Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Odpowiedzialność klubów za zachowania kibiców na meczach wyjazdowych: Obecny stan prawny i postulaty zmian

17.03.2016

W dzisiejszym tekście chciałbym omówić problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej klubów piłkarskich w związku z zachowaniem ich kibiców podczas spotkań wyjazdowych. Czy obecnie obowiązujące przepisy wystarczająco regulują tę kwestię? Zapraszam do lektury.

W ramach działalności kancelarii prowadzone są liczne sprawy dyscyplinarne związane z chuligańskimi wybrykami kibiców, naruszającymi jednocześnie przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. W takich przypadkach niejednokrotnie odpowiedzialność ponoszą również kluby piłkarskie na podstawie art. 2 § 4 Regulaminu.

Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

Szczególne zasady ponoszenia odpowiedzialności w związku z zachowaniem kibiców podczas spotkań wyjazdowych określa przepis art. 68 §2 Regulaminu, dotyczący zasady szczególnych kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich:

W przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny.

Czy w każdym przypadku kluby powinny jednakże ponosić negatywne konsekwencje związane z zachowaniami swoich fanów? Co w przypadku, gdy klub nie organizuje wyjazdu grupy kibiców, którzy we własnym zakresie udają się na mecz wyjazdowy ,,swojej” drużyny?

W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na przepis pkt 3 uchwały nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.:

Klub drużyny gościa podejmuje decyzję czy wysyła, a tym samym autoryzuje zorganizowaną grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku klub drużyny gościa ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza.

Podobne regulacje znajdują się w niektórych regulaminach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Jako przykład chciałbym wskazać § 16 ust. 16 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/16:

Klub drużyny gości podejmuje decyzję czy wysyła, a tym samym autoryzuje zorganizowaną grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku klub drużyny gości ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza

W takim przypadku możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności klubu zależy od faktu organizowania oraz autoryzacji przez niego wyjazdu swoich kibiców.

Okazuje się jednak, że analogiczne przepisy nie znajdują się we wszystkich aktach wewnętrznych podmiotów prowadzących rozgrywki piłkarskie w Polsce. W praktyce skutkuje to nakładaniem kar na kluby, które nie organizowały żadnych wyjazdów grup swoich kibiców. Podstawą staje się rzekomo wyżej wskazany przepis art. 68 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nasuwa się w tym momencie pytanie: Czy klub, który nie organizował zorganizowanego wyjazdu kibiców może ponosić odpowiedzialność za zachowania osób, które na własną rękę pojechały na mecz wyjazdowy, podczas którego naruszyły zasady bezpieczeństwa i porządku? O ile w przypadku rozgrywek szczebla centralnego oraz współzawodnictwa organizowanego przez niektóre Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, klubom zapewnia się ochronę w takich przypadkach, nie wszędzie taka praktyka ma miejsce. Nakładane są dotkliwe sankcje dyscyplinarne, między innymi: kary grzywny, zakaz rozgrywania zawodów sportowych na obiektach klubu z udziałem publiczności a także kary walkowerów, które wpływają na sam przebieg współzawodnictwa sportowego. Zjawisko to należy ocenić negatywnie, dlatego też warto zastanowić się nad prawnymi możliwościami rozwiązania wyżej wskazanego problemu.

W tym momencie należy poddać pod dyskusję możliwość wprowadzenia do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN przepisu o uzależnieniu poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez kluby od ich autoryzacji wyjazdów zorganizowanych grup kibiców. Zabieg ten ujednoliciłby linię orzeczniczą organów dyscyplinarnych w całym kraju i doprowadził do zakończenia różnicowania sytuacji prawnej klubów w tym zakresie.

Zgodnie z treścią ustawy o sporcie odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, który jest uchwalany przez walne zgromadzenie członków lub delegatów, w zależności od struktury polskiego związku sportowego. Być może, przy okazji kolejnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej, zasadne byłoby dokonanie zmian Regulaminu Dyscyplinarnego we wskazanym wyżej zakresie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności