Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Okresowe reprezentowanie barw klubowych w świetle przepisów PZPS

08.11.2019

Ostatnimi czasy zaobserwowałem wzmożone zainteresowanie zagadnieniem czasowej zmiany barw klubowych w środowisku siatkarskim. Z tego też powodu, dzisiejszy wpis zostanie poświęcony przybliżeniu mechanizmów popularnego „wypożyczenia”, funkcjonujących w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Całość interesujących nas przepisów znalazło się w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych PZPS na sezon 2019/2020 (dalej: Regulamin). W pierwszej kolejności warto wskazać, że postępowanie zmierzające do uzyskania potwierdzenia prawa do okresowego reprezentowania barw klubowych – tzw. certyfikatu, w dużej mierze bazuje na rozwiązaniach właściwych dla transferu definitywnego, ujętych w § 2 Regulaminu.

§ 2 Regulaminu Zmiany Barw Klubowych PZPS

 1. Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w przypadku transferu definitywnego odbywa się w Systemie Ewidencji poprzez:

‐ Zgłoszenie zwolnienia przez Klub dotychczasowy,

‐ Wyrejestrowanie przez odpowiedni WZPS (jeżeli zachodzi zmiana właściwości WZPS),

‐ Zgłoszenie rejestracji zawodnika przez Klub pozyskujący, na zasadach wskazanych w § 34 PSO,

‐ Zarejestrowanie przez WZPS właściwy dla Klubu pozyskującego,

‐ Potwierdzenie przez PZPS (dotyczy zawodników szczebla centralnego).

 1. Za moment zmiany barw klubowych uważa się potwierdzenie ważności licencji zawodniczej przez właściwy WZPS lub PZPS.
 2. PZPS/WZPS może potwierdzić ważność licencji zawodnika z pominięciem czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zawodnika i po wcześniejszym poinformowaniu Klubu poprzedniego, w celu umożliwienia mu zgłoszenia ewentualnego protestu i po jego rozpatrzeniu.

Podobnie jak w przypadku transferu definitywnego, wypożyczenie do Systemu Ewidencji zgłasza klub dotychczasowy, nazywany w ramach transferu czasowego „klubem wypożyczającym”. Dla ważności zgłoszenia niezbędnym jest załączenie do niego kontraktu obowiązującego pomiędzy klubem wypożyczającym, a zawodnikiem. Pomyślne ukończenie wszystkich etapów wskazanych w przytoczonym powyżej § 2 ust. 1 Regulaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu.

Warto nadmienić, że na klubie pozyskującym, przed ostatecznym wydaniem certyfikatu, ciąży obowiązek odebrania od zawodnika wszelkich dokumentów określonych w § 34 pkt 3 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS. Są to oświadczenia o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez Klub, WZPS i PZPS na potrzeby organizacji i przeprowadzania rozgrywek,

- wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu w rozgrywkach,

- zobowiązaniu do przestrzegania regulaminów obowiązujących w WZPS i PZPS.

Co ważne, certyfikat jest wydawany bezwzględnie na okres jednego sezonu. Ponadto charakteryzuje go swoista „jednorazowość”, bowiem jego unieważnienie, do którego wrócę w dalszej części tekstu, powoduje niemożność wydania kolejnego certyfikatu na ten sam sezon rozgrywkowy. Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej na podstawie certyfikatu można uzyskać do dnia 31 stycznia 2020 r. Tym samym jest to data graniczna tegorocznego siatkarskiego „okienka transferowego” w Polsce.

Opłaty administracyjne do PZPS za potwierdzenie ważności licencji dla zawodników po zmianie barw klubowych tak definitywnych, jak i czasowych, zostały uregulowane w pkt VII Komunikatu Organizacyjnego PZPS na sezon 2019/2022. Opłat tych nie należy mylić z ekwiwalentem za wyszkolenie zawodnika, obowiązującym od tego roku, którego charakterystykę przedstawiałem już na łamach portalu, i z którym można zapoznać się TUTAJ.

Przechodząc do rodzącej liczne pytania kwestii unieważnienia certyfikatu sygnalizuję, że znalazły się one w § 22 Regulaminu. Unieważnienia może dokonać jedynie Wydział Rozgrywek, jeżeli zaistnieje choć jedna z trzech przesłanek enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Jakiekolwiek inne okoliczności nie zawarte w omawianym paragrafie, nie są uwzględniane przez organ PZPS, który pozostaje ściśle związany Regulaminem.

Pierwszą z przesłanek uzasadniających unieważnienie certyfikatu jest wycofanie się z rozgrywek klubu, do którego zawodnik został wypożyczony, w trakcie ich trwania.

Druga odnosi się do liczby występów zawodnika w klubie pozyskującym. Jeżeli nie rozegrał on żadnego spotkania i uzyskał zgodę na unieważnienie certyfikatu, można zgłosić do Wydziału Rozgrywek wniosek o zatwierdzenie unieważnienia. Zatwierdzenie to musi jednak nastąpić przed datą graniczną – 31 stycznia 2020 r.

Ostatnia z przesłanek dotyczy wypełniania zobowiązań umownych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Brak systematycznego regulowania należnego wynagrodzenia względem zawodnika, powodujący rozwiązanie umowy wiążącej obie strony uzasadnia unieważnienie certyfikatu. Podobnie jednak, jak w przy drugiej przesłance, unieważnienie musi nastąpić nie później niż do daty granicznej, zawartej w załączniku do Regulaminu (obecnie – 31 stycznia 2020 r.).

Unieważnienie certyfikatu powoduje niejako wygaśnięcie wypożyczenia i możliwość powrotu do klubu wypożyczającego, a także definitywnej zmiany barw klubowych, o ile spełnione zostaną wymogi ujęte w Regulaminie.

Powyżej przedstawione zostały najistotniejsze zagadnienia związane z okresową zmianą barw klubowych. Liczę, że dzisiejszy blog pomoże odpowiedzieć zarówno na istniejące już pytania, jak i mogące powstać w przyszłości. Gdyby jednak okazało się inaczej, zapraszam do kontaktu.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.