Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Analiza wyroku CAS w sprawie dopingowej Sibel Özkan Konak

09.12.2016

W zeszłym tygodniu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu opublikował wyrok w sprawie dopingowej Sibel Özkan Konak przeciwko Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (sygn. akt: CAS 2016/A/4746). Chociaż zawarte w wyroku rozstrzygnięcie nie jest zaskakujące, to warto przyjrzeć się argumentacji stron, a w szczególności stanowisku zawodniczki, która pomimo szeregu twierdzeń, nie zdołała wyjść obronną ręką z postępowania w Lozannie.

W pierwszej kolejności przypomnijmy stan faktyczny sprawy. Skarżąca jest turecką zawodniczką podnoszenia ciężarów urodzoną w 1988 r. Dotychczasowa kariera Sibel była niezwykle udana. Zawodniczka wygrała wiele zawodów i zdobyła rozmaite nagrody w kategorii poniżej 48kg, w tym wywalczyła srebrny medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Zawodniczka była wielokrotnie poddawana kontrolom antydopingowym (także podczas wspomnianych zawodów), które nigdy nie wykazały stosowania środków dopingujących. 18 maja 2016 r. Turecki Narodowy Komitet Olimpijski poinformował zawodniczkę, że jej próbka moczu przetestowana podczas Igrzyk Olimpijskich w Pekinie została ponownie przeanalizowana, a badanie wykazało obecność metabolitów stanozololu tj. substancji zabronionej bardziej znanej jako winstrol. Anliza próbki B z dnia 27 maja 2016 r. potwierdziła powyższe wyniki. W związku z zaistniała sytuacją Międzynarodowy Komitet Olimpijski utworzył komisję dyscyplinarną, która uznała Sibel winną naruszenia przepisów antydopingowych i w formie decyzji orzekła o dyskwalifikacji jej wyników z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz nakazała zwrot srebrnego medalu.

11 sierpnia 2016 r. zawodniczka odwołała się od decyzji MKOl wszczynając postępowanie przed CAS. W treści skargi w pierwszej kolejności podniesiono, że zawodniczka miała ograniczone możliwości finansowe i opierała się na doświadczeniu swojego trenera w kwestii zgodności przyjmowanych witamin, suplementów i lekarstw z wymogami Światowego Kodeksu Antydopingowego. Skarżąca zawsze dodatkowo sprawdzała wspomniane witaminy i lekarstwa pod kątem listy substancji zabronionych oraz nabywała je od znanych laboratoriów. Ponadto, Skarżąca zawsze informowała kontrolerów o przyjmowanych środkach wypełniając odpowiednie formularze. Pomimo wspomnianych problemów finansowych i upływu czasu Skarżąca podjęła jednak próbę ustalenia źródła stanozololu w jej organizmie i doszła do wniosku, że substancja pochodziła ze skażonej odżywki białkowej przyjmowanej regularnie przed i w trakcie zawodów w Pekinie. Skarżąca w tym zakresie powołała się na artykuł naukowy dotyczący zjawiska podrabiania suplementów diety i skażania ich środkami dopingującymi. W dalszej kolejności wskazano, że bardzo niskie stężenie stanozololu (2.5 pg/mL) nie mogło przyczynić się do podniesienia jej możliwości sportowych, a z całą pewnością przyjęcie substancji przez zawodniczkę było niezamierzone i niedobrowolne. Wobec powyższego skarżąca podniosła, że nie ponosi winy za popełniony czyn, nie można jej zarzucić także niezachowania należytej staranności, już poniosła szkodę związana z utratą reputacji, a utrata srebrnego medalu pozbawi jej sponsorów i definitywnie zakończy karierę. Mając na uwadze powyższe skarżąca wniosła o unieważnienie decyzji MKOl, w konsekwencji czego będzie mogła zatrzymać medal a jej wyniki z Olimpiady nie zostaną zdyskwalifikowane.

Ze stanowiskiem skarżącej nie zgodził się MKOl wskazując, że zgodnie z prawem samo wykrycie stanozololu w organizmie jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, a orzeczona decyzją sankcja wynika wprost z artykułu 2.1. Przepisów stosowanych do zawodów XXIX Olimpiady, Pekin 2008. Ponadto MKOl podniósł, ze skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu skażenia satnozololem przyjmowanej odżywki białkowej. Wskazano również, że inne suplementy wskazane na formularzu wypełnionym przez zawodniczkę podczas kontroli antydopingowej także z wysokim prawdopodobieństwem nie były skażone, komunikaty zalecające niestosowanie suplementów o niewiadomym składzie były ogłaszane przez wiele lat, a przedstawione przez zawodniczkę dowody w istocie świadczą co najmniej o niezachowaniu należytej staranności. Kończąc MKOl skonkludował, że użycie przez zawodniczkę klasycznej substancji dopingującej w celu podniesienia możliwości sportowych nie jest hipotezą nieprawdopodobną.

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz znajdujące zastosowanie przepisy CAS stwierdził, że sprawa jest jednoznaczna. Samo wykrycie stanozololu w organizmie zawodniczki było wystarczające dla stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, za które sankcją jest dyskwalifikacja wyniku i odebranie medalu. W ocenie CAS okoliczności jak i dlaczego winstrol dostał się do organizmu zawodniczki oraz stopień winy, czy też jej brak po stronie zawodniczki były bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Z powyższej sprawy płynie wniosek, że możliwość ponownej analizy próbki pobranej wiele lat wstecz pozwala za pomocą nowych technologii na stwierdzenie obecności niewykrytych wcześniej substancji i w konsekwencji nałożenie dotkliwej kary. Takie działanie, jak i sam wyrok wydany przez CAS mają odstraszać sportowców od używania substancji dopingujących nawet jeżeli ich obecność lub poziomy stężenia nie są wykrywalne w dniu zawodów.

 

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.