Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 4

30.01.2018

Dziś pora na dokończenie tematyki wykroczeń dyscyplinarnych popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej. W poprzednim odcinku była mowa między innymi o krytyce decyzji organizatora rozgrywek i karach jakimi to przewinienie jest zagrożone. Dzisiejsze rozważania rozpoczynamy od wykroczenia - naruszenia nietykalności cielesnej.

Naruszenie nietykalności osoby fizycznej działającej w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesa i innego reprezentanta klubu lub wojewódzkiego związku piłki ręcznej, osoby fizycznej biorącej udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnika, trenera i członka ekipy szkoleniowej, sędziego oraz delegata i przedstawiciele ZPRP, a także agenta piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działa zostało uregulowane w § 39 Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Uderzenie w/w osoby albo naruszenie w inny sposób jej nietykalności zagrożone jest karą grzywny do 15000 złotych i karą odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 lat, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, organ orzekający może odstąpić od wymierzenia kary. Przepis § 39 ust. 3, przewiduje również działanie  w warunkach recydywy, jeśli ponowne ukaranie osoby za naruszenie nietykalności cielesnej miało miejsce w okresie 2 lat od popełniania wcześniejszego wykroczenia. Wówczas, organ orzekający może orzec dożywotni zakaz udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty oraz dożywotni zakaz wstępu na imprezę sportową organizowaną przez te podmioty.

Wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości, to kolejne wykroczenie z Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zostało uregulowane w § 40. Sędzia, który prowadził zawody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, podlega karze odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres od roku do lat trzech. Jeżeli to wykroczenie miało charakter rażący, co może ustalić w postępowaniu organ dyscyplinarny, to kara odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego nie może być krótsza niż dwa lata.

Takim samym karom jak sędziowie, podlegają trenerzy prowadzący drużyny i członkowie ekip szkoleniowych oraz przedstawiciele klubów i delegaci Związku. Wówczas może być również orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do lat trzech.

I ostatnia grupa wykroczeń popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej, czyli wykroczenia korupcyjne i związane z ustawianiem meczów. Należy do nich, uregulowane w § 41 przestępstwo przekupstwa. Przedstawiciele klubu, którym postawiono zarzut dokonania lub usiłowania dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela innego klubu lub delegata ZPRP, podlegają odsunięciu od wykonywania funkcji w klubie piłki ręcznej na okres postępowania karnego. W przypadku skazania tych osób prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, orzeka się karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 2 lat do dożywotniego.

Drugie wykroczenie z tej grupy to manipulowanie wynikami zawodów. Jest ono uregulowane w § 42, a przepis brzmi następująco: „Kto, uczestnicząc w zakładach wzajemnych, bukmacherskich lub podobnych, dotyczących zdarzeń objętych rozgrywkami organizowanymi przez ZPRP, manipulował wynikami zawodów, podlega grzywnie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania wszelkich funkcji na okres od 6 miesięcy do zakazu dożywotniego”. Trzecie – ostanie wykroczenie w tej grupie, to uregulowanie w § 43 - wypaczanie wyników zawodów: „Zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz osoby reprezentujące klub, które dopuściły się przekupstwa lub w innej formie działały celu wypaczenia wyniku zawodów, podlegają grzywnie w kwocie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania ich funkcji na okres od roku do dożywotniego wykluczenia”.

Do wykroczeń uregulowanych w Rozdziale 4a Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce czyli wykroczeń związanych z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług należą:

- działanie bez licencji agenta piłki ręcznej,

- zawarcie umowy z osobą bez licencji agenta piłki ręcznej,

- zawarcie umowy z osobą reprezentowaną już przez innego agenta piłki ręcznej,

- bezprawne usiłowanie skrócenia obowiązującego kontraktu,

- usiłowanie zawarcia nowego kontraktu przed upływem ważności poprzedniego,

- rozpoczęcie negocjacji kontraktu bez powiadomienia klubu macierzystego,

- reprezentowanie więcej niż jednej strony w jednej transakcji,

- niepoinformowanie Komisarza o zawartych kontraktach,

- nieprzedstawienie Komisarzowi żądanych dokumentów,

- naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Agenta,

- niepoinformowanie klienta o grożących w umowie niebezpieczeństwach,

- zawarcie kontraktu niezgodnego z prawem,

- nieodnowienie polisy ubezpieczeniowej,

- zawarcie umowy ubezpieczeniowej niezgodnie z Regulaminem Agenta.

Podobną grupę przewinień, związaną ze zmianą barw klubowych i statusem zawodników stanowią  uregulowane w rozdziale 5 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP - wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur transferowych. Są to:

- podanie fałszywych danych w procedurach transferowych,

- naruszenie obowiązku informacyjnego,

- zawarcie dwóch kontraktów,

- zgłoszenie do gry nieupoważnionego zawodnika,

- zaniedbania klubu wobec innych klubów,

- naruszenie przepisów o zakazie transferów z klubu i do klubu.

Wreszcie ostania grupa wykroczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce ręcznej. To uregulowanie w w Rozdziale 5a - wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych. Do tych wykroczeń należą:

- nieuiszczenie składki członkowskiej,

- działanie na szkodę Związku,

- uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu,

- niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy,

- nierealizowanie zadań statutowych przez wojewódzki związek piłki ręcznej,

- nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu czyli podmiotu, który posiada osobowość prawną i którego statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej.

Przez taką działalność rozumie się w szczególności: szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, a także działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej.

Na tym kończymy omawianie problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej piłce ręcznej. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa, zwłaszcza tych związanych z handballem do lektury przepisów, bo działanie w strukturach polskiego związku sportowego to także podporządkowanie się przepisom dyscyplinarnym.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.