Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Zmiany w przepisach dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie w PZPS

06.06.2019

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął dwie uchwały modyfikujące dotychczas obowiązujące przepisy związane z transferami zawodników. Wprowadził zupełnie nowy Regulamin Ekwiwalentu za Wyszkolenie (dalej: Regulamin Ekwiwalentowy), a także dostosował do niego Regulamin Zmiany Barw Klubowych na sezon 2019/2020[1]. W dzisiejszym blogu pochylę się nad pierwszym z nich, bowiem diametralnie zmienia on zasady rządzące systemem ekwiwalentowym.

W pierwszej kolejności przypomnę, jak mechanizm ekwiwalentów wyglądał dotychczas. Przepisy odnoszące się do tej materii znajdowały się przede wszystkim w Regulaminach Zmiany Barw Klubowych. Zgodnie z § 5 ust. 2, istniały tylko dwie okoliczności do jednorazowego ubiegania się o omawiane świadczenie.

§ 5 Regulaminu Zmiany Barw Klubowych 2018/2019

 1. Po wygaśnięciu umowy Klub, z którego zawodnik odchodzi, może żądać ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika od Klubu, do którego zawodnik przechodzi, gdy zmiana odbywa się po raz pierwszy:

a) z Klubu macierzystego zawodnika do innego Klubu lub

b) z Klubu niewystępującego w seniorskich rozgrywkach centralnych do Klubu uczestniczącego w takich rozgrywkach.

Maksymalne stawki ekwiwalentu ustalane były szczegółowo przez Zarząd PZPS w formie tabeli zawartej w Komunikacie Organizacyjnym i uzależniano je od poziomu rozgrywkowego na jakim rywalizował dany zawodnik. Przykładowo, za zawodników, którzy byli członkami Reprezentacji Polski seniorów „A”, można było żądać ekwiwalentu sięgającego 80.000 zł, w przypadku zawodników występujących na poziomie Plus Ligi bądź zawodniczek uczestniczących w zmaganiach Ligi Siatkówki Kobiet wynosił on 40.000 zł, natomiast w odniesieniu do II ligi – 15.000 zł. Ekwiwalent podlegał przy tym stosownemu procentowemu obniżeniu jeżeli zawodnik nie uczestniczył w co najmniej 50% spotkań rozegranych przez Klub sprzedający w sezonach poprzedzających transfer.

Jak zasygnalizowałem na wstępie, cały system został zdefiniowany na nowo, w związku z uchwaleniem dedykowanego Regulaminu Ekwiwalentowego. Co ważne ekwiwalent nie będzie dotyczył jedynie pierwszego transferu. Przyjmie on formę zbliżoną do „training compensation” znanego ze świata piłkarskiego.  Jego charakter w pełni oddaje art. 1 omawianego dokumentu.

 1. Ekwiwalent za wyszkolenie należy się przy każdej zmianie barw klubowych do ukończenia 21 roku życia zawodnika, uwzględniając najbliższe okienko transferowe w roku następującym po roku, w którym zawodnik ukończył 21 rok życia. Przykładowo, dla zawodników urodzonych od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie wygasa z końcem najbliższego okna transferowego roku 2022 r. (wedle obecnych reguł – 31 stycznia 2022 r.)

Z powyższego przepisu jasno wynika, że ekwiwalentem objęty będzie każdy kolejny transfer zawodnika, aż do pierwszego okna transferowego w roku następującym po roku, w którym zawodnik ukończył 21 lat. Ekwiwalent za wyszkolenie naliczany jest za każdy sezon szkolenia w danym klubie (art. 2). Co do zasady przysługuje klubowi „źródłowemu”, tzn. temu z którego zawodnik odchodzi, przy zastrzeżeniu, że jeżeli w trakcie trwania kontraktu był on wypożyczany do innych klubów, za okres gry w trakcie wypożyczenia ekwiwalent pobiera klub, do którego zawodnik był wypożyczony (art. 4). Upraszczając, ekwiwalent przysługuje temu klubowi, który rzeczywiście szkolił zawodnika w danym sezonie. Naliczany jest natomiast, wg zamieszczonej w Regulaminie Ekwiwalentowym tabeli, począwszy od ostatniej zmiany barw klubowych. Nie uzależniono go przy tym od poziomu, na którym występuje, a od wieku zawodnika. Każda kategoria wiekowa ma bowiem przypisaną stawkę, stanowiącą należny ekwiwalent za dany rok.

Jak można zauważyć analizując powyższą tabelę, jeżeli podczas pozostawania zakontraktowanym w danym klubie, zawodnik był dodatkowo szkolony w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS, przysługujący klubowi ekwiwalent na okoliczność transferu zostaje zwiększony o 80% i podlega podziałowi pomiędzy klub i PZPS na zaprezentowanych zasadach.

Poza transferem definitywnym, uiszczenie ekwiwalentu jest również konieczne w przypadku wypożyczenia (czasowa zmiana barw klubowych). Wówczas klub, do którego zawodnik przechodzi zobligowany jest zapłacić, klubowi wypożyczającemu 20% stawki, która przysługiwałaby w wypadku transferu definitywnego.

