ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowy obiekt, ale…

Ile to razy w rozmowach ze środowiskiem sportowym słyszałem, że w jednej czy drugiej gminie wybudowano właśnie nowoczesny stadion czy halę sportową, ale… nie można na nim organizować zawodów, bo boisko za wąskie, bieżnia za krótka, czy trybuny nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Ile razy mówiono: „ładny stadion, ale nie spełnia wymogów licencyjnych”. Co robić, by uniknąć takich sytuacji?

Duża w tym rola polskich związków sportowych. Jednymi, z tych, które aktywnie współdziałają z władzami samorządowymi jest Polski Związek Piłki Nożnej oraz wojewódzkie związki piłki nożnej, prowadzące rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych. W tym celu uchwalono przepisy prawa związkowego, a konkretnie Uchwałę nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. O samych przepisach i nowelizacji ze stycznia tego roku pisałem już na blogu prawosportowe.pl. Dziś zajmę się wytycznymi opracowanymi przez Departament Organizacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN na podstawie ust. 3 cytowanej już Uchwały nr III/60.

W myśl tego przepisu, wojewódzkie związki piłki nożnej są upoważnione do uzgadniania projektów wszystkich tych stadionów, które pozostają poza procesem uzgodnienia realizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Będą to więc stadiony dedykowane dla następujących rozgrywek:

 • III ligi i niższych klas rozgrywkowych,
 • piłki kobiecej,
 • piłki młodzieżowej i dziecięcej – pod warunkiem, że na w/w stadionach nie będą organizowane mecze piłki nożnej w formie imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

W myśl ust. 4 Uchwały III/60 przedmiotem procesu uzgodnienia jest wydanie przez wojewódzki związek piłki nożnej opinii w zakresie projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową organizację meczów piłki nożnej na konkretnym obiekcie stadionowym, a w szczególności infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie w czasie trwania imprezy. W momencie wydania opinii przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (jakiejkolwiek opinii, bez względu czy jest ona pozytywna, negatywna czy też pozbawiona oceny, a zawierająca wyłącznie wskazanie konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych), projekt budowy, przebudowy lub modernizacji stadionu uznaje się za uzgodniony.

Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia ustalają poszczególne wojewódzkie związki piłki nożnej, przy uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN (ust. 5 Uchwały III/60). Zaleca się ponadto, aby wojewódzki związek piłki nożnej rozpatrzył projekt stadionu w zakresie wszelkich kwestii infrastrukturalnych, które będą miały wpływ na poziom organizacji i bezpieczeństwa meczów przeprowadzanych na danym obiekcie stadionowym, w szczególności będą:

 • orientacja przestrzenna / położenie stadionu / ewentualne sztuczne oświetlenie,
 • dostęp do stadionu / parkingów,
 • płyta boiska / pole gry / nawierzchnia / miejsce rozgrzewki (parametry / dostęp),
 • strefa techniczna / ławki rezerwowych / ławki noszowych (umiejscowienie, parametry),
 • strefa szatni dla zawodników i oficjeli meczowych (umiejscowienie, dostęp, parametry),
 • trybuny / pojemność / lokalizacja sektora gości / trybuny VIP / odgrodzenie od pola gry,
 • inne istotne kwestie, wg uznania przez wojewódzki związek piłki nożnej.

Proces opiniowania/uzgodnienia rozpoczyna się od formalnego uruchomienia procesu uzgodnienia czyli złożenia wniosku o uruchomienie procesu uzgodnienia przez klub / inwestora / projektanta na adres elektroniczny wskazany przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (ust. 6 w związku z ust. 7 Uchwały III/60). Na tym etapie, zaleca się, aby projektant działający w imieniu inwestora lub klubu piłkarskiego doręczył stosowne pełnomocnictwo. Następnie, wojewódzki związek piłki nożnej, wszczyna ten proces oraz jednocześnie wyznacza ekspertów uzgadniających i przekazuje wnioskodawcy dokumenty, na których podstawie realizowany jest proces uzgodnienia. Wojewódzki związek piłki nożnej musi oczywiście określić dokumenty, które powinien przedstawić wnioskodawca, z uwzględnieniem zapisów ust. 8 Uchwały III/60. W ust. 8 określone są wysokości opłat, jakie wnosi inwestor. Warto je przypomnieć:

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektów/koncepcji budowy stadionów:

 • o projektowanej pojemności od 1.000 do 5.000 miejsc: opłata w wysokości 2.000 zł;
 • o projektowanej pojemności od 5.001 do 10.000 miejsc: opłata w wysokości 3.000 zł;
 • o projektowanej pojemności od 10.001 do 30.000 miejsc: opłata w wysokości 5.000 zł;
 • o projektowanej pojemności powyżej 30.000 miejsc: opłata w wysokości 10.000 zł.

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektu/koncepcji budowy centrum treningowego lub innego obiektu piłkarskiego:

 •  opłata w wysokości 3.000 zł;
 • w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektu/koncepcji przebudowy lub modernizacji stadionu, centrum treningowego lub innego obiektu piłkarskiego:

 • opłata w wysokości 75% od właściwych wartości określonych w ust. 8. i 8a. z tytułu jednorazowego uzgodnienia;
 • w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.

Opłaty, o których mowa powyżej uiszczane są na konto PZPN najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili uruchomienia procesu uzgodnienia. Są one przeznaczane na organizację szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oraz infrastruktury stadionowej.

Na zakończenie tego etapu odpowiednia komisja wojewódzkiego związku piłki nożnej określa termin ewentualnych spotkań / wizyt roboczych na docelowym terenie stadionu.

O kolejnych etapach procedury uzgadniania projektów budowy stadionów przez wojewódzkie związki piłki nożnej napiszę w kolejnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Dirty Racing

W Formule 1, jak w każdym innym sporcie, sportowcy nie zawsze są w stanie zapanować nad emocjami. Czasami pokusa niedozwolonego zachowania, „urywającego” kilka sekund jest zbyt silna. Zdarzają się też w trakcie zawodów sytuacje charakterystyczne dla ruchu samochodowego na całym świecie, takie jak zajeżdżanie drogi, blokowanie innych, specjalne hamowanie lub delikatne przepychanie.

Opublikowane w

FIFA wskazała kluczowe kierunki rozwoju międzynarodowych rozgrywek

Rada FIFA kilka dni temu w Bogocie odbyła pierwsze spotkanie w tym roku, na którym omówiono wiele ważnych inicjatyw związanych z przyszłością międzynarodowych rozgrywek.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przewinienia sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów

Piłkarze Lotto Ekstraklasy już przed miesiącem rozpoczęli rozgrywki. Pierwszoligowcy nieco później. W niższych klas rozgrywki też już się rozpoczęły, choć ze względu na warunki pogodowe jeszcze nie wszyscy mieli okazję zainaugurować rundę. Zmrożone płyty boisk lub błotniste nawierzchnie mogą przeszkadzać, ale nic nie przeszkodzi nam w przypomnieniu sobie lub nowemu spojrzeniu na niektóre przepisów związkowych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników rozgrywek piłkarskich. W poprzednim artykule było o odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, a teraz pora na to co anonsowałem w tytule dzisiejszego wpisu.

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Opublikowane w

Przepisy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich

W poprzednim odcinku pisałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy i od razu zapowiedziałem, że tym razem zajmę się naruszeniami przepisów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.