Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Siatkówka, czy badminton? Który sport jest ważniejszy? Wyrok WSA

25.10.2018

Na pytania postawione w tytule, jednoznacznie za siatkówką opowiedziały się organy samorządu gminnego w Sulęcinie (woj. Lubuskie). Jak wskazał w wyroku z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – błędnie[1].

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie (ustawa)[2] „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.” Natomiast ust. 3 precyzuje, iż szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Co znamienne dla całej sprawy, organ reguluje wspomniane kwestie biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Rada Miejska w Sulęcinie skorzystała z możliwości przewidzianej ww przepisem, podejmując  uchwałę nr XLI/252/17[3] dot. stypendiów sportowych dla osób fizycznych (uchwała). Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium zostały zawarte w § 3 uchwały. Miesięczna wysokość stypendium została określona na poziomie 1000 zł miesięcznie (§5 uchwały)

§ 3 1.Prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1) w dyscyplinach indywidualnych:

a) zajęli miejsce I–III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych;

2) w dyscyplinach zespołowych:

a) za uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego co najmniej I Ligi, w dyscyplinie piłka siatkowa,

b) za uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego co najmniej III Ligi, w dyscyplinie piłka nożna,

c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Równocześnie z uchwałą, w budżecie Gminy na rok 2017 zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za okres od października do grudnia 2017 r. w wysokości 42.000 zł, czyli na maksymalnie 14 stypendiów. W tym miejscu pojawił się problem, ponieważ obok 14 wniosków złożonych przez zawodników lokalnej drużyny siatkarskiej, która dostała się do rozgrywek I Ligi Piłki Siatkowej, wniosek złożył również zawodnik badmintona – multimedalista z 37 i 38 Mistrzostw Polski Seniorów.

Burmistrz Sulęcina odmówił przyznania stypendium badmintoniście wskazując, iż nieporównywalnie większą rangą sportową cieszy się awans do I ligi rozgrywek ogólnopolskich Piłki Siatkowej, niż zdobycie medali na mistrzostwach polski dla zawodników kategorii 30+. Organ odniósł się także do ustawowego kryterium znaczenia dla społeczności lokalnej danej dyscypliny wskazując, że mecze rozgrywane w ramach I ligi siatkówki przyciągają setki kibiców w tym wielopokoleniowe rodziny. Uprawianie siatkówki cieszy się coraz większą popularnością w szkołach oraz poza nimi, czego dowodem mają być liczne amatorskie rozgrywki. Tymczasem Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie organ uznał za imprezę skierowaną do wąskiego grona kibiców i zawodników, która nie propaguje dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Ponadto zawodnik nie reprezentuje gminy, tak jak robią to siatkarze. Do przedstawionej argumentacji przychyliło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W efekcie pokrzywdzony zawodnik wniósł skargę do WSA. W piśmie wskazał, że spełnia przesłanki wskazane w uchwale. Ponadto, legitymuje się oficjalną licencją zawodniczą Polskiego Związku Badmintona, a tylko ona uprawnia do występowania na Mistrzostwach Polski Seniorów. Co więcej, w zawodach tych biorą udział czołowi, ligowi zawodnicy ekstraklasy badmintona. Odnosząc się do stanowiska Burmistrza, który zarzucił zawodnikowi, że nie reprezentuje gminy, zwrócił uwagę, iż zawodnicy drużyny siatkarskiej, podobnie jak on nie reprezentują gminy, a klub sportowy.

W orzeczeniu WSA wyraźnie zaznaczył, że decyzja o przyznaniu stypendium ma charakter uznaniowy. Tym samym organ administracji publicznej ma prawo odmówić świadczenia zawodnikowi, chociażby ten spełnił przesłanki określone w uchwale. Jednakże w takiej sytuacji organ ma obowiązek „w sposób szczególnie wnikliwy wyjaśnić przyczyny, które legły u podstaw takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Wyjaśnienie to musi przy tym nastąpić z uwzględnieniem zarówno ważnego interesu strony, jak interesu publicznego.” Natomiast zarówno burmistrz, jak i SKO zaniechały wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a w uzasadnieniach wydanych decyzji szczątkowo odniosły się do argumentów zawodnika. Niedostatecznie przeanalizowały indywidualne osiągnięcia badmintonisty w porównaniu z wkładem siatkarzy objętych stypendium. Organy nie sprawdziły ile grali poszczególni zawodnicy, ile zdobyli punktów, a tym samym na ile przyczynili się do ostatecznego sukcesu klubu. WSA podkreślił również, że organy gminy nie odniosły się do propozycji zawodnika dotyczącej zwiększenia budżetu na stypendia, chociaż całość wydatków na kulturę fizyczną przewidzianych w gminie na 2017 r. wynosiła przeszło 2,3 mln złotych.

Ostatnim i najbardziej wyartykułowanym zarzutem sformułowanym przez WSA pod adresem organów gminy było samodzielne dokonanie oceny znaczenia danego sportu dla gminy, podczas gdy jest to wyłączne uprawnienie organu uchwałodawczego – Rady Gminy. Ta wskazała wyraźne kryteria (§ 3 uchwały), którymi należy się kierować przyznając stypendium. Tym samym w opisywanej sprawie organ I instancji, odmawiając badmintoniście świadczenia, dokonał niezgodnego z prawem „ponownego przewartościowania” znaczenia dyscyplin sportowych dla gminy. Ostatecznie decyzje obu organów zostały uchylone, a sprawa skierowana do ponownego rozpoznania. Na chwilę obecną sprawa w dalszym ciągu jest w toku, a wyrok pozostaje nieprawomocny. Przy kolejnym rozpatrywaniu wniosków stypendialnych Burmistrz musi wziąć pod uwagę wytyczne zamieszczone w uzasadnieniu.

Tytułem końca warto podkreślić, że swoim orzeczeniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim wyraźnie zaznaczył, iż organy wykonawcze gminy nie mogą czysto arbitralnie faworyzować określonych dyscyplin sportowych, a każda sprawa indywidualna powinna być szczegółowo, wnikliwie i całościowo rozpatrzona.

[1] Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 429/18.

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263).

[3] Uchwała nr  XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego, 2017 r. poz. 2111).

Artykuł dostępny także w wersji dźwiękowej w formie Podcastu: [embed]https://soundcloud.com/prawosportowepl-podcast/siatkowka-czy-badminton-ktory-sport-jest-wazniejszy-wyrok-wsa[/embed]  

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.