Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Świadczenia stron w ramach umowy sponsoringu

31.01.2017

Tematem dzisiejszego wpisu będą rozważania związane z koniecznością precyzyjnego określania wzajemnych świadczeń stron w ramach umowy sponsoringu, korzyści płynących z takiego podejścia oraz ewentualnych zagrożeń w tym zakresie.

Przygotowując jakąkolwiek umowę niemal zawsze trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe określenie stron, czas trwania umowy, możliwości i warunków wcześniejszego jej wcześniejszego rozwiązania, wprowadzenie zasad odpowiedzialności i zachowania poufności, języka umowy, jurysdykcji w razie ewentualnych sporów itp. Poza elementami typowymi dla każdej umowy podczas redakcji umowy sponsoringu konieczne będzie także odpowiednie sformułowanie postanowień dla niej charakterystycznych. Jednym z kluczowych zagadnień w tym przypadku jest poprawne określenie świadczenia sponsora i sponsorowanego. W praktyce zawodowej najczęściej spotykaną formą świadczenia sponsora jest świadczenie finansowe (gotówkowe), tym niemniej nie należy zapominać, że takie świadczenie może przybrać także inne formy. Poza świadczeniem finansowym w przypadku umowy sponsoringu można także wskazać na świadczenia rzeczowe i usługowe.  O ile w miarę precyzyjne określenie świadczenia finansowego nie jest zazwyczaj dla stron szczególnie kłopotliwe, o tyle w przypadku dwóch pozostałych typów świadczeń pojawiają się już pewne problemy. Odnosząc powyższe do konkretów można przytoczyć przykład popularnego świadczenia rzeczowego polegającego na przekazaniu sponsorowanemu sprzętu sportowego. Zapis dotyczący takiego świadczenia poza ogólnym sformułowaniem o przekazaniu sprzętu powinien uwzględniać także takie kwestie jak m.in.:

  • dokładne określenie sprzętu, jego ilości, stanu w chwili wydania oraz wartości;
  • ustalenie zasad odpowiedzialności za sprzęt w tym odpowiedzialności za jego normalne użytkowanie, kradzież, zniszczenie, zgubienie, odpowiedzialności za dokonywanie napraw itp.;
  • wskazanie terminów wydania sprzętu oraz jego zdania lub określenie zasad nabycia przez sponsorowanego prawa własności do sprzętu;
  • wprowadzenie protokołów zdawczo-odbiorczych;
  • wskazanie osoby, która poniesie koszty związane z dostarczeniem i odebraniem sprzętu;
  • ewentualne wprowadzenie konieczności ubezpieczenia sprzętu.

Oczywiście w razie braku takich postanowień rozstrzygające będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, tym niemniej warto pamiętać, że w ramach swobody kontraktowania strony mogą rozstrzygnąć te kwestie samodzielnie, w sposób odmienny niż wynikający z przepisów KC. Takie podejście pozwoli na wprowadzenie jasnych i satysfakcjonujących strony rozwiązań oraz usunie ewentualne wątpliwości w odniesieniu do stosunku umownego.

Jak wynika z samych założeń umowy sponsoringu po stronie sponsorowanego leży szeroko rozumiany obowiązek informowania opinii publicznej o fakcie sponsorowania przez sponsora. Realizacja tego obowiązku może przybrać różne formy takie jak zamieszczenie znaku towarowego sponsora (np. na odzieży, banerach, stronie internetowej), użyczanie wizerunku czy chociażby wymienianie jego firmy w ramach prowadzenia przez sponsorowanego swojej działalności. Świadczenie sponsorowanego może polegać również na zaniechaniu (klauzule licencyjne). Należy pamiętać, aby także w przypadku świadczenia sponsorowanego być bardzo precyzyjnym w jego określeniu. Kwestia ta aktualizuje się szczególnie w przypadku, gdy na tle konkretnej umowy mamy do czynienia z wprowadzeniem na rzecz sponsora różnego rodzaju praw wyłączności i uprzywilejowania oraz ustanowieniem dotkliwych kar umownych za naruszenie przez sponsorowanego jego obowiązków. Decydując się na ustanowienie prawa wyłączności dla sponsora należy dokładnie określić jego przedmiot i zwrócić uwagę na takie elementy jak okres przysługiwania prawa wyłączności, zakres wyłączności, wskazanie czy wyłączność dotyczy wyłącznie zakazu sponsorowania przez inne marki konkurencyjne dla sponsora itp. Z praktycznego punktu widzenia należy również mieć na uwadze, że klauzula wyłączności na rzecz sponsora uniemożliwi sponsorowanemu utrzymanie pozycji negocjacyjnej z innymi potencjalnymi sponsorami z tej samej branży czy sponsorami tytularnymi.

Mając na uwadze powyższe należy skonstatować, że w przypadku określania wzajemnych świadczeń stron w ramach umowy sponsoringu lepiej zawczasu być precyzyjnym tak, aby już przed wejściem umowy w życie znać dokładnie zakres swoich praw i obowiązków.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności