Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Umowy między rodzicami, a dziećmi graczami dotyczące e-sportu

08.05.2019

W jednym ze swoich wpisów wskazywałam już na zagadnienie nieletnich graczy w e-sporcie, przy czym temat ten był przedstawiony od strony ogólnych zagadnień w zakresie ich uczestnictwa w działalności e-sportowej. W dzisiejszym blogu chcę wskazać na tematykę związaną z możliwymi prawnymi formami kształtowania relacji dziecko – rodzic w zakresie e-sportu.

Szczegółowość tytułowej problematyki z pewnością wymagałaby odrębnego, obszernego opracowania, niemniej ze względu na formułę bloga przedstawię tylko najważniejsze kwestie.

Rozwój talentu

Talenty e-sportowe rodzą się w bardzo młodym wieku, zafascynowanie tą branżą dzieci wielokrotnie powoduje w rodzicach wieloaspektowe obawy, szczególnie jeżeli latorośl zaczyna ,,na poważnie” angażować się w rywalizację e-sportową. Pojawiają się pierwsze umowy, wynagrodzenia, zwiększona rozpoznawalność dziecka, kontrakty reklamowe itp. Jednym słowem – kariera e-sportowego młodego gracza. To w jakim kierunku będzie ona biegła w znacznej mierze zależy także od rodziców.

Jak się zabezpieczyć?

W takich sytuacjach warto pomyśleć o różnego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy dzieckiem a rodzicami w zakresie wzajemnych praw i obowiązków związanych z rywalizacją w e-sporcie dziecka. Tego rodzaju działania mogą być uzasadnione już nie tylko oczekiwaniami rodziców, potrzebą zabezpieczenia potrzeb młodego zawodnika, kierunku rozwoju jego kariery, ale w szczególności traktowania jego działalności jako źródła dochodu. Treść takiej umowy może zostać sformułowana na podstawie zasady swobody umów, która wynika z przepisów prawa cywilnego (art. 3531 k.c.) i zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb jej stron. Potencjalna taka umowa zawierać może postanowienia na jakich zasadach będzie kształtowana kariera dziecka i  może mieć wpływ na zawierane kontrakty zawodnicze czy umowy sponsorskie.

Umowy tego rodzaju wymagać będą nie tylko udziału kuratora, ale i w większości przypadków zgody sądu opiekuńczego. Zgodnie z art. 98 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO):

§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

1)przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

W związku z art. 99 KRO, jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Formy umowy

W sytuacji zawarcia umowy między dzieckiem a rodzicami za zgodą sądu opiekuńczego, ten może nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku dziecka i przedstawili go sądowi oraz zawiadamiali sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku, w szczególności o nabyciu przez dziecko przedmiotów majątkowych o znacznej wartości, a także może w uzasadnionych wypadkach ustalić wartość rozporządzeń dotyczących ruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, których dziecko lub rodzice mogą dokonywać każdego roku bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Tego rodzaju unormowanie z pewnością może przyczynić się do sprawnego zarządzania majątkiem dziecka bez konieczności każdorazowego informowania sądu o podejmowanych działaniach.

Ponadto, nie ma przeszkód by umowa między rodzicami a dzieckiem mogła mieć formę umowy spółki cywilnej, która zobowiązywałaby do współdziałania jej stron w celu pozyskania jak najwyższych dochodów z aktywności e-sportowej dziecka. Jak zostało wskazane w wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1438/96: "Zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 krio i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego." To oznacza, że osoba niepełnoletnia mająca np. 16 lat może być wspólnikiem spółki cywilnej, ale jedynie za przyzwoleniem sądu rodzinnego. Natomiast zgodnie z art. 860 k.c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony. Sąd opiekuńczy wydając zgodę na zawarcie takiej umowy powinien ocenić ją przede wszystkim w kontekście interesów dziecka.

Zarządzanie majątkiem dziecka

W sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy, która ma w swym założeniu służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu majątkiem dziecka, czy też tak umowa nie zostaje zawarta rodzice są przede wszystkim obowiązani sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 KRO), działać dla dobra dziecka. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 90/96 wskazał, że „pojęcie dobra dziecka z jednej strony obejmuje całą sferę najważniejszych jego spraw osobistych, przykładowo takich jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, z drugiej zaś – ma ono wyraźny wymiar materialny.

Polega on na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także na dbałości o jego interes majątkowy”. Z kolei w postanowieniu z dnia z dnia 12 grudnia 2000 r., sygn. akt V CKN 1751/00, Sąd Najwyższy podkreślił, iż „swoje oczekiwania i uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej rodzice mogą uwzględniać i realizować jedynie w taki sposób i w takim zakresie, który nie prowadzi do kolizji z dobrem dziecka”.

 

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności