Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Do dwóch razy sztuka – orzeczenie CAS w sprawie Sun Yang

25.06.2021

W środę, 22 czerwca 2021 r. na oficjalnej stronie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) pojawiła się informacja o zapadłym orzeczeniu ws skargi Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) przeciwko mistrzowi olimpijskiemu w pływaniu - Sun Yang oraz Światowej Federacji Pływackiej (FINA). Czego dotyczyła sprawa i jak się zakończyła? O tym w dzisiejszym wpisie.

Okoliczności sprawy. Postępowanie w ramach FINA.

W dniach 4-5 września 2018 r., w swoim domu, Sun Yang miał zostać poddany przez personel WADA kontroli dopingowej poza zawodami (tzw. out-of-competition doping control). Podczas kontroli doszło do zniszczenia próbek krwi i moczu pobranych od zawodnika, co było argumentowane przez przedstawicieli Sun Yang, brakiem uprawnień do przeprowadzenia kontroli przez kontrolerów oddelegowanych z WADA. Działanie to zostało potraktowane przez WADA jako naruszenie zasad antydopingowych w związku z czym wystąpiła o wszczęcie postępowania i nałożenia kary w ramach struktur organizacyjnych FINA na podstawie obowiązującego wówczas „FINA Doping Control Rules” (FINA DCR). Zawodnikowi zarzucono naruszenie pkt. 2.3 oraz 2.5. FINA DCR, zgodnie z którymi pogwałceniem zasad antydopingowych jest uchylenie się od pobrania próbki na potrzeby testów, albo manipulowanie kontrolą dopingową:

DC 2 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS

The purpose of DC 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute anti-doping rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one or more of these specific rules has been violated.

Athletes or other Persons shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping rule violation and the substances and methods which have been included on the Prohibited List.

The following constitute anti-doping rule violations:

DC 2.3 Evading, Refusing or Failing to Submit to SampleCollectionby an Athlete

Evading Samplecollection, or refusing or failing to submit to Sample collection without compelling justification after notification by a duly authorized Person.

DC 2.5 Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping Control by an Athleteor Other Person

W toku postępowania przeprowadzonego przez FINA ustalono, że w toku kontroli, nie wszystkie kwestie proceduralne zostały prawidłowo przeprowadzone przez kontrolerów WADA, w efekcie czego Sun Yang swoim zachowaniem nie dopuścił się naruszenia przepisów antydopingowych FINA.

Pierwsze postępowanie przed CAS.

Z decyzją FINA nie zgodziła się WADA, w związku z czym złożono skargę do właściwego organu odwoławczego – CAS. Ten po rozpatrzeniu odwołania w składzie trzech arbitrów przyznał rację argumentom przedstawionym przez WADA i decyzją z lutego 2020 r. nałożył na Sun Yang’a karę zawieszenia (zakazu startów w zawodach sportowych) w zaostrzonym wymiarze 8 lat, z uwagi na fakt, że przedmiotowe naruszenia były drugim występkiem dopingowym Sun Yang’a. W 2014 r. nałożono bowiem na niego 3 miesięczne zawieszenie, za stosowanie substancji niedozwolonych.

Orzeczenie CAS zostało zaskarżone przez sportowca do Szwajcarskiego Trybunału Federalnego po ujawnieniu, że jeden z arbitrów biorących udział w wydaniu decyzji nie był osobą całkowicie bezstronną. Okazało się, że w swoich mediach społecznościowych publikował on wpisy o charakterze rasistowskim względem Chińskiej Republiki Ludowej. Zachowanie to Szwajcarski Trybunał Federalny uznał za niezgodne z zasadami proceduralnymi, wynikającymi z Kodeksu CAS[1], a dotyczącymi niezależności arbitrów. Jako przykłady można przytoczyć chociażby fragmenty przepisów R33 i R34 Kodeksu CAS:

R33     Independence and Qualifications of Arbitrators

Every arbitrator shall be and remain impartial and independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances which may affect her/his independence with respect to any of the parties.

(…)

R34     Challenge

An arbitrator may be challenged if the circumstances give rise to legitimate doubts over her/his independence or over her/his impartiality. The challenge shall be brought within seven days after the ground for the challenge has become known.

(…)

Decyzją z grudnia 2020 r. Szwajcarski Trybunał Federalny uchylił orzeczenie CAS i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Drugie postępowanie przed CAS.

Ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie wadliwej decyzji FINA odbyło się w drodze wideokonferencji w dniach 25-27 maja 2021 r. przed całkowicie nowym, 3-osobowym składem orzekającym. W swoim orzeczeniu Arbitrzy potwierdzili dotychczasowe ustalenia dokonane w trakcie pierwszego postępowania przed CAS, a tym samym przesądzili winę Sun Yang’a przejawiającą się w naruszeniu przepisów DC 2.3 i DC 2.5 FINA DCR. Jednocześnie złagodzono karę z 8 lat do 4 lat i 3 miesięcy (51 miesięcy) w związku z nowym brzmieniem FINA DCR, obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z jego pkt 10.9.1.1, w razie drugiego naruszenia dopingowego kara dla zawodnika powinna mieścić się w przedziale pomiędzy sumą kar za pierwsze i drugie przewinienie, a dwukrotnością kary za drugie przewinienie. Mając to na względzie i biorąc pod uwagę całość okoliczności związanych ze sprawą, arbitrzy zdecydowali się zatem na zastosowanie najniższego wymiaru kary.

Jednocześnie uznano, że kara powinna być liczona od dnia 28 lutego 2020 r., czyli od wydania orzeczenia w pierwszym postępowaniu przed CAS. Ma to wyjątkowe znaczenie, ponieważ o ile na start w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio jest nieosiągalny, o tyle dzięki takiemu ukształtowaniu zawieszenia, chiński zawodnik będzie miał szansę wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, w 2024 r.

***

Sprawa Sun Yang jest znakomitym przykładem dla zobrazowania mechanizmów naprawczych i kontroli obowiązujących w sferze postępowań antydopingowych oraz procedurze odwoławczej organizowanej w ramach CAS. Z jednej strony działania WADA doprowadziły do weryfikacji błędnej decyzji dopingowej FINA stwierdzającej niewinność Sun Yang’a. Z drugiej, nie dochowano należytej staranności w zakresie bezstronności pierwszego składu orzekającego CAS, czego konsekwencją była interwencja Szwajcarskiego Trybunału Federalnego. Ostatecznie, niebudzący wątpliwości zespół arbitrów CAS stwierdził winę zawodnika przy czym zastosował możliwie najłagodniejszy wymiar kary.

 

[1] https://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html; dostęp 23.06.2021 r.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.