Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Środki tymczasowe i zabezpieczające w postępowaniu przed CAS

29.03.2017

W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) jeszcze przed wniesieniem pozwu lub apelacji strona może dochodzić przyznania środków tymczasowych lub zabezpieczających, których celem ma być zabezpieczenie jej interesów w toku  postępowania. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się procedurze udzielania wspomnianych środków w postępowaniu przed CAS.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że regulacja dotycząca środków tymczasowych i zabezpieczających (Provisional and Conservatory Measures) w postepowaniu przed CAS została ujęta w artykule R.37 Kodeksu Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration). Środki zabezpieczające i tymczasowe CAS przyznaje wyłącznie na wniosek strony, który może być złożony jeszcze przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie lub razem z nim. Od wniosku o przyznanie środka uiszcza się bezzwrotną opłatę w wysokości 1.000,00 CHF, która jest zaliczana na poczet ewentualnego wniosku o arbitraż lub apelacji w tym samym postępowaniu. Istotne jest, że w celu dochodzenia przyznania środków tymczasowych i zabezpieczających strona musi w pierwszej kolejności wyczerpać wszelkie możliwe środki prawne przysługujące jej w ramach danej federacji lub organu/podmiotu sportowego. Jednakże wskazać należy, że wyrażając zgodę na rozpatrzenie sporu zgodnie z przepisami Kodeksu (np. w klauzuli arbitrażowej) w zwykłym postępowaniu arbitrażowym lub arbitrażowej procedurze odwoławczej strony wprost zrzekają się swojego prawa do dochodzenia środków tymczasowych/zabezpieczających od organów państwowych lub trybunałów.

Po złożeniu wniosku o udzielenie środka tymczasowego lub zabezpieczającego druga strona zostaje wezwana do wyrażenia swojego stanowiska w terminie 10 dni lub krótszym, jeżeli wymagają tego okoliczności. Ponadto, w sprawach wyjątkowo nagłych Przewodniczący właściwego Wydziału lub Panel może wydać postanowienie o przyznaniu środka wyłącznie na podstawie wniosku, pod warunkiem, że przeciwnik procesowy zostanie następnie wysłuchany. Postanowienie rozstrzygające o przedmiotowym wniosku wydaje się w trybie przyspieszonym, a jego kluczowym i nieodzownym elementem jest w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie o jurysdykcji CAS do udzielenia środka tymczasowego lub zabezpieczającego. Udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie o jurysdykcję CAS w danej sprawie skutkuje umorzeniem postępowania.

Rozstrzygając o wspomnianych środkach CAS bierze pod uwagę (1) czy przyznanie środka jest niezbędne dla uchronienia wnioskodawcy od poniesienia nieodwracalnej szkody, (2) szanse powodzenia roszczenia oraz (3) czy w konkretnym przypadku interesy wnioskodawcy przeważają nad interesami jego przeciwnika procesowego. Ponadto przyznanie wspomnianych środków można uzależnić od udzielenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia polegającego na wpłaceniu odpowiedniej sumy do depozytu sądowego.

Kończąc należy wspomnieć, że od dnia złożenia wniosku o przyznanie środka tymczasowego lub zabezpieczającego wnioskodawca musi w ciągu kolejnych 10 dni złożyć w danej sprawie wniosek o arbitraż (zwykłe postępowanie arbitrażowe) lub apelację (arbitrażowe postępowanie odwoławcze) w przeciwnym razie postępowanie w przedmiocie wniosku o udzielenie środka tymczasowego lub zabezpieczającego ulega automatycznie umorzeniu a udzielone już środki zostają anulowane. Wspomniany termin nie podlega przedłużeniu.

Należy zauważyć, że w wielu sprawach skorzystanie z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą przyznanie środka zabezpieczającego lub tymczasowego, jest jedyną metodą zabezpieczenia interesów danego podmiotu, zanim jeszcze sprawa zostanie merytorycznie rozstrzygnięta. W związku z powyższym zawsze przed podjęciem działań przed CAS należy rozważyć, czy w danej sprawie zasadnym nie byłoby złożenie wniosku o udzielenie przedmiotowych środków.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności