Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Odpowiedzialność kierowcy i rowerzysty za wypadek drogowy z ich udziałem

15.07.2020

Ostatnimi czasy coraz głośniej mówi się o niewystarczającej ostrożności kierowców samochodów wobec innych uczestników ruchu drogowego – mówiąc bardziej precyzyjnie, wobec rowerzystów. W sezonie letnim nagminnie spotyka się kolarzy trenujących, czy  to samodzielnie, czy grupowo, na drogach użytkowanych w większości przez samochody. Dla kierowców nie do końca jest zrozumiałe, czy kolarz poruszający się drogą publiczną powinien być przez nich traktowany jak inny samochód, czy może jednak jak pojazd szczególny?

Nie raz kierowcy zastanawiają się, jaka jest ich odpowiedzialność w przypadku kolizji z rowerzystą poruszającym się po jezdni. Czy w przypadku zdarzenia drogowego z kolarzem kierowca pojazdu będzie odpowiadał na zasadzie ryzyka, czy na zasadzie winy? Z jaką odległością powinni mijać rowerzystę podczas manewru wyprzedzania? Czy kierowca może otrzymać mandat, jeśli wyprzedzi kolarza niezgodnie z przepisami ruchu drogowego? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czy kierowca samochodu odpowiada za kolizję z rowerzystą bez względu na swoją winę?

Zgodnie z kodeksem cywilnym istnieją dwie zasady odpowiedzialności cywilnej- zasada ryzyka oraz zasada winy. Przepisy zazwyczaj określają dosłownie kto, w jakich okolicznościach i za co odpowiada na określonej zasadzie. Przykładowo, w przypadku zdarzenia drogowego, którego uczestnikami są dwa samochody (pojazdy mechaniczne wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody) odpowiedzialność plasuje się na zasadzie winy. Do sądu należy zatem decyzja, który z uczestników „zawinił” spowodowaniu kolizji. Zgodnie z powyższą zasadą, kierowcy odpowiadają wobec siebie na zasadach ogólnych, to znaczy mogą żądać od siebie naprawienia szkód zgodnie z art. 415 k.c., który stanowi: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Czy jednak w sytuacji zdarzenia drogowego rowerzysta poruszający się jak samochód (po jezdni) będzie odpowiadał tak, jak kierowca samochodu? Otóż nie.

Rower nie jest pojazdem mechanicznym

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz szerokim orzecznictwem w tym zakresie pojazdem mechanicznym jest: „pojazd wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody”, co oznacza że spełnia łącznie trzy przesłanki: 1) jest wyposażony we własne urządzenie napędowe; 2)porusza się za pomocą sił przyrody; 3) służy celom komunikacyjnym. Nie jest przy tym istotne, czy dany środek komunikacji jest przystosowany do poruszania się na drogach, wodzie, w powietrzu, czy porusza się po szynach oraz jaką prędkość rozwija. W rozumieniu art. 436 kc mechanicznym środkiem komunikacji poruszanym za pomocą sił przyrody nie jest rower.

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty w grę wchodzić będzie zatem druga z wymienionych wyżej zasad, a mianowicie zasada ryzyka. Zgodnie z tą zasadą, do oceny kto jest odpowiedzialny za zdarzenie drogowe nie ma znaczenia wina sprawcy, a jedynie to, że kieruje on pojazd mechaniczny (czyli samochód). Krótko mówiąc, odpowiedzialność kierowcy pojazdu mechanicznego nie jest zależna od jego winy. Kierowca zatem zmuszony jest zachować szczególną ostrożność wobec kolarzy (pieszych oczywiście również, ale nie o tym w tym artykule), gdyż jego odpowiedzialność może zostać wyłączona jedynie na skutek siły wyższej albo gdy wyłącznie poszkodowany rowerzysta lub osoba trzecia, za którą kierowca nie ponosi odpowiedzialności zawiniła wypadkowi. Nie ma zatem znaczenia, czy rowerzysta porusza się nieprawidłowo, to na kierowcy samochodu ciąży obowiązek zachowania wyjątkowej ostrożności na drodze, bowiem w przypadku zderzenia z rowerzystą to on będzie określony jako winny sprawca zdarzenia mimo tego, że sam kolarz w momencie zdarzenia w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się do powstania wypadku. Jedynie wyłączna wina rowerzysty w spowodowaniu wypadku komunikacyjnego wyłączałaby odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka (czyt. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie I ACa 1442/14, LEX nr 1711503).

A więc rowerzysta ma szczególne uprawnienia i co dalej?

Wyprzedzanie rowerzysty powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Kierowca winien zatem zachować taką samą ostrożność podczas wszystkich manewrów, jakie zachowuje wobec innych samochodów, to znaczy: nie wyprzedzać w miejscach oznaczonych zakazem wyprzedzania, nie wyprzedzać na linii ciągłej, czy na zakręcie. Za te wszystkie przewinienia drogowe wykonane wobec rowerzysty policja może wystawić kierowcy mandat na takie samej zasadzie, jakby kierowca wyprzedzał inny samochód. Ustawowy, minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty to 1 m.

Kierowca zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jak również przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. Znaczy to nic innego, jak obowiązek każdorazowego ustąpienia pierwszeństwa kolarzowi w momencie przekraczania drogi rowerowej, w szczególności zwrócić należy uwagę na rondach, czy w miejscach gdzie wyznaczono ścieżki rowerowe na pasie ruchu dla samochodów.

Ponadto zabrania się kierowcy wjeżdżania pomiędzy jadące w kolumnie rowery. Znaczy to, że widząc kolumnę trenujących kolarzy w liczbie do 15, kierowca ma ustawowy zakaz wjeżdżania pomiędzy rowerzystów. Należy zwrócić na ten przepis szczególną uwagę, ponieważ coraz częściej spotyka się grupy kolarskie, które trenują na rowerach szosowych i poruszają się z prędkością podobną do samochodów (nawet 50 km/h).

Nie zapominajmy jednak o obowiązkach kolarzy

Kolarz jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Oznacza to że jeśli istnieje droga rowerowa kolarz obowiązany jest nią się poruszać, a piesi zobligowani są do ustępowania im pierwszeństwa. Natomiast jeśli droga jest rowerowo-piesza, to rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym.W przypadku poruszania się po drogach, rowerzyści są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kolarz może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli można z niego skręcić w więcej niż jedną stronę. Ponadto, rowerzysta może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony – nie tak jak w przypadku samochodów, wyłącznie z lewej.

Kolarz zobowiązany jest korzystać z chodnika wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 2.  szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jak widać, szczególne obowiązki nie dotyczą jedynie kierowców samochodów lecz również i kolarzy. Obaj uczestnicy ruchu winni stosować się do przepisów Prawo o ruchu drogowym oraz zachowywać ostrożność podczas poruszania się po drogach. Ostatecznie jednak to do kierowców należy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w momencie mijania rowerzysty, o czym, mam nadzieję, wyczerpująco napisałam w powyższym artykule.

(zdjęcie ma charkater ilustracyjny)Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.