Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Siatkarskie licencje klubowe na sezon 2018/19

13.07.2018

12 lipca na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się komunikat Komisji Licencyjnej, która poinformowała o przyznaniu licencji na sezon 2018/19 następującym klubom:

Kluby występujące w rozgrywkach Plusligi:

 1. PIŁKA SIATKOWA AZS UWM S.A. W OLSZTYNIE
 2. Aluron Virtu Warta Zawiercie S.A.
 3. KLUB PIŁKI SIATKOWEJ SKRA BEŁCHATÓW S.A.
 4. ONICO Warszawa SA
 5. GKS GieKSa Katowice S.A.
 6. WKS CZARNI RADOM S.A.
 7. Miejski Klub Sportowy Będzin S.A.
 8. Asseco Resovia S.A.

Kluby występujące w Lidze Siatkówki Kobiet:

 1. Volleyball Wrocław S.A.
 2. Małopolski Klub Siatkówki Muszyna S.A.
 3. Klub Sportowy Pałac Bydgoszcz S.A.
 4. ŁKS Commercecon Łódź S.A.
 5. Trefl Proxima Karków
 6. Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A.

Kluby występujące w I lidze Mężczyzn:

 1. Klub Sportowy Lechia Tomaszów Mazowiecki
 2. KLUB SPORTOWY "GWARDIA'' WROCŁAW
 3. KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI SIEDLCE
 4. STOWARZYSZENIE INICJATYW SPORTOWYCH AKTYWNA NYSA
 5. Miejski Klub Sportowy "Ślepsk" Suwałki
 6. KPS PROGRESS
 7. Klub Sportowy AGH Kraków
 8. Sulęcińskie Towarzystwo Siatkarskie "Olimpia"
 9. Uczniowski Klub Sportowy ,,MICKIEWICZ'' w Kluczborku
 10. Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A.

I liga Kobiet:

 1. Wielickie Towarzystwo Sportowe SOLNA
 2. MUKS JOKER ŚWIECIE
 3. Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno
 4. Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole
 5. Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp.z o.o
 6. KS Energetyk Poznań
 7. UKS SZÓSTKA MIELEC

Jednocześnie Komisja poinformowała, że w przypadku pozostałych klubów postępowanie licencyjne wciąż trwa.

Kryteria uzyskania licencji

Procedura przyznawania licencji klubowych w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych kobiet i mężczyzn została określona w Regulaminie wydawania licencji klubowych dla drużyn szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatwierdzonym przez Zarząd PZPS 26 maja 2018 r. Co istotne, uzyskanie licencji przez PZPS jest warunkiem koniecznym dla wzięcia udziału w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Przyznanie licencji klubom uzależnione jest od spełnienia przez nie kryteriów:

1) Prawnych – Posiadanie odpowiedniej formy prawnej (art. 5 Regulaminu) oraz sporządzenie wniosku na odpowiednim formularzu udostępnionym  przez PZPS.

2) Infrastruktury sportowej – Spełnienia warunków technicznych wyposażenia obiektu zgodnie z przepisami PZPS.

3) Finansowych – Po pierwsze, kluby zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawą o rachunkowości. Drugim, bardzo istotnym wymogiem jest brak posiadania zaległości finansowych przekraczających trzy miesiące, w rozliczeniu klubu z zawodnikami, członkami Sztabu Szkoleniowego lub innymi klubami, ZUS, Urzędem Skarbowym według stanu na dzień 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku klubów przystępujących do rozgrywek - według stanu na dzień 30 kwietnia roku, w którym przystępuje do rozgrywek. W przypadku istnienia takich zobowiązań kluby zobowiązane są do przedłożenia uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego odroczenie terminu płatności zobowiązań. W takim przypadku konieczne jest zatem zawarcie ugody (najczęściej pozasądowej) z wierzycielem, w której określone zostaną zasady uregulowania swojego długu.

Przebieg procedury licencyjnej

Do wniosku o wydanie licencji dla klubu (link do pobrania) należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego (np. ewidencja klubów wydawana przez starostę) - zawierający informację o sposobie reprezentacji, wystawiony nie później niż 90 dni przed datą złożenia wniosku;

2) poświadczony odpis statutu lub umowy spółki,

3) oświadczenie Klubu dotyczące niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych w stosunku do ZUS oraz oświadczenie Klubu dotyczące niezalegania w podatkach w stosunku do Urzędu Skarbowego nieprzekraczających trzech miesięcy na dzień 30 kwietnia danego roku,

4) oświadczenie klubu o braku bezspornych zaległości finansowych przekraczających trzy miesiące, w rozliczeniach klubu z zawodnikami, trenerami, PZPS, WZPS-ami, innymi klubami, wg stanu na dzień 30 kwietnia danego roku,

5) pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów PZPS oraz CEV i FIVB podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu,

6) oświadczenie o poddaniu się rozstrzygnięciom Sądu Odwoławczego przy PZPS w przypadku wystąpienia sporów o prawa majątkowe ze stosunków związanych z udziałem w rozgrywkach szczebla centralnego,

7) wypełniony formularz dotyczący Warunków Obiektu Sportowego, na którym rozgrywane będą zawody ligowe potwierdzony przez właściwy WZPS, oświadczenie klubu o zapoznaniu swoich zawodników oraz sztabu szkoleniowego z listą substancji i metod zabronionych zatwierdzoną przez Światową Organizację Antydopingową (WADA),

8) oświadczenie klubu o zapoznaniu swoich zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób upoważnionych przez Klub do podpisywania kontraktów z listą menedżerów licencjonowanych PZPS. 9) kserokopie porozumienia z wierzycielem określającego zasady spłaty należności odłożonych w czasie.

Dokumenty te dostępne są na oficjalnej stronie PZPS.

Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne niepozwalające na końcowe rozpatrzenie sprawy, klub wzywany jest do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niewykluczone, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku klubów, którym na ten moment nie przyznano licencji. W razie uzupełnienia wniosku lub załączników zostanie on rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Komisja do spraw Licencji odmówi wydania licencji dla klubu, jeżeli:

1) oświadczenia zarządu klubu, podpisane zostanie przez nieupoważnionych członków zarządu klubu, 2) klub nie przedstawi kompletnej dokumentacji,

3) klub ma wobec PZPS zobowiązania organizacyjno - finansowe z lat poprzednich,

4) klub poświadczył nieprawdę w złożonych dokumentach,

5) klub nie ma zabezpieczonego odpowiedniego obiektu sportowego do rozgrywania meczów ligowych na danym szczeblu rozgrywek.

W takim przypadku klubowi będzie przysługiwać odwołanie do Sądu Odwoławczego przy PZPS w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Niezależnie od rozstrzygnięcia Komisja ds. Licencji doręcza wnioskodawcy decyzję w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji za potwierdzeniem odbioru w terminie do 14 dni od momentu podjęcia decyzji.

Do czasu zakończenia postępowania licencyjnego nie zostało wiele czasu, dlatego należy wyrazić nadzieję, że niezależnie od przyczyn braku pojawienia się poszczególnych klubów w czwartkowym komunikacie, w najbliższym czasie lista przyznanych licencji zostanie uzupełniona o wszystkie zespoły, które sportowo wywalczyły sobie prawo do gry w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych kobiet i mężczyzn.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.