Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

29.05.2018

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć - nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

W działalności sportowej, a w szczególności w klubach sportowych, przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jest ściśle związana z realizowanymi celami. Zdając sobie sprawę z faktu, iż takie dane są traktowane przez RODO jako tzw. szczególne kategorie danych osobowych (Artykuł 9 RODO) wiele klubów ma wątpliwości, czy przetwarza dane o zdrowiu w sposób zgodny z prawem oraz czy legitymuje się odpowiednią podstawą przetwarzania i czy musi być nią zgoda. W szczególności kluby sportowe wyrażają wątpliwości związane z podstawami dla odbierania i gromadzenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Przede wszystkim wskazać należy, że chociaż przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w tym danych o zdrowiu co do zasady jest zabronione (art. 9 ust. 1 RODO), to jednak istnieje szereg wyjątków, w których zakaz ten nie ma zastosowania. Jedynym z takich wyjątków jest wyraźna zgoda (art. 9 ust. 1 lit a) osoby, której dane dotyczą, ale również konieczność przetwarzania danych szczególnych kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit h).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (PZS) jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Z kolei, podmiotem weryfikującym posiadanie takiego zaświadczenia jest co do zasady klub sportowy zrzeszony w ramach odpowiedniego PZS. Mając na uwadze powyższe należy dojść do wniosku, że w przypadku sportów organizowanych przez PZS odbieranie zaświadczeń lekarskich jest nie tylko potrzebne ze względu na profilaktykę zdrowotną ale również ma swoją konkretną podstawę w prawie polskim (państwa członkowskiego UE), co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych o zdrowiu, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. h). W takim przypadku nie potrzeba zatem odbierać od zawodnika osobnej zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu zawartych w orzeczeniu lekarskim.

Powyższa interpretacja prowadzi jednak do wniosku, że w przypadku klubów sportowych działających w dyscyplinie sportowej nieorganizowanej przez PZS brak wyraźnej podstawy prawnej dla odbierania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie i tym samym konieczne jest odbieranie zgód.

Zróżnicowanie podstaw dla przetwarzania danych osobowych zawartych w orzeczeniach lekarskich ze względu na przynależność danej dyscypliny do obszaru objętego działaniem PZS nie wydaje się w pełni zasadne. Niejednokrotnie dyscypliny sportowe nieobjęte działaniem PZS są równie a nawet bardziej niebezpieczne niż dyscypliny, w których PZS istnieje, dlatego kluby sportowe niezależnie od obowiązku ustawowego powszechnie odbierają od zawodników orzeczenia lekarskie. W takim przypadku nie wydaje się zasadnym wymaganie uzyskiwania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych zawartych w orzeczeniu tylko dlatego, że dotyczy to dyscypliny nieobjętej działaniem PZS, w szczególności, że przedmiotowe dane są potrzebne do celów profilaktyki zdrowotnej. Rozwiązaniem dla tej sytuacji mogłoby być uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii odbierania uzyskiwania orzeczeń lekarskich także w przypadku dyscyplin nieobjętych działaniem PZS i tym samym zwolnienie z obowiązku pobierania zgód w tym zakresie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności