Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów dla siatkarskich mistrzów świata na ostatniej prostej

07.02.2019

Po fantastycznym wyniku osiągniętym przez siatkarzy reprezentacji Polski na ubiegłorocznych mistrzostwach świata płynęły w stronę złotych medalistów liczne pochwały i komplementy. Sportowy sukces siatkarzy zapoczątkował lawinę obietnic i dyskusji dotyczących odpowiedniego uhonorowania oraz docenienia mistrzów świata. Wysoką premię zagwarantował sportowcom również premier Mateusz Morawiecki, a jak się później okazało, jej wypłacenie wcale nie było takie proste.

Głównym problemem uniemożliwiającym natychmiastowe spełnienie obietnicy premiera był brak podstawy prawnej, która umożliwiałaby przyznanie dodatkowej nagrody. Dotychczasowe regulacje określały maksymalną wysokość przyznanych premii, które jednak były znacznie niższe, niż zadeklarowane przez Prezesa Rady Ministrów 15 milionów zł, z których do siatkarzy trafić miała nawet 1/3 tej kwoty. Jedynym rozwiązaniem okazało się stworzenie odpowiedniej podstawy prawnej, a następnie w oparciu o nią wypłacenie bonusów w obiecanej wysokości.

22 listopada 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Dzień później została ona skierowana do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które miało miejsce 16 stycznia 2019 r. i zakończyło się podjęciem decyzji o skierowaniu projektu ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 30 stycznia 2019 r., po II czytaniu w Sejmie projekt ustawy znów został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych celem przedstawienia sprawozdania. Sprawozdanie zostało przedstawione jeszcze tego samego dnia, co skutkowało niezwłocznym przeprowadzeniem III czytania. 30 stycznia 2019 r. na posiedzeniu nr 77 przeprowadzono głosowanie, które zakończyło się uchwaleniem ustawy (245 głosów za, 152 przeciw, 2 wstrzymało się), a w konsekwencji jej przekazaniem Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Senat nie wniósł do ustawy poprawek, a zatem ostateczna decyzja leży już po stronie Prezydenta RP, który musi podjąć jedno z rozstrzygnięć określonych w art. 122 Konstytucji RP. To najbardziej pożądane określa ust. 2 wspomnianego przepisu ustawy zasadniczej: podpisanie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządzenie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowe regulacje powierzały uprawnienie przyznawania nagród sportowcom jedynie Ministrowi Sportu i Turystyki. W celu umożliwienia podjęcia takich działań premierowi w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów dodano art. 31a o następującej treści:

„Art. 31a. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.”

Pozostałe wprowadzone zmiany mają na celu odpowiednie zabezpieczenie interesów zasłużonych osób. Do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określającego środki zwolnione od podatku dochodowego, po pkt 145 dodany ma zostać pkt 146 w brzmieniu:

(Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:)

146) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Z kolei trzecia planowana zmiana obejmuje ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W jej art. 8 ust. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

(4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:)

9) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Jak zatem jasno wynika z przepisów nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie zostaną wliczone do dochodu danej osoby. Rozwiązanie to należy ocenić jak najbardziej pozytywnie, gdyż będzie dodatkową bonifikatą i wyrazem uznania, którego rzeczywistej wysokości nie zmniejszą przepisy podatkowe oraz nie wpłynie niekorzystnie na możliwość przyznawania innych świadczeń.

Nie można również zapominać, iż nagroda ta jest inicjatywą szefa rządu, a zatem nie wyłącza możliwości przyznania innych uregulowanych prawnie gratyfikacji. W przypadku złotej drużyny Vitala Heynena zastosowanie znajdą dwa rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki. Pierwsze z nich, z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, w § 5 ust. 2 lit. a stanowi, iż za zajęcie w mistrzostwach świata pierwszego miejsca może zostać przyznana nagroda w wysokości do 12-krotności podstawy. Drugie z rozporządzeń, z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w § 10 ust. 1 stanowi, iż nagrodę można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie lub w szkoleniu uczestniczącemu. § 10 ust. 2 wskazuje, że w przypadku zajęcia przez zawodnika, zespół, osadę, sztafetę lub drużynę pierwszego miejsca na mistrzostwach świata seniorów wysokość nagrody trenera sięgnąć może 6-krotności podstawy. Podstawa ustalenia wysokości obu wyróżnień zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wynosi 2300 zł.

Ponadto sportowcy mogą liczyć dodatkowo na stypendium przyznawane przez okres 12 miesięcy na podstawie § 5 ust. 2 lit. a oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej. Stypendium za zajęcie 1 miejsca w mistrzostwach świata w kategorii seniorów przyznawane jest do wysokości maksymalnie 3,6-krotności podstawy, która zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy o sporcie wynosi 2300 zł. Na tym jednak dodatki się nie kończą, ponieważ premię w wysokości 2 milionów złotych do podziału między siatkarzy zadeklarował również Polski Związek Piłki Siatkowej. Trzech zawodników, których wybrano do drużyny marzeń turnieju otrzymało od FIVB również dodatkowe premie po 10 tys. dolarów, a na konto Bartosza Kurka (MVP Mistrzostw Świata) trafiło dodatkowe 30 tys. dolarów.

Wydaje się, iż nic nie stanie na drodze do wypłacenia siatkarzom obiecanych przez Prezesa Rady Ministrów specjalnych nagród. Ustawa wymaga już jedynie podpisu Prezydenta, a zgodnie z jej art. 4 ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. Rozwiązanie takie umożliwi przyznanie sportowcom również innych gratyfikacji przysługujących na mocy ustawy o sporcie oraz stosownych rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki. Bez cienia wątpliwości stwierdzić można, iż za napisanie pięknej karty w historii polskiej siatkówki naszym reprezentantom należą się liczne słowa uznania oraz inne formy uhonorowania, również te finansowe.

Fot. fivb

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.