Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

16.01.2019

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

15 listopada ISF ogłosiła jednakże, że zawody muszą zostać odwołane z uwagi na konflikt z FINA, która uznała „Energy for Swim” za zawody międzynarodowe w rozumieniu swoich przepisów wewnętrznych. W konsekwencji Światowa Federacja Pływacka, powołała się na przepis 12.3 FINA by LAWS, zgodnie z którym powinna ona wcześniej wyrazić zgodę na organizację zaplanowanych na grudzień zawodów. Sam wniosek powinien natomiast zostać złożony co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy.

http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_-_24072018_ok.pdf

Co istotne, w przypadku wzięcia udziału w omawianych zawodach FINA zapowiedziała możliwość zastosowania przepisu 4.5. Fina General Rules i w konsekwencji zawieszenia zawodników nawet na okres dwóch lat, co uniemożliwiłoby wzięcie udziału w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Co ciekawe, zgodnie z omawianym przepisem to krajowe federacje sportowe zobowiązane są do nałożenia sankcji na zawodników w nich zrzeszonych, natomiast Światowej Federacji Pływackiej przysługuje prawo do zmiany decyzji i podwyższenia kary do górnej granicy czasowej określonej w przepisie.

https://cdn.swimswam.com/wp-content/uploads/2018/11/logo_fina_general_rules_as_approved_by_the_ec_on_22.07.2017_final_4_15102018.pdf

W środowisku pływackim zawrzało. W pierwszej kolejności Włoska Federacja Pływacka wskazywała, że organizowana impreza nie miała mieć charakteru zawodów międzynarodowych w rozumieniu wyżej przedstawionego przepisu. Niezależnie od powyższego, kroki prawne podjęli również sami zawodnicy. Troje zawodników: Michael Andrew oraz złoci medaliści olimpijscy: Tom Shields oraz Katinka Hosszu skierowali do Sądu Dystryktowego USA dla Północnego Dystryktu Kalifornii powództwo przeciwko Światowej Federacji Pływackiej zarzucając jej naruszenie zasad konkurencji poprzez uniemożliwienie wzięcia udziału we współzawodnictwie organizowanym przez podmiot trzeci.

https://swimmingworld.azureedge.net/news/wp-content/uploads/2018/12/shields-andrew-hosszu-lawsuit.pdf

Działanie FINA powszechnie zostało również uznane za niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W tym momencie należy zwrócić uwagę na stanowisko Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące przepisów Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), zgodnie z którymi panczeniści biorący udział w zawodach niezatwierdzonych przez ISU podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej, w ramach której mogła zostać na nich nałożona nawet dożywotnia kara dyskwalifikacji. Komisja uznała te działania za naruszające art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącego zakazu praktyk antykonkurencyjnych. Zgodnie z jego treścią:

Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:

a) ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji;

b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji;

c) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

e) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5184_en.htm

Konsekwencją powyższego stanowiska było zobowiązanie Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej do zmiany przepisów i umożliwienie innym organizatorom zapraszanie zawodników na organizowane przez siebie imprezy, co wcześniej w praktyce było niemożliwe z uwagi na grożące sankcje wobec uczestników zawodów. Zapewne taka sama sytuacja miałaby miejsce w przypadku sporu w środowisku pływackim.

Po długich negocjacjach, zakończonych spotkaniem w Lozannie, FINA opublikowała wczoraj oświadczenie, zgodnie z którym uznaje, że zawodnicy mają prawo do udziału we współzawodnictwie organizowanym przez organizatorów niezwiązanych ze strukturami Światowej Federacji Pływackiej. Wyniki uzyskane w takich zawodach nie będą w żaden sposób uznawane przez FINA, jednakże udział zawodników nie będzie skutkować nałożeniem kar dyscyplinarnych lub innych sankcji dyscyplinarnych.

http://www.fina.org/news/pr-1-fina-meets-nfs-athlete-participation-international-competitions

Powyższe uwagi należy odnieść również do krajowego współzawodnictwa sportowego. Niejednokrotnie udzielając wsparcia prawnego środowisku sportowemu mogliśmy zaobserwować konsekwencje związane z udziałem poszczególnych zawodników w zawodach sportowych nieuznawanych przez innego organizatora rozgrywek, w których ci zawodnicy również występowali. O ile każdą sprawę należy traktować indywidualnie, nie można wykluczyć, że w takich przypadkach doszło do naruszenia przepisów dotyczących zakazu praktyk antykonkurencyjnych. Warto mieć zatem na uwadze wyżej wskazane sprawy, co da możliwość ochrony swoich praw w przypadku potencjalnego konfliktu organizatorów rozgrywek, w których bierzemy udział.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Artykuł do wysłuchania w formie PODCASTU.

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności