Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

19.09.2018

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie obowiązkom polskich związków sportowych w zakresie regulacji działalności zarządów tych organizacji. Tym razem skupiłem się na wymogach, które nie wynikają wprost z ustawy o sporcie, lecz zostały wprowadzone w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS.

I. Sposób wybierania Zarządu

Podstawa - Wytyczna 1B9:

Wprowadzenie zasady tajności głosowania w trakcie wyboru członków poszczególnych organów PZS

W Kodeksie wskazano, że istnieje uzasadniona obawa, że jawność głosowania w wyborach może sprzyjać próbom nieuprawnionego wpływania na ich wynik. Wytyczna ta powinna zostać uwzględniona w statucie, zatem zmian wymagają statuty, w których to Walne Zgromadzenie Delegatów ma określać w drodze uchwały sposób wyboru władz.

II. Zakres odpowiedzialności członków Zarządu

Podstawa – Wytyczna 1B20:

Do każdego członka zarządu przypisany jest zakres jego odpowiedzialności

W komentarzu do wytycznej podkreślono, że zakresy te nie powinny się pokrywać, gdyż mogłoby to zmniejszyć poczucie odpowiedzialności danego członka zarządu za powierzone zadania. Zakresy odpowiedzialności powinny się jednak uzupełniać i wyczerpywać całość zakresu działalności danego PZS, a w konsekwencji zapewniać sprawne funkcjonowanie związku. Takie określenie odpowiedzialności ma również zwiększyć mechanizm kontroli, również ze strony innych członków Zarządu.

Regulowanie tej kwestii w statucie nie wydaje się praktycznym rozwiązaniem, m.in. z uwagi na konieczność dokonywania bieżących zmian w strukturach związku oraz stosunkowo długim procesem wpisywania zmian statutowych do Krajowego Rejestru Sądowego, warunkujących obowiązywanie nowych przepisów. Materię te powinien zatem określać regulamin pracy zarządu.

III. Sposób działalności Zarządu

Podstawa – Wytyczna 1B21:

Określenie trybu działania (pracy) zarządu

Przepisy wewnętrzne polskiego związku sportowego powinny określać:

 • Sposób organizacji posiedzeń zarządu (w tym podmioty uprawnione do ich zwoływania),
 • Zasady działania między posiedzeniami,
 • Skład i sposób działania prezydium (jeżeli takie w ramach zarządu działa),
 • Zasady udziału osób trzecich w posiedzeniach zarządu, a także zasady podejmowania decyzji przez zarząd, czyli kwestie takie jak tryb zwoływania posiedzeń, kworum niezbędne do podjęcia uchwały oraz większość, jaką dane decyzje są podejmowane,
 • Tryb głosowania (tajne lub jawne).
 • Określenie częstotliwości spotkań zarządu,
 • Sposób procedowania oraz kwestie sporządzania sprawozdań lub protokołów po posiedzeniu zarządu.

Z naszego doświadczenia wynika, że wskazane wyżej zapisy znajdują się zazwyczaj zarówno w treści statutów (bardziej ogólne zapisy) jak i regulaminów zarządów (szczegółowe postanowienia). Warto pamiętać o wprowadzeniu możliwości udziału w posiedzeniach oraz głosowania za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. W takim przypadku regulamin zarządu powinien precyzować sposób korzystania ze środków elektronicznych

IV. Przejrzystość działania

Podstawa - Wytyczna 3B1:

Na stronie internetowej PZS publikuje co najmniej następujące dokumenty:

 • statut PZS,
 • obowiązujące w PZS regulaminy, w tym regulamin dyscyplinarny,
 • strategia rozwoju danego sportu,
 • sprawozdania z realizacji strategii,
 • protokoły z walnych zgromadzeń członków lub delegatów, posiedzeń zarządu oraz grup roboczych lub komisji,
 • uchwały poszczególnych organów związku,
 • roczne sprawozdanie finansowe PZS,
 • roczne sprawozdanie z działalności PZS.

Niezależnie od wymogów sprawozdawczych określonych w ustawie o sporcie (m.in. w zakresie sprawozdań z działalności PZS oraz sprawozdań finansowych) Kodeks wprowadza dodatkowe obowiązku obejmujące publikowanie określonych dokumentów na stronie internetowej PZS. Obejmują one również protokoły z posiedzeń zarządu. W naszej ocenie zasadne jest doprecyzowanie w regulaminie zarządu zakresu oraz terminów sporządzenia sprawozdań. Co istotne, należy pamiętać, że w przypadku, gdy wskazane wyżej dokumenty zawierają dane osobowe podlegające ochronie, publikacja dokumentów może odbyć się po przeprowadzeniu ich anonimizacji w niezbędnym zakresie lub po uzyskaniu zgody osób na przetwarzanie (w tym publikację) ich danych. W przypadku publikacji składu osobowego zarządu konieczne jest pozyskanie zgód osób, których dotyczą dane mające zostać opublikowane na stronie internetowej.

Nie są to oczywiście wszystkie wytyczne obowiązujące sposób działania Zarządu, jednakże wymienione wcześniej obowiązki należy uznać za kluczowe w procesie tworzenia podstawowych dokumentów obowiązujących w polskich związkach sportowych.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności