Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Urazy głowy w sporcie

30.03.2016

Dzisiejszy wpis nie będzie stanowił recenzji jednego z ostatnich filmów, odnoszących się do świata sportu. Chociaż niewykluczone, że to właśnie po tym jak pojawił się w kinowym repertuarze, w internetowych newsach na nowo odżyła dyskusja na temat urazów w sporcie, szczególnie jeżeli chodzi o urazy głowy. Na wstępie jednak zachęcam do zapoznania się z treścią wcześniejszych artykułów: ,,O kontratypie ryzyka sportowego”, ,,Urazy głowy vs regulacje FIFA” i ,,Piłkarskie nokauty”.

Zajrzałam na program mającej miejsce nie tak dawno sportowo-medycznej konferencji organizowanej przez jeden z polskich związków sportowych. Nie znalazłam w nim niestety punktu, który otwierałby panel dyskusyjny na temat urazów głowy, czy minimalnych okresów odpoczynku zawodników po urazie doznanym w okolicach głowy. Środek ciężkości został przesunięty na kończyny dolne,  kręgosłup czy dietę.

Udział we współzawodnictwie sportowym zawsze wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem doznania urazu, szczególnie w przypadku sportów kontaktowych. Niestety, liczba różnego rodzaju urazów głowy rośnie i to wśród najmłodszych zawodników. Za jedną z głównych przyczyn negatywnych dla zdrowia zawodnika konsekwencji, szczególnie w rugby, boksie, czy piłce nożnej uważane jest to, że zawodnicy wracają na pole gry zbyt wcześnie po zaistnieniu zdarzenia wywołującego wstrząs głowy. W sytuacjach, w których doszło do poważniejszych urazów, zawodnicy byli natomiast wystawiani do gry przez trenerów kila dni wcześniej, chociaż z protokołu medycznego i regulacji wewnętrznych wynikało, że powinni jeszcze nie uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym (no ale każda nieobecność zawodnika w czasie gry jest przecież dla klubu stratą). Zwraca się także uwagę na to, że o ile o urazach głowy zaczyna się mówić powszechnie na najwyższym szczeblu rozgrywek, czy to np. w rugby, czy piłce nożnej, tak w niższych ligach temat ten nadal stanowi tabu, brak jest edukacji w tym zakresie, stosownych informacji, występuje deficyt sztabu medycznego. Jeden z neurochirurgów dziecięcych wskazał, że w wielu przypadkach, chęć wypromowania gwiazdy w rugby przyćmiewała zdrowy rozsądek. I wskazywał tutaj na zaniedbania nie tylko po stronie organów zarządzających daną dyscypliną, ale także po stronie trenerów, szkoły, sędziów sportowych, czy nawet rodziców.

Polscy lekarze opisują przypadek 35 – letniego członka sekcji bokserskiej w latach 1945-1959, który uprawiał boks walcząc kolejno w wadze koguciej, piórkowej i lekkiej. W sumie stoczył około 200 walk, w tym większość zwycięskich. Ostatnia walkę przegrał przez nokaut. Wcześniejsze kończył w stanie zamroczenia świadomości. Już w 1959 r. lekarz poradni sportowej wydał zakaz dalszego uprawiania sportu.  W następnych latach rozpoznano u niego encefalopatię bokserską i uznano za całkowicie niezdolnego do pracy. Podkreślano, że do wspomnianych skutków w przeważającej mierze przyczyniło się wieloletnie uprawianie boksu. Odpowiedzialność kierownictwa klubu sprowadzała się do licznych przekroczeń regulaminów i zaniedbań w stosunku do zawodnika. Nadmierna eksploatacja, zbyt często dopuszczanego do walki na ringu zawodnika oraz walka w innej niż naturalna kategorii wagowej. Zależnie od potrzeby sztucznie zmieniano wagę zawodnika przez jej obniżenie bądź zwiększenie. W tym ostatnim przypadku bokser narażony był na walkę z dużo cięższym przeciwnikiem. Sąd w wyroku przyznającym zawodnikowi rentę i odszkodowanie orzekł, że już same wspomniane praktyki stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia zawodnika.

Urazy głowy poza skutkami medycznymi coraz częściej stanowią więc podstawę do podjęcia działań prawnych. W samych Stanach Zjednoczonych blisko 5000 byłych graczy rugby złożyło pozew przeciwko NFL Chcą odszkodowania za brak odpowiedniej opieki lekarskiej w czasie swojej kariery sportowej, zbyt wczesne przywracanie ich do gry po urazach głowy, zadośćuczynienia za ukrywanie przed nimi faktu, o ostrych i przewlekłych skutkach wstrząsu mózgu u zawodników.

W USA widać już pierwsze reakcje środowiska sportowego. Np. w piłce nożnej od 2016 roku wprowadzono nowe protokoły dotyczące postępowania w przypadku zaistnienia urazu głowy u zawodnika, prowadzone są kampanie informacyjne na temat mogących się pojawić kontuzji, negatywnych dla zdrowia konsekwencji związanych z przetrenowaniem. Z czasem będzie ona uzupełniana o kolejne panele tematyczne. Żaden zawodnik, który doznał urazu głowy, nie będzie mógł powrócić do gry w określonym czasie po urazie, jeżeli zgody na to nie wyda lekarz (w tym miejscu odsyłam do wcześniejszego wpisu ,,Klubowy eskulap” http://prawosportowe.pl/klubowy-eskulap.html), nawet jeżeli taka będzie miała miejsce ze strony trenera, czy rodzica. Jeżeli natomiast trener będzie starł się wprowadzić na boisko zawodnika, który nie gra ze względu na brak zgody lekarskiej, sędzia jest zobowiązany przerwać grę, upomnieć trenera i ewentualnie podjąć wobec niego niezbędne działania dyscyplinarne.

Czy więc istnieje złoty środek pomiędzy pięknem sportu, pasją, zdrowiem zawodników i sportowym biznesem? Jak się okazuje – można. Czego przykładem są chociażby nowe zasady dotyczące powrotu do gry zawodników po urazie głowy. Trzeba tylko (albo aż) chcieć znaleźć kompromis.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.