Ponadto nowy Regulamin przewiduje szereg okoliczności, bezpośrednio wpływających na rozmiar ekwiwalentu. Zmniejszające znajdują się w art. 6, recypowanym z poprzedniej regulacji, w nieznacznie zmienionej formie.

 1. Stawka podstawowa za dany sezon szkolenia przysługuje w wysokości:

1) 100% pod warunkiem rozegrania więcej niż 50% wszystkich spotkań w swojej lub w wyższej kategorii wiekowej,

2) 50% ekwiwalentu przy rozegraniu od 20% do 50% spotkań w swojej lub wyższej kategorii wiekowej,

3) ekwiwalent przy rozegraniu mniejszej niż 20%  spotkań w swojej lub wyższej kategorii wiekowej nie należy się.

Z kolei czynniki podwyższające należny ekwiwalent stypizowane zostały w art. 7-10. I tak, o 25% zwiększona zostaje podstawowa stawka za dany sezon, z tytułu uczestnictwa w kadrze wojewódzkiej KWM, TNO, OOM, a także każdej kadrze narodowej od u-14 do u-19. Dodatkowo ekwiwalent za wyszkolenie zawodników młodzieżowych  (do juniora włącznie) ma być podwyższany z tytułu udziału w rozgrywkach seniorskich, przy czym należny będzie jeżeli zawodnik rozegra powyżej 50% spotkań w owych rozgrywkach. Przy spełnieniu tej przesłanki dodatki kształtują się następująco:

1) 15% - dla rozgrywek seniorskich wojewódzkich,

2) 25% - dla rozgrywek II ligi,

3) 50% - dla rozgrywek I ligi,

4) 80% - dla rozgrywek najwyższej krajowej ligi,

5) 30% - dla kadry seniorskiej Polski przy uczestnictwie w nie więcej niż 50% akcji szkoleniowych,

6) 50% - dla kadry seniorskiej Polski przy uczestnictwie w więcej niż 50% akcji szkoleniowych.

Zdobycie przez zawodnika medalu na Igrzyskach Olimpijskich, młodzieżowych lub seniorskich ME, MŚ uprawnia klub sprzedający do dodatkowych 20% stawki podstawowej za wszystkie lata szkolenia od ostatniej zmiany barw klubowych.

Istotnym pozostaje jeszcze art. 11 Regulaminu Ekwiwalentowego, korespondujący bezpośrednio z § 60 -62 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej Polskiej Ligi Siatkówki S.A.[2] W myśl tego przepisu, niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu Ekwiwalentowego, w przypadku przysługiwania ekwiwalentu promocji przy zmianie barw klubowych w polskiej lidze zawodowej, kluba macierzysty (pierwszy klub zawodnika) otrzymuje od klubu pozyskującego 10% przedmiotowego ekwiwalentu.

Podejmując się wstępnej opinii dotyczącej wdrażanych zmian, można stwierdzić, że wpisują się w obecny trend, zapoczątkowany przez organizacje piłkarskie. Przyznanie wszystkim klubom siatkarskim szkolącym danego siatkarza praw do ubiegania się o ekwiwalent za jego wyszkolenie jest rozwiązaniem sprawiedliwym, zważywszy, że każdorazowo jest to złożony i delikatny proces, wymagający wiele uwagi i indywidualnego podejścia na różnych etapach.  Ponadto, ustalenie szeregu dodatków, wynikających z uczestnictwa zawodników w kadrach wojewódzkich i narodowych, może skłonić kluby do kładzenia jeszcze większego nacisku na szkolenie młodzieży, co zawsze zdaje się być ideą słuszną.

Jednakże w związku z wprowadzeniem nowych regulacji pojawiły się także poważne wątpliwości.  Próżno jest szukać w nowych wersjach regulaminów przepisów przejściowych, kształtujących sytuację już zarejestrowanych zawodników, w stosunku do których kluby uiściły ekwiwalent na podstawie poprzednich przepisów. Niejasnym jest, czy opisywany mechanizm dotyczyć będzie transferów wszystkich zawodników, czy też jedynie tych, którzy zaczynają swoją sportową przygodę. Również problematyka tzw. „wolnych” zawodników pozostaje na chwilę obecną niewyjaśniona. Powszechną praktyką jest zatrudnianie siatkarzy, którzy w momencie zawierania kontraktu pozostają niezrzeszeni w jakimkolwiek innym klubie. Z przepisów wyraźnie nie wynika, co należy zrobić w takiej sytuacji. Czy należy zapłacić stosowny ekwiwalent ostatniemu zespołowi, w którym występował? Czy jest to wyjątek od ogólnie obowiązującej reguły? Trudno jest udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Trzeba będzie jednak to zrobić przed nadchodzącym sezonem ligowym.

(zdjęcie ma charkater ilustracyjny)

 

[1] Na dzień pisania niniejszego bloga, na oficjalnej stronie PZPS (https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/przepisy/przepisy-sportowo-organizacyjne) znajdował się jedynie Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2019/2020.

[2] http://www.pls.pl/articles/id/153.html - dostęp: 6.06.2019 r.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.