Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Siatkówka, czy badminton? Który sport jest ważniejszy? Wyrok WSA

25.10.2018

Na pytania postawione w tytule, jednoznacznie za siatkówką opowiedziały się organy samorządu gminnego w Sulęcinie (woj. Lubuskie). Jak wskazał w wyroku z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – błędnie[1].

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie (ustawa)[2] „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.” Natomiast ust. 3 precyzuje, iż szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Co znamienne dla całej sprawy, organ reguluje wspomniane kwestie biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Rada Miejska w Sulęcinie skorzystała z możliwości przewidzianej ww przepisem, podejmując  uchwałę nr XLI/252/17[3] dot. stypendiów sportowych dla osób fizycznych (uchwała). Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium zostały zawarte w § 3 uchwały. Miesięczna wysokość stypendium została określona na poziomie 1000 zł miesięcznie (§5 uchwały)

§ 3 1.Prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1) w dyscyplinach indywidualnych:

a) zajęli miejsce I–III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych;

2) w dyscyplinach zespołowych:

a) za uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego co najmniej I Ligi, w dyscyplinie piłka siatkowa,

b) za uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego co najmniej III Ligi, w dyscyplinie piłka nożna,

c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Równocześnie z uchwałą, w budżecie Gminy na rok 2017 zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za okres od października do grudnia 2017 r. w wysokości 42.000 zł, czyli na maksymalnie 14 stypendiów. W tym miejscu pojawił się problem, ponieważ obok 14 wniosków złożonych przez zawodników lokalnej drużyny siatkarskiej, która dostała się do rozgrywek I Ligi Piłki Siatkowej, wniosek złożył również zawodnik badmintona – multimedalista z 37 i 38 Mistrzostw Polski Seniorów.

Burmistrz Sulęcina odmówił przyznania stypendium badmintoniście wskazując, iż nieporównywalnie większą rangą sportową cieszy się awans do I ligi rozgrywek ogólnopolskich Piłki Siatkowej, niż zdobycie medali na mistrzostwach polski dla zawodników kategorii 30+. Organ odniósł się także do ustawowego kryterium znaczenia dla społeczności lokalnej danej dyscypliny wskazując, że mecze rozgrywane w ramach I ligi siatkówki przyciągają setki kibiców w tym wielopokoleniowe rodziny. Uprawianie siatkówki cieszy się coraz większą popularnością w szkołach oraz poza nimi, czego dowodem mają być liczne amatorskie rozgrywki. Tymczasem Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie organ uznał za imprezę skierowaną do wąskiego grona kibiców i zawodników, która nie propaguje dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Ponadto zawodnik nie reprezentuje gminy, tak jak robią to siatkarze. Do przedstawionej argumentacji przychyliło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W efekcie pokrzywdzony zawodnik wniósł skargę do WSA. W piśmie wskazał, że spełnia przesłanki wskazane w uchwale. Ponadto, legitymuje się oficjalną licencją zawodniczą Polskiego Związku Badmintona, a tylko ona uprawnia do występowania na Mistrzostwach Polski Seniorów. Co więcej, w zawodach tych biorą udział czołowi, ligowi zawodnicy ekstraklasy badmintona. Odnosząc się do stanowiska Burmistrza, który zarzucił zawodnikowi, że nie reprezentuje gminy, zwrócił uwagę, iż zawodnicy drużyny siatkarskiej, podobnie jak on nie reprezentują gminy, a klub sportowy.

W orzeczeniu WSA wyraźnie zaznaczył, że decyzja o przyznaniu stypendium ma charakter uznaniowy. Tym samym organ administracji publicznej ma prawo odmówić świadczenia zawodnikowi, chociażby ten spełnił przesłanki określone w uchwale. Jednakże w takiej sytuacji organ ma obowiązek „w sposób szczególnie wnikliwy wyjaśnić przyczyny, które legły u podstaw takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Wyjaśnienie to musi przy tym nastąpić z uwzględnieniem zarówno ważnego interesu strony, jak interesu publicznego.” Natomiast zarówno burmistrz, jak i SKO zaniechały wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a w uzasadnieniach wydanych decyzji szczątkowo odniosły się do argumentów zawodnika. Niedostatecznie przeanalizowały indywidualne osiągnięcia badmintonisty w porównaniu z wkładem siatkarzy objętych stypendium. Organy nie sprawdziły ile grali poszczególni zawodnicy, ile zdobyli punktów, a tym samym na ile przyczynili się do ostatecznego sukcesu klubu. WSA podkreślił również, że organy gminy nie odniosły się do propozycji zawodnika dotyczącej zwiększenia budżetu na stypendia, chociaż całość wydatków na kulturę fizyczną przewidzianych w gminie na 2017 r. wynosiła przeszło 2,3 mln złotych.

Ostatnim i najbardziej wyartykułowanym zarzutem sformułowanym przez WSA pod adresem organów gminy było samodzielne dokonanie oceny znaczenia danego sportu dla gminy, podczas gdy jest to wyłączne uprawnienie organu uchwałodawczego – Rady Gminy. Ta wskazała wyraźne kryteria (§ 3 uchwały), którymi należy się kierować przyznając stypendium. Tym samym w opisywanej sprawie organ I instancji, odmawiając badmintoniście świadczenia, dokonał niezgodnego z prawem „ponownego przewartościowania” znaczenia dyscyplin sportowych dla gminy. Ostatecznie decyzje obu organów zostały uchylone, a sprawa skierowana do ponownego rozpoznania. Na chwilę obecną sprawa w dalszym ciągu jest w toku, a wyrok pozostaje nieprawomocny. Przy kolejnym rozpatrywaniu wniosków stypendialnych Burmistrz musi wziąć pod uwagę wytyczne zamieszczone w uzasadnieniu.

Tytułem końca warto podkreślić, że swoim orzeczeniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim wyraźnie zaznaczył, iż organy wykonawcze gminy nie mogą czysto arbitralnie faworyzować określonych dyscyplin sportowych, a każda sprawa indywidualna powinna być szczegółowo, wnikliwie i całościowo rozpatrzona.

[1] Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 429/18.

[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263).

[3] Uchwała nr  XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego, 2017 r. poz. 2111).

Artykuł dostępny także w wersji dźwiękowej w formie Podcastu: [embed]https://soundcloud.com/prawosportowepl-podcast/siatkowka-czy-badminton-ktory-sport-jest-wazniejszy-wyrok-wsa[/embed]  

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności