Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Cheerleaderka – sportowiec czy rozrywka dla jaskiniowców?

20.01.2016

Poza świetnymi wynikami polskich zawodników na odbywających się obecnie w Polsce Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej, dużym zainteresowaniem mediów cieszą się występy cheerleaderek. W dzisiejszym tekście chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy pokazy te można uznać za działalność sportową, czy też za – parafrazując szwedzkie media – rozrywkę dla jaskiniowców?

 Na wstępie rozważań warto przytoczyć treść przepisów powszechnie obowiązujących, tj. art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie:

 Art. 2.

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

(…)

Definicja sportu wskazana w wyżej przedstawionym przepisie jest bardzo szeroka. Jak wskazuje ustawodawca, za sport należy uznać wszelkie formy aktywności fizycznej. Mogą być one uprawiane w ramach uczestnictwa zarówno doraźnego jak i zorganizowanego. Co ciekawe, dla uznania danej aktywności za sport nie jest konieczny element rywalizacji i współzawodnictwa. Występuje on jednak w przypadku zawodów cheerleaderek systematycznie organizowanych przez krajowe i międzynarodowe federacje sportowe. Nie ulega również wątpliwości, że pokazy te należy uznać za aktywność fizyczną, w związku z czym jak najbardziej wchodzą w zakres sportu określonego w art. 2 ust. 1 u.s.

Jak natomiast wygląda struktura organizacyjna samego sportu cheerleadingu? Wiodącą organizacją międzynarodową jest International Cheer Union (ICU) założona 26 kwietnia 2004 roku. Zrzesza ona 105 krajowych federacji działających w sporcie cheerleadingu, w tym Polską Federację Tańca. Co istotne z punktu widzenia niniejszego artykułu, 31 maja 2013 roku ICU uzyskała członkostwo w Sport Accord, czyli międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski na podstawie art. 3 ust. 3 Karty Olimpijskiej.

Jak wynika z treści statutu organizacji Sport Accord, jednym z głównych celów tej organizacji jest wzmacnianie poziomu uznania jej jak i swoich członków (w tym International Cheer Union) przez Ruch Olimpijski. Należy w tym momencie podkreślić, że obowiązkiem ICU jest przestrzeganie statutu, przepisów wewnętrznych i decyzji podejmowanych przez Sport Accord a także respektowanie postanowień Karty Olimpijskiej. Co więcej International Cheer Union uchwaliła dokument o nazwie ICU World Anti-Doping Rules, do którego zostały wdrożone przepisy Światowego Kodeksu Antydopingowego opracowanego przez Światową Agencję Antydopingową. Do systemu antydopingowego ICU wprowadzono szereg instytucji opisywanych m.in. na łamach niniejszego portalu, na przykład wyłączenie dla celów terapeutycznych. Świadczy to tylko o poziomie organizacji sportu cheerleadingu. Obserwując tempo rozwoju omawianej dyscypliny. nie można również wykluczyć, że w przyszłości powstanie polski związek sportowy organizujący współzawodnictwo w cheerleadingu. Wszystko zależy od interpretacji spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 2 u.s. Nie mamy tu zatem do czynienia z prowincjonalnym sportem, lecz zorganizowanymi organizacjami działającymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Biorąc pod uwagę zorganizowany system współzawodnictwa sportowego, oparty w ramach struktur należących do Ruchu Olimpijskiego, implementację sportowych przepisów antydopingowych, należy wykazać się dużą niechęcią, a wręcz ignorancją przepisów, by pokazy taneczne uznać za uprzedmiotowienie samych występujących zawodniczek.. Idąc tym tropem, wszelkie zawody w ramach szeroko rozumianej kulturystyki należałoby pozbawić przymiotu sportu. Paradoksalnie może jednak okazać się, że ostatnie nieprzychylne wypowiedzi spowodują wzrost zainteresowania cheerleadingu, co doprowadzi do jego dalszego rozwoju, czego wszystkim zainteresowanym życzę.

( Zdjęcie ma charakter ilustracyjny )

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności