniące się rozmiarem skutków zdarzenia. Jest to:

 1. średni wypadek w komunikacji, którego skutkiem są obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (§ 1), oraz
 2. ciężki wypadek w komunikacji, powodujący śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu (§ 2).

Już na podstawie powyższych wytycznych możemy stwierdzić, że to, z jakiego paragrafu odpowie sprawca jest uzależnione od skutków zdarzenia. Z odpowiedzialnością karną na podstawie kodeksu karnego z art. 177 możemy mieć bowiem do czynienia, jeśli w zdarzeniu drogowym dojdzie do obrażeń powodujących rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwający powyżej 7 dni lub powodujących ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć osoby pokrzywdzonej. Podmiotem odpowiedzialnym może być każda osoba, która związana jest zasadami bezpieczeństwa w ruchu, tj. uczestnik ruchu drogowego, a więc zarówno kierowca samochodu, jego pasażer, pieszy, jak i kolarz. W przypadkach spowodowania lekkich obrażeń przy jednoczesnym sprowadzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawca odpowie jak za wykroczenie, a bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu – jedynie cywilnoprawnie.

Należy w tym miejscu bowiem podkreślić, że istota przestępstwa z art. 177 k.k. polega przede wszystkim na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym wraz ze spowodowaniem, w wyniku tego, określonej szkody pokrzywdzonemu. Musi istnieć zatem związek przyczynowo skutkowy miedzy naruszeniem zasad a spowodowaniem szkody, który każdorazowo podlega ocenie sądu. Jeśli dojdzie do lekkich obrażeń, możemy spodziewać się odpowiedzialności na podstawie kodeksu wykroczeń (art. 86 § 1 KW, który obejmuje zachowania, które będąc naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowały skutki w postaci lekkich obrażeń ciała oraz wszelkiej szkody w mieniu). Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 86 § 1 KW wchodzi w grę wówczas, gdy jednocześnie zostanie sprowadzone zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jeśli następstwem niezachowania ostrożności są tylko niewielkie obrażenia ciała, to odpowiedzialność z tego przepisu jest wyłączona (pozostaje zatem odpowiedzialność cywilnoprawna).

Naruszeniem zasad, o których mowa wyżej, jest między innymi naruszenie zasady ostrożności i szczególnej ostrożności, którą zastrzega w określonych przypadkach ustawa Prawo o ruchu drogowym (innymi zasadami są: zasada odpowiedniej prędkości, trzeźwości, stosowania pasów bezpieczeństwa, zasada cofania, mijania, wyprzedzania i inne). Zasada zachowania szczególnej ostrożności natomiast jest wymagana między innymi w następujących sytuacjach: 1) przechodzenia pieszego przez jezdnię lub torowisko (art. 13 ust. 1), 2) włączania się do ruchu (art. 17 ust. 22 PrDrog), 3) zmiany kierunku jazdy (art. 22 ust. 12 PrDrog), 4) wyprzedzania (art. 24 ust. 22 PrDrog), ale również 5) zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów (art. 27 ust. 12 PrDrog), 13) korzystania przez kierującego rowerem z drogi dla rowerów i pieszych (art. 33 ust. 12 PrDrog), 14) korzystania przez kierującego rowerem z chodnika lub drogi dla pieszych (art. 33 ust. 62 PrDrog).

Zasada zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje zatem zarówno kierowców jak i rowerzystów, lecz w różnych sytuacjach. Na drodze kierowca kierujący pojazdem mechanicznym musi ją zachować podczas wykonywania manewrów przy rowerzyście jak i przekraczaniu ścieżki dla rowerów, natomiast kolarz w stosunku do pieszych w przypadku z korzystania ze ścieżki rowerowo pieszej lub chodnika/drogi dla pieszych.

Na koniec chciałabym również dodać, że przyczynienie się innego uczestnika do wypadku powinno być poczytane na korzyść sprawcy oraz brane pod uwagę przy ocenie stopnia zawinienia oskarżonego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 08.04.2013 r. (sygn. akt II KK 206/12):

"Niejednokrotnie współodpowiedzialnymi za występek określony w art. 177 § 1 lub 2 KK (to jest za spowodowanie wypadku drogowego) mogą być dwaj współuczestnicy ruchu, a czasem nawet większa ich liczba. Warunkiem takiej właśnie oceny prawnej jest stwierdzenie, w odniesieniu do każdego z tych uczestników z osobna, po pierwsze tego, że w zarzucalny sposób naruszył on, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu, po drugie tego, że pomiędzy jego zachowaniem a zaistniałym wypadkiem istnieje powiązanie przyczynowe oraz tego, że istnieje normatywna podstawa do przyjęcia, iż zachowanie uczestnika ruchu powiązane przyczynowo z wypadkiem zasługuje z kryminalno-politycznego punktu widzenia na ukaranie”.

Podsumowując, przestępstwo stypizowane w art. 177 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, natomiast w typie kwalifikowanym do lat 8. Przy typie podstawowym (z §1) możliwe jest zastosowanie wobec sprawcy warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66 § 2 KK). Sąd może również, stosując odstąpienie od wymierzenia kary, poprzestać na orzeczeniu środka karnego, takiego jak np. zakazu prowadzenia pojazdów, o ile społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione (art. 59 k.k.).[1] W przypadku sprowadzenia zagrożenia dla ruchu drogowego przy jednoczesnym wywołaniu obrażeń u poszkodowanego trwających do 7 dni – zastosowanie znajdzie kodeks wykroczeń. Gdy jednak zagrożenie nie zostało sprowadzone, a poszkodowany odniósł lekkie obrażenia - sprawca odpowie jedynie cywilnoprawnie.

 

 

[1] prof. dr hab. Ryszard Stefański - Kodeks karny. Komentarz, wyd. 26, 2021 r.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.