Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zakres przedmiotowy uzgodnień dotyczących budowy obiektów piłkarskich

27.11.2017

W poprzednim blogu p.t. „Nowy obiekt, ale…” pisałem między innymi o formalnym etapie uzgodnień dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji obiektów piłkarskich. Uzgodnienia takie jak wiadomo mają służyć temu, by powstające, przebudowywane lub modernizowane obiekty piłkarskie spełniały wymogi licencyjne.

Podstawy prawne znajdujemy w Uchwale nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.

Etapy procedury zawarte są w wytycznych opracowanych przez Departament Organizacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN na podstawie ust. 3 cytowanej już Uchwały nr III/60. O etapie formalnym już było. Pora na omówienie etapu merytorycznego.

Projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej musi być  zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w następujących dokumentach:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną – w zakresie art. 1 (pole gry) wraz z postanowieniami PZPN do Przepisów gry w piłkę nożną w tym zakresie,
 2. Podręcznik Licencyjny PZPN dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie rozdziału dot. infrastruktury stadionowej,
 3. Regulamin rozgrywek dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie dot. infrastruktury stadionowej / obowiązków gospodarza zawodów (jeżeli regulamin przewiduje stosowne zapisy).

Za aktualne przyjmuje się te edycje poszczególnych dokumentów, które obowiązywały w momencie formalnego uruchomienia procesu uzgodnienia.

To tylko część minimalnych uzgodnień. Jeżeli nie istnieją przeciwskazania, Polski Związek Piłki Nożnej rekomenduje, aby projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej był zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w poniższych dokumentach:

 1. Wytyczne i dobre praktyki Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczów piłki nożnej – Część I: Infrastruktura Stadionowa (Edycja: kwiecień 2016 r. lub nowsza),
 2. Przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów piłkarskich (5. edycja, 2011 r. lub nowsza),
 3. Regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej (wersja 2010 lub nowsza),
 4. UEFA Guide To Quality Stadiums (wersja 2011 lub nowsza).,
 5. Polskie Normy dot. obiektów widowiskowych,
 6. Przewodnik CAFE w zakresie dostępności stadionu.

Omawiając zakres przedmiotowy uzgodnień warto przywołać ważną zasadę zawartą w cytowanych wyżej wytycznych Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej z kwietnia 2016 roku. Otóż, projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej nie może naruszać właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.

Po etapach formalnego przyjęcia wniosku oraz jego merytorycznego rozpoznania w oparciu o powyższe zakresy, pora na formalne zakończenie tej procedury. Proces uzgodnienia zostaje formalnie zakończony w momencie zaopiniowania przez wojewódzki związek piłki nożnej projektu przedłożonego przez wnioskodawcę. Formalne uzgodnienie projektu zawiera:

 1. Opinię, o której mowa w ust. 4 Uchwały III/60, wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uzgadniających ze strony Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej,
 2. Opieczętowanie oficjalną pieczątką WZPN dokumentacji projektowej,
 3. Wskazanie czy uzgodnienie obarczone jest dodatkowymi uwagami (oraz ewentualne ich spisanie bezpośrednio obok pieczątki wraz ze wskazaniem terminów realizacji lub spisanie uwag wraz z terminami realizacji w opinii, o której mowa powyżej).

Później, przychodzi czas na odbiór stadionu. Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale. To zastrzeżenie dotyczy jednak tylko projektów powstałych po wejściu w życie Uchwały III/60, czyli po 30 marca 2016 roku.

Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej określił także rekomendowane kwalifikacje osób uzgadniających projekt z ramienia WZPN. I tak, zaleca się, aby każdy projekt stadionu był uzgadniany z ramienia wojewódzkiego związku piłki nożnej przez przynajmniej dwie osoby / ekspertów ds. uzgodnienia projektu stadionu. Zaleca się, aby w/w eksperci posiadali wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach tematycznych:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną,
 2. organizacja meczów piłkarskich,
 3. bezpieczeństwo meczów piłkarskich
 4. przepisy Licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej (infrastruktura),
 5. właściwe przepisy wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Opiniowanie czy uzgadnianie projektów budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych przez polskie, wojewódzkie czy okręgowe jest uzasadnione, bowiem pozwoli uniknąć błędów z poprzednich. I dotyczy to nie tylko piłki nożnej, wszak za publiczne pieniądze powstają również hale sportowe, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy korty i każda współpraca władz samorządowych ze środowiskami sportowymi jest mile widziana i pozwoli uniknąć wielu błędów, bo nie zawsze projektant obiektu zna przepisy gry, przepisy związkowe, warunkujące zdobycie licencji. Dzięki temu unikniemy np. hali sportowej z oświetleniem zawieszonym na wysokości 6 metrów i 60 centymetrów, podczas gdy przepisy siatkarskie przewidują 7 metrów. I dotyczy to nie tylko najwyższych szczebli rozgrywek, ale również tych prowadzonych przez wojewódzkie i okręgowe związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.