Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Wpływ siły wyższej na zobowiązania kontraktowe i regulaminowe

12.03.2020

W dobie chaosu w środowisku sportowym związanym z koronawirusem, zaczynają pojawiać się pierwsze pytania co do prawnych konsekwencji odwoływanych rozgrywek. Mówimy tu przecież nie tylko o zobowiązaniach wobec zawodników, trenerów czy sponsorów, ale również kwestiach sprawozdawczych związanych np. z UEFA Financial Fair Play. Dzisiaj kilka słów ode mnie na ten temat.

Nie podlega żadnym wątpliwościom, że obecna sytuacja skutkować będzie brakiem realizacji zobowiązań umownych i regulaminowym. Mówimy tu o globalnej skali problemu. Analizując międzynarodowe orzecznictwo sportowe nie znalazłem spraw związanych z wpływem epidemii na zobowiązania umowne. Przed CAS były prowadzone wprawdzie postępowania związane z przebiegiem choroby u zawodniczek i zawodników, ale związane one były z naruszeniem przez nich przepisów antydopingowych.

Nie oznacza to jednak, że przedmiotem rozważań organów i sądów sportowych nie były kwestie siły wyższej (force majeure), ponieważ z tym mamy właśnie do czynienia. Warto w tym momencie podkreślić, że większość ze spraw dotyczyła braku realizacji obowiązków klubów związanych z przestrzeganiem regulaminów międzynarodowych federacji sportowych. Warto odnieść się do załącznika XI do dokumentu “UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2018”, w którym wskazano na siłę wyższą jako okoliczność mającą wpływ na rozstrzyganie o naruszeniu przepisów Financial Fair Play przez dane kluby sportowe.

UEFA w swoich decyzjach odnosi się do linii orzeczniczej Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, zgodnie z którą siłę wyższą należy interpretować w sposób ścisły jako zdarzenia nieprzewidziane, którym nie można było zapobiec, jednocześnie uniemożliwiające realizację swoich obowiązków przez zobowiązany podmiot. Uznanie zdarzenia za siłę wyższą powinno mieć charakter wyjątkowy, ponieważ stanowi to odstępstwo od zasady realizacji obowiązków umownych (np. wyrok z 25 sierpnia 2006 r. CAS 2006/A/1110 PAOK FC v. Union des Associations Européennes de Football).

Przykładem uwzględnienia siły wyższej było postępowanie UEFA w sprawie FC Dnipro, które prowadzone było w związku z brakiem spełnienia zobowiązań finansowych wobec Dereka Boatenga, ghańskiego pomocnika, który występował w barwach ukraińskiego klubu na początku ubiegłej dekady.

22 października 2013 r. Trybunał Arbitrażowy w Lozannie wydał ostateczną decyzję, w której potwierdził prawo zawodnika do otrzymania kwoty 555.000 euro tytułem niezapłaconego wynagrodzenia oraz odszkodowania za bezprawne rozwiązanie kontraktu. Według ustaleń UEFA, płatność ta nie została dokonana do 31 marca 2014 r., co stanowiło naruszenie przepisów dotyczących Financial Fair Play. W toku postępowaniu ustalono jednak, że już w styczniu 2014 r. ukraiński klub wielokrotnie próbował zlecić swojemu bankowi realizację wpłaty na rzecz pełnomocnika zawodnika, umocowanego do odbioru kwoty. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą mającą wówczas miejsce u naszych wschodnich sąsiadów oraz zagraniczną walutę przelewu, płatność nie została dokonana w wymaganym terminie. UEFA zwróciła uwagę, że klub aktywnie działał w celu wykonania swojego obowiązku, m.in. poprzez korespondencję z bankiem. W konsekwencji uznano, że z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, FC Dnipro nie poniesie negatywnych konsekwencji braku realizacji swojego obowiązku.

(Derek Boateng z prawej, fot. independent.co.uk)

Choć to kluby zazwyczaj powoływały się na siłę wyższą warto wspomnieć o przykładzie, gdzie to zawodnik próbował w ten sposób wykazać brak winy przy niedopełnieniu zobowiązań umownych. Shikabala (właśc. Mahmoud Abdel Razek Fadlallah) na początku 2005 roku podpisał 3-letni kontrakt z PAOK Saloniki. 14 kwietnia 2006 roku zawodnik za zgodą klubu wyjechał na 10-dniowe wakacje do Egiptu, z których jednak nie wrócił do Grecji. Okazało się, że tuż po przyjeździe do rodzimego kraju został on wezwany do odbycia służby wojskowej. Co więcej, Shikabala został oskarżony o dezercję i zatrzymany w wojskowym obozie w El Gabal El Ahmar. Z uwagi na nieobecność zawodnika, PAOK postanowił zawiesić Egipcjanina w prawach zawodnika, co zostało również potwierdzone przez greckie władze piłkarskie. Mając na uwadze te okoliczności, zawodnik zwrócił się do greckiego klubu z prośbą o umożliwienie mu zawarcia umowy z Al Ahly na czas 3-letniej służby wojskowej. Ostatecznie, Shikabala bez zgody PAOK podpisał kontrakt z Zamalek, co doprowadziło do wniesienia skargi przez grecki klub.

(Shikabala z lewej, fot. afrcianslive.com)

Piłkarz, broniąc się przed zarzutami o bezprawne rozwiązanie kontraktu, wskazywał na siłę wyższą, tj. obowiązki wobec armii wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów w Egipcie. CAS analizując sprawę odniósł się do art. 119 szwajcarskiego koreksu zobowiązań wskazując, że usprawiedliwiony brak realizacji umowy następuje, jeżeli nie można było przewidzieć tych okoliczności jak również dłużnik nie był odpowiedzialny za te okoliczności. Trybunał uznał, że Shikabala zachował się co najmniej nierozważnie podróżując do Egiptu, ponieważ powinien zdawać sobie sprawę z jego zobowiązań wobec armii. W konsekwencji CAS stwierdził, że rozwiązanie kontraktu nastąpiło bez ważnego powodu.

Przenosząc powyższe na nasz grunt, potrzeba byłoby dużo złej woli, by brak realizacji zobowiązań umownych w związku z koronawirusem nie uznawać jako skutku siły wyższej. Przesłanki wskazane przez CAS, powoływane następnie przez UEFA, jak najbardziej nastąpiły. Musimy tylko pamiętać, że z uwagi na wzajemne powiązania uczestników rynku sportowego, w praktyce każdy będzie tutaj stratny. Zawodnik - ponieważ nie otrzyma premii sportowych, które zapewne by uzyskał w normalnych warunkach. Klub – ponieważ nie występuje w rozgrywkach, nie zarabia na meczach domowych itd. Sponsor – ponieważ nie otrzymuje takiego ekwiwalentu reklamowego, jaki przysługiwał mu choćby w zeszłym roku. Przy potencjalnym kierowaniu roszczeń (sprawa Emiliano Sali dobitnie pokazała, że spory pojawiają się przy tak dramatycznych wydarzeniach jak śmierć ludzi), pamiętajmy, że w tej sytuacji tak naprawdę nie ma i nie będzie wygranych.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.