Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

14.12.2018

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Podstawowym dokumentem normującym obraz najwyższej klasy rozgrywkowej siatkówki w Polsce jest Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (dalej: Regulamin)[1]. Określa on m.in. zasady i warunki rozgrywek o mistrzostwo Polski oraz innych zawodów i rozgrywek profesjonalnych. Z punktu widzenia szczecińskiego klubu, kluczowymi były przepisy Rozdziału II, Oddziału I – Udział w Lidze. Zgodnie z § 12 ust. 2 „Członkami Ligi są Kluby spełniające wymogi określone § 13.” Spośród 10 wymogów enumeratywnie wymienionych we wspomnianym paragrafie, koniecznym jest przywołanie dwóch. § 13 Regulaminu 1.Wymogiem dopuszczenia klubu do udziału w rozgrywkach Ligi jest: f) finansowa zdolność do poniesienia kosztów uczestnictwa w rozgrywkach Ligi, weryfikowana w oparciu o wymogi sprawozdawcze, ustalone przez Zarządzającego (PLS S.A. – przyp. K.M.) h) brak zaległości finansowych przekraczających trzy miesiące, w rozliczeniach klubu z zawodnikami, członkami Sztabu Szkoleniowego lub innymi klubami wg stanu na dzień 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku klubów przystępujących do rozgrywek Ligi – wg stanu na dzień 30 kwietnia roku, w którym przystępuje do rozgrywek. Co prawda w przytoczonym powyżej fragmencie jest mowa o warunkach dopuszczenia do udziału w rozgrywkach, jednakże § 14 ust. 5 Regulaminu stanowi, że każdy klub oceniany jest również w trakcie sezonu na okoliczność realizacji przesłanek z § 13 ust. 1. Aby PLS S.A. mogła weryfikować czy powyższe przesłanki są spełniane, klub ma obowiązek wskazać wysokość wymagalnych zobowiązań wobec obecnych i byłych zawodników oraz członków sztabu (§ 12 ust. 5 lit. a Regulaminu). Koncentrując się na regulaminowych wymogach nakładanych na kluby, nie można zapominać także o indywidualnych ustaleniach czynionych z zawodnikami. Do kontraktów bardzo często jest implementowany trzymiesięczny termin dopuszczalnych zaległości, określony w Regulaminie. Nie ma przy tym zakazu wydłużenia bądź skrócenia takiego okresu. Tak było w przypadku Bartosza Kurka, który z uwagi na brak wypłat ze strony Stoczni skorzystał z możliwości wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Wraz z upływem czasu, w ślad mistrza świata poszli kolejni zawodnicy. Ci z kolei, którzy zostali w szczecińskiej drużynie do końca, stoją obecnie przed sporymi problemami. Z uwagi na wycofanie klubu z rozgrywek, zostali wolnymi zawodnikami, bowiem zgodnie z doniesieniami mediów ich kontrakty obejmowały jedynie występy w PlusLidze. Jednakże, aby rozwiązać umowy siatkarze muszą złożyć oficjalne wypowiedzenia. Na dzień 13 grudnia nie było to możliwe, ponieważ biuro klubowe pozostawało nieczynne. Jest to istotna niedogodność biorąc pod uwagę § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu zmiany barw klubowych PZPS[2]. § 4 1.W tym samym czasie zawodnik może przynależeć tylko do jednego Klubu. 2.W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować barwy (tj. być zarejestrowanym) tylko jednego Klubu, z wyjątkiem, gdy za zgodą Klubów dotychczasowego oraz pozyskującego zawodnik zmienia barwy klubowe przechodząc do innego Klubu. Zmiana taka może odbyć się tylko raz w sezonie rozgrywkowym – za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3 – do daty wskazanej w załączniku do niniejszego Regulaminu. Dopóki nie nastąpi wyrejestrowanie zawodników, jako graczy Stoczni, nie mają oni możliwości na zawarcie kontraktów z nowymi klubami. W dodatku zasadnym jest podkreślenie, że sezon trwa w najlepsze, a każda przerwa w treningach i meczach na tym poziomie odbija się wyjątkowo niekorzystnie na formie sportowców. Ostatnią kwestią wartą poruszenia są wątpliwości jakie pojawiły się wśród kibiców w związku z odbytymi i pozostającymi do rozegrania meczami KPS Stoczni Szczecin. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie czy pozostałe mecze potraktować jako walkowery, czy też anulować wszystkie wyniki ze spotkań przeciwko szczecińskiej drużynie. Dylemat rozwiązał organizator rozgrywek słusznie odwołując się do § 16 ust. 2 Regulaminu. § 16 Regulaminu 1.W przypadku gdy w trakcie sezonu dojdzie do zmniejszenia się liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu. Punkty zdobyte w meczach rozegranych z drużyną, która zaprzestała udziału w Lidze w trakcie trwania sezonu są anulowane. Finalnie, po szczecińskim klubie w tabeli ligowej nie pozostał ślad. Trud i wysiłek osób związanych z zespołem, zawodników, trenerów, członków sztabu szkoleniowego oraz zarządu poszedł w tym sezonie na marne. Natomiast przykład Stoczni Szczecin z pewnością będzie w najbliższym czasie jednym z głównych argumentów w powracających rozmowach o konieczności zmiany systemu licencyjnego w polskiej siatkówce.       [1] Dostępny na oficjalnej stronie PLS S.A.: http://www.pls.pl/articles/id/153.html [2] Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sezon 2018/2019, https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/przepisy/przepisy-sportowo-organizacyjne

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.