Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Jak utworzyć związek sportowy?

17.09.2019

Świadcząc pomoc prawną obserwujemy tendencję do tworzenia nowych struktur sportowych, niezależnie od istniejących już polskich związków sportowych. Dotyczy to między innymi nowych dyscyplin, które stają się u nas coraz popularniejsze, z czym oczywiście wiążą się dalsze działania zmierzające do uporządkowania kwestii prawnych i organizacyjnych. Jak w praktyce przedstawia się proces utworzenia związku sportowego? Na co zwracać uwagę organizując zebranie założycielskie? Zapraszam do lektury.

Jedynym przepisem ustawy o sporcie dotyczącym związków sportowych (bez statusu polskiego związku sportowego) jest art. 6, który stanowi, że co najmniej trzy kluby sportowe mogą tworzyć związki sportowe (ust. 1). W ustawie znajduje się również odniesienie do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o które funkcjonują związki sportowe. W akcie tym nie zawarto jednakże żadnych przepisów obejmujących praktyczne aspekty rejestracji omawianych organizacji sportowych. Jak zatem krok po kroku wygląda proces zakładania polskiego związku sportowego?

Przygotowanie do zebrania założycielskiego

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty potwierdzające wolę udziału klubów zebraniu założycielskim związku sportowego. Z naszej praktyki wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie uchwały przez dany organ klubu (kompetencję należy ustalić w statucie lub umowie klubu sportowego) oraz udzielenie upoważnienia dla osoby, która reprezentować będzie klub na zebraniu założycielskim.

Po drugie, warto już na tym etapie zastanowić się nad głównymi założeniami statutu, który również będzie przedmiotem dyskusji i głosowania na zebraniu założycielskim. Przestrzegamy przed pobieraniem gotowych wzorów dokumentów. Pamiętajmy bowiem, że ustawa – Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera szczegółowych przepisów określających funkcjonowanie organizacji, jak ma to miejsce m.in. w kodeksie spółek handlowych. Funkcjonowanie związku sportowego będzie zatem całkowicie oparte na postanowieniach uchwalonego statutu.

Pozostaje nam następnie ustalić miejsce i termin zebrania założycielskiego.

Przebieg zebrania założycielskiego

Na samym początku należy przygotować listę obecności, na której warto wpisać nazwę klubu, jego adres a także dane umożliwiające jego weryfikację (w przypadku takich samych nazw; zdarzają się takie sytuacje), np. REGON. Ponadto na liście powinny znaleźć się dane umożliwiające identyfikację przedstawiciela klubu, który z kolei okazuje upoważnienie oraz uchwałę klubu o woli utworzenia związku sportowego. Zazwyczaj każdy klub jest reprezentowany jest przez jednego delegata, który ma jeden głos. Oczywiście możecie Państwo ustalić inną liczbę delegatów przy uwzględnieniu, że każdy klub posiada taką samą liczbę głosów.

Rozpoczynamy zebranie założycielskie. W pierwszej kolejności wybieramy przewodniczącego oraz protokolanta zebrania (zwykłą większością głosów). Nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby te zostały następnie wybrane do władz tworzonego związku sportowego.

Pierwszą podjętą merytoryczną uchwałą jest ta o utworzeniu związku sportowego. Należy wskazać, ile osób głosowało „za”, „przeciw” lub wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia statutu organizacji. Warto ustalić główne założenia przed zebraniem, ponieważ tworzenie dokumentu od podstaw na zebraniu może okazać się zbyt czasochłonne.

Ostatnie proponowane przez nas uchwały związane są z wyborem władz związku sportowego. Na tym etapie konieczny jest wybór zarządu, który złoży wniosek o wpisanie związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Innym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi, który złoży taki wniosek w imieniu organizacji. Pamiętajmy, że zarówno wniosek jak i pełnomocnictwo podpisują wszyscy członkowie Zarządu. Nie obowiązują w tym zakresie przepisy dotyczące uproszczonego sposobu reprezentacji.

Członkowie Zarządu składają również oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji, na którym wskazują również swój adres do korespondencji. Więcej na temat tego oświadczenia pisałem już wcześniej na łamach portalu.

Możemy też już na zebraniu założycielskim wybrać skład Komisji Rewizyjnej. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli zwołać zebranie członków już po zarejestrowaniu organizacji w KRS.

Z zebrania należy sporządzić protokół określający, jakie czynności zostały podjęte przez kluby w celu utworzenia związku sportowego. Zwyczajowo protokół oraz wszystkie uchwały podpisuje przewodniczący oraz protokolant zebrania.

Złożenie wniosku do sądu

Wniosek o wpisanie związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego składamy do sądu na urzędowych formularzach. Ich liczba zależy m.in. od liczby członków władz w danej organizacji oraz treści statutu, m.in. w zakresie podjęcia działalności gospodarczej. Najczęściej stosowane formularze to:

 1. KRS-W20 – ogólny formularz zgłoszeniowy
 2. KRS-WK – formularz dotyczący członków władz organizacji
 3. KRS-WM – formularz dla zgłoszenia działalności gospodarczej.

Zalecamy również sporządzenie pisma przewodniego do sądu wskazującego na zakres sporządzanego wniosku.

Do wniosku dołączamy załączniki wymienione we wcześniejszej części pisma. Pamiętajmy, by statut złożony został w dwóch kopiach. Jedna z nich zostanie w aktach sądu, druga zostanie udostępniona organowi nadzoru nad związkiem sportowym.

Właściwość miejscowa sądu uzależniona jest od siedziby tworzonego związku sportowego. Adresy poszczególnych sądów można znaleźć tutaj w zakładce „Materiały”.

Koszty

W przypadku tworzenia związku sportowego, który nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, postępowanie sądowe jest wolne od opłat. W przypadku organizacji, która taką działalność będzie prowadzić, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł (500 zł tytułem wpisu rejestru przedsiębiorców oraz 100 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Co do zasady na tym kończą się nasze czynności związane z utworzeniem związku sportowego. Czekamy wówczas na postanowienie o wpisie do KRS albo na uwagi sądu co do statutu, nazwy, przesłanych dokumentów. Jedne są bardziej merytoryczne, inne mniej… ale to temat na inną dyskusję.

Starałem się w możliwe najprzystępniejszy sposób opisać proces rejestracji związku sportowego na gruncie obowiązujących reguł prawnych. Jeżeli jednak w dalszym ciągu macie Państwo wątpliwości związane z wyżej omówioną procedurą, oczywiście jestem do Państwa dyspozycji i zachęcam do zadawania pytań, m.in. poprzez formularz umieszczony pod moim zdjęciem.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. Adrian Grycuk)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.