Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Praktyczne aspekty rejestracji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

10.05.2018

W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić zagadnienia związane z rejestracją klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń. Okazuje się bowiem, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są do końca spójne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie: Klub sportowy działa jako osoba prawna. Do kategorii tej należy oczywiście zaliczyć również stowarzyszenia (art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach). W ustawie o sporcie wyodrębniono również uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Kluby te podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Kluby działające w formie stowarzyszenia, których statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej podlegają natomiast wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Prawie o stowarzyszeniach.

Rozróżnienie to początkowo nie miało wpływu na sposób składania wniosku o wpis klubu do ewidencji starosty bądź KRS. Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r.:

Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

Podobnie, w Prawie o stowarzyszeń w momencie wejścia w życie powyższego rozporządzenia art. 12 ustawy miał następuje brzmienie:

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

To komitet założycielski składał wniosek o wpis klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, niezależnie od zapisów dotyczących działalności gospodarczej w statucie klubu.

Sytuację zmieniła nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach sprzed dwóch lat, na skutek której zmianie uległa również treść omawianego wyżej przepisu art. 12 ustawy:

  1. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zarządu

Obecnie wniosek o wpis stowarzyszenia składany jest przez zarząd. Co więcej, ustawa wprowadza obowiązek podpisania wniosku przez wszystkich członków zarządu. Zmianie nie uległ jednakże przepis rozporządzenia, na mocy którego - w przypadku UKS-ów oraz stowarzyszeń, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek o wpis w dalszym ciągu jest składany przez komitet założycielski. Trudno powiedzieć, czy jest to świadome działanie ustawodawca, czy też nie dostrzeżono zasadności zmiany również przepisu rozporządzenia i dopasowania ich do norm Prawa o stowarzyszeniach.

Poruszany problem ma wymiar praktyczny. W przypadku klubów – stowarzyszeń, których statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej sprawa jest jasna – to zarząd składa wniosek o wpis klubu do KRS. Wątpliwości rodzą się jednakże przy UKS-ach oraz klubach – stowarzyszeniach bez statutowej działalności gospodarczej. Treść art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie wskazuje w teorii, że zastosowanie powinny znaleźć przepisy rozporządzenia. Z naszej obserwacji wynika jednak, że wnioski składane do starosty przez zarząd również są uwzględniane, choć zdarzają się przypadki odmowy wszczęcia postępowania celem wpisu klubu do ewidencji z uwagi na złożenie wniosku przez nieuprawniony podmiot, tj. zarząd zamiast komitetu założycielskiego.

W związku z powyższym, dla zabezpieczenia interesów powstających klubów i uniknięcia ryzyka zakwestionowania wniosku przez starostę sugerujemy, by na zebraniach założycielskich powstających klubów podjąć uchwały zarówno o powołaniu zarówno zarządu jak komitetu założycielskiego klubu, w których składy wchodzą dokładnie te same osoby. W naszej ocenie rozwiązanie to zminimalizuje ryzyko opóźnienia rejestracji klubu z uwagi na złożenie wniosków przez nieuprawnione osoby.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika >> Regulamin serwisu >> Polityka prywatności Newsletter Kategorie