Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Streamerzy kontra podatki

12.04.2019

Temat streamingu był już przedmiotem analizy na portalu prawosportowe.pl. Ze względu jednak na rosnącą jego popularność  w odniesieniu do gier komputerowych, warto aby gracze zwrócili uwagę na tę część swojej działalności, która zasadniczo nie budzi pozytywnych konotacji. Niestety jednak istnieje i trzeba się z nią zmierzyć.

Zarobki streamera mogą balansować w zależności od jego popularności od kilkuset do kilkunastu tysięcy zł. Do zasadniczych źródeł ich dochodów zalicza się darowizny oraz płatne subskrypcje. Dodać tutaj należy także umowy sponsorskie, czy sprzedaż własnych gadżetów.

Jak zatem podejść do kwestii przekazywania dowolnej i dobrowolnej kwoty przez fana na rzecz gracza? Na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Według art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Stosownie do art. 14 ust. 3 tejże ustawy do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Podatek naliczany jest zależnie od wartości otrzymanej darowizny, według tabeli określonej w tym przepisie. Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej stawka podatku wynosi:

  • 12% dla darowizn do kwoty 10.278 zł,
  • 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł dla darowizn w przedziale od 10.278 zł do 20.556 zł,
  • 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł dla darowizn o wartości przekraczającej 20.556 zł.

W związku z powyższym i co zostało potwierdzone m.in. przez interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.366.2016.1.MD) należy wskazać, że wpłaty dokonywane przez osoby trzecie (osoby fizyczne zaliczone do III grupy podatkowej względem gracza), skoro stanowią darowizny, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (chyba, że wynikają one jednoznacznie z innych niż darowizna stosunków zobowiązaniowych).

Nieco inaczej przedstawia się kwestia w sytuacji, w której nie mamy do czynienia
z dobrowolnymi wpłatami od fanów gracza, a np. z reklam czy płatnych subskrypcji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Nr 0114-KDIP3-1.4011.174.2019.1.ES) uznał, że dochody
z tego źródła podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Dlatego ,,youtuberzy” powinni zapłacić podatek PIT na zasadach ogólnych, czyli w skali 18%, a  w przypadku najlepiej zarabiających graczy, których dochody przekraczają próg podatkowy – 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł rocznie.

Działalność omawiana w dzisiejszym blogu to zjawisko dość nowe, więc wciąż budzi ono wiele wątpliwości na gruncie prawa podatkowego. Nie jest wykluczone, że ze względu na jego skalę i popularność doczeka się specjalnych rozwiązań w ustawach podatkowych.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności