Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Czy prowadzić klub sportowy w formie fundacji?

23.09.2019

Dzisiaj kolejny raz piszę o formach organizacyjnych klubów sportowych. Tym kilka słów o fundacji, ciągle jeszcze stosunkowo rzadko kojarzonej z działalnością klubów sportowych. Czy słusznie?

Na wstępie warto kolejny raz przypomnieć przepis art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie, zgodnie z którym klub sportowy działa jako osoba prawna. Do kategorii tej zaliczamy m.in. stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Kluby sportowe nie mogą być natomiast prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, choć i takie sytuacje miały jeszcze miejsce kilka lat temu. Sprawy te opisywałem na łamach portalu.

Fundacja, jako podmiot posiadający osobowość prawną, jak najbardziej spełnia wyżej wskazany wymóg art. 3 ust 2 u.s. Dlaczego zatem organizacje te nie są często utożsamiane z klubami sportowymi?

Ograniczenia nakładane przez polskie związki sportowe

Same polskie związki sportowe nie uznawają do końca fundacji za pełnoprawne kluby sportowe. Pierwszym z przykładów niech będzie dotychczasowy par. 5 uchwały Zarządu PZPN o członkostwie:

 1. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
 2. Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.

W skrócie: dopuszczenie do współzawodnictwa klubu sportowego działającego w formie fundacji wymagało decyzji Zarządu PZPN. Ograniczeń takich nie stosowano oczywiście wobec spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń. 15 czerwca 2019 r. dokonano zmiany uchwały dopuszczającej fundacje do rozgrywek IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.

Kolejne przykłady to regulaminy zmiany barw wielu polskich związków sportowych, które opierają się jedynie na stosunku członkostwa, charakterystycznego dla stowarzyszeń, pomijając w tym momencie organizacje, które nie zrzeszają członków jak właśnie fundacje oraz spółki kapitałowe. Można wprawdzie zaobserwować ciągłe zmiany na plus, ale nasze krajowe federacje mają jeszcze dużo do poprawy w legislacji w omawianym zakresie.

Ograniczenia finansowe

Tworząc klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, w pewnych okolicznościach, możemy całkowicie uniknąć poniesienia kosztów związanych z rejestracją tej organizacji. Mówimy w tym przypadku o stowarzyszeniu, które w momencie rejestracji nie prowadzi działalności gospodarczej. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku rejestracji fundacji. W ustawie o fundacjach nie mamy bowiem przepisu wskazującego na zwolnienie z konieczności uiszczenia opłaty sądowej. Wyniesie ona 250 zł dla fundacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej i 600 zł (łącznie opłata sądowa oraz wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (tutaj akurat koszty są takie same dla stowarzyszeń wpisanych do rejestru przedsiębiorców).

Dodatkowo, co do zasady, rejestracja fundacji wiąże się z koniecznością odbycia spotkania u notariusza. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o fundacjach: Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Formy tej nie stosuje się natomiast w przypadku ustanowienia fundacji w testamencie. Opłata za sporządzenie takiego oświadczenia zależna jest od stawek stosowanych w poszczególnych kancelarii notarialnych – nie powinna przekroczyć 200 zł.

Teoretyczne ograniczenie – cel zawarcia fundacji

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach:

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Tutaj kluczowe jest odpowiednie określenie celów statutowych fundacji, jednakże nikt nie powinien mieć wątpliwości, że rozpowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza u dzieci młodzieży, należy do kategorii podstawowych interesów RP.

Ograniczenia związane z majątkiem fundacji

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach: W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. W przeciwieństwie do stowarzyszeń, gdzie to ludzie są kapitałem na etapie tworzenia organizacji, fundator już przed rejestracją podmiotu powinien określić, jakie środki jest w stanie przeznaczyć na działalność fundacji. Dodatkowo, jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1.000 zł. Warto podkreślić, że powyższe nie oznacza konieczności wpłaty tego kapitału np. na wydzielony rachunek bankowy sądu itd. Mówimy tutaj natomiast o zobowiązaniu się do pokrycia działalności klubu do pewnej kwoty.

Niezależność

Zdaję sobie sprawę, że powyższe informacje wcale nie zachęciły do rezygnacji z formy stowarzyszeniowej klubu na rzecz fundacji. Dlaczego zatem często zachęcam do wyboru tej właśnie formy? Słowo-klucz – niezależność.

Czy do rejestracji fundacji potrzebujemy 7 osób obywatelstwa polskiego lub cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Nie potrzebujemy.

Czy osoba prawna może być założycielem (fundatorem) takiego klubu? Może.

Czy musimy angażować osoby do pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, których działalność ogranicza się często do składania podpisu na rocznym sprawozdaniu z działalności? Nie musimy.

Czy potrzebuję angażować dodatkowe osoby do działalności klubu, jeżeli czuję się wystarczająco samodzielny do prowadzenia działalności fundacji? Nie, mogę być jednocześnie fundatorem i prezesem zarządu.

Czy potrzebuję kolegialnego zarządu? Nie, zarząd może składać się z 1 osoby. W przypadku stowarzyszeń praktyka jest różna, zależna od danego sądu rejestrowego.

Czy muszę zwoływać corocznie walne zebrania członków? Nie muszę.

Podsumowanie

Zdaję sobie sprawę, że fundacja nie jest jedynym i słusznym modelem prowadzenia klubu sportowego. Jeżeli otaczają nas oddane i zaangażowane osoby, które będą motorem napędowym dla tej organizacji, nie rezygnujmy ze stowarzyszenia – będzie  to idealna forma organizacyjna. Jeżeli natomiast nie posiadamy takiego kapitału ludzkiego, a nie przekonuje nas spółka kapitałowa, być może warto zastanowić się właśnie nad formą fundacji, uwzględniając konieczność poniesienia pewnych kosztów już na etapie rejestracji.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.