Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń wideo cz. 1

31.01.2020

30 stycznia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), będąca niezależnym organem działającym na rzecz spójnego stosowania zasad wynikających z RODO w całej Unii Europejskiej, opublikowała „Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo”[1] (dalej: Wytyczne). Z uwagi na szerokie zastosowanie w środowisku sportowym różnego typu kamer, chociażby w celu zabezpieczenia obiektów sportowych lub budynków klubowych, ale również w celu rejestrowania treningu i doskonalenia umiejętności, swoje najbliższe wpisy poświęcę na przybliżenie zawartych w Wytycznych rekomendacji.

 Wytyczne EROD koncentrują się w głównej mierze na systemach bezpieczeństwa i monitoringu przemysłowym, które obejmują swoim działaniem przestrzeń publiczną. Podmioty sektora publicznego i prywatnego mogą dzięki nim nie tylko zwiększać poziom ochrony mienia, życia lub zdrowia, ale również analizować zachowania nagranych osób. W połączeniu z algorytmami umożliwiającymi analizę danych biometrycznych bądź chociażby liczenia osób okazuje się, że istnieje spore ryzyko zbyt daleko idącego przetwarzania danych osobowych. Z tego powodu EROD podkreśla w ust. 5 Wytycznych, iż nadzór wideo nie jest koniecznością, jeżeli istnieją inne środki do osiągnięcia podstawowego celu.

Rodzaj danych osobowych i dedykowane obowiązki

Chcąc korzystać z monitoringu wideo, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować, jakie dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu. Efektem funkcjonowania monitoringu jest przeważnie gromadzenie i zatrzymywanie informacji obrazowych lub audiowizualnych na temat wszystkich osób wchodzących na monitorowaną przestrzeń, których tożsamość można zidentyfikować na podstawie ich wyglądu lub innych określonych elementów. Dodatkowo monitoring umożliwia dalsze przetwarzanie danych osobowych dotyczących obecności i zachowania osób w danej przestrzeni. Potencjalne ryzyko niewłaściwego wykorzystania tych danych rośnie w zależności od wymiaru monitorowanej przestrzeni, a także liczby osób ją odwiedzających.

Z tych powodów art. 35 ust. 3 lit c) oraz art. 37 ust. 1 lit. b) RODO przewidują specjalne obowiązki.

Pierwszy z nich stanowi, iż w przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie wymaganym jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych. Jej niezbędnymi elementami są:

- systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

- ocena, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;

- ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą;

- określenie środków planowanych w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie RODO.

Drugi odnosi się konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych.

               Art. 37 ust. 1 lit. b RODO

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy (…) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę

Wyłączenia

Korzystając z urządzeń wideo nie można zapominać, że RODO przewidziało także sytuacje, w których nie ma potrzeby stosowania się do jego postanowień. Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy np. dana osoba nie może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio na podstawie utrwalonego nagrania. EROD w ust. 8 Wytycznych przedstawiła korespondujące z wyłączeniem przykłady.

- korzystanie ze sztucznej kamery (brak rejestrowania obrazu lub dźwięku = brak przetwarzania danych)

- Nagrania z dużej wysokości wchodzą w zakres RODO tylko wtedy, gdy w danych okolicznościach przetwarzane dane mogą być powiązane z konkretną osobą.

- Kamera – asystent parkowania. Jeśli kamera jest skonstruowana lub wyregulowana w taki sposób, że nie gromadzi żadnych informacji dotyczących osoby fizycznej (takich jak tablice rejestracyjne lub informacje, które mogłyby zidentyfikować osoby przechodzące obok) RODO nie ma zastosowania.

Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c RODO „Rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych (…) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze”.

Jednakże w przypadku monitoringu wideo trzeba podchodzić do tego wyłączenia bardzo ostrożnie. W swoich orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, że „czynności o osobistym lub domowym charakterze należy traktować jako odnoszące się wyłącznie do czynności wykonywanych w życiu prywatnym lub rodzinnym, co oczywiście nie ma miejsca w przypadku przetwarzania danych osobowych polegającego na publikacji w Internecie, aby dane te zostały udostępnione nieokreślonej liczbie osób”[2].

Ponadto, jeżeli system nadzoru wideo, w zakresie, w jakim obejmuje on ciągłe rejestrowanie i przechowywanie danych osobowych, obejmuje nawet częściowo przestrzeń publiczną i zgodnie z tym jest skierowany na zewnątrz z prywatnego otoczenia osoby przetwarzającej dane w ten sposób, to nie może być uważany za działalność o charakterze czysto „osobistym lub domowym” (…) ”[3].

Trudno jest zbudować katalog rodzajów przetwarzania, które zawsze podlegać będą „domowemu wyłączeniu”. Każdy przypadek należy analizować osobno. Poza wymienionymi przez TSUE przesłankami, wpływ na wyłączenie spod przepisów ROOD mogą mieć także: a) osobiste relacje z osobą, której dane dotyczą, b) częstotliwość korzystania z monitoringu / nagrywania obrazu, c) charakter monitoringu (czy wynika z działalności zawodowej administratora?), d) potencjalnie negatywne skutki dla osoby, której dane dotyczą.

W ust. 13 Wytycznych, EROD zawarła przykładowe sytuacje, mające na celu wyjaśnienie niektórych spośród mogących się pojawić wątpliwości.

- Turysta nagrywa filmy wideo zarówno za pomocą telefonu komórkowego, jak i kamery, aby udokumentować swoje wakacje. Pokazuje materiał wideo znajomym i rodzinie, ale nie udostępnia go nieokreślonej liczbie osób. Sytuacja podlega „domowemu wyłączeniu”.

- Kolarz ma zamiar nagrać swój górski zjazd kamerą przytwierdzoną do kasku. Nagrany materiał planuje wykorzystać wyłącznie dla swojej prywatnej rozrywki. Sytuacja podlega „domowemu wyłączeniu”, nawet jeśli do pewnego stopnia przetwarzane byłyby dane osobowe.

- Osoba monitoruje i nagrywa własny ogród. Teren jest ogrodzony. Wyłącznie właściciel i jego rodzina regularnie wchodzą do ogrodu. Sytuacja podlega „domowemu wyłączeniu” pod warunkiem że nadzór wideo nie rozciąga się nawet częściowo na przestrzeń publiczną lub nieruchomości sąsiednie.

Dzisiejszy blog miał charakter wprowadzający i służył zobrazowaniu skali zagadnienia jakim jest przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń wideo. W kolejnym wpisie analizie zostaną poddane Wytyczne dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych, które należy zidentyfikować, aby rejestrowanie wizerunku było uznane za legalne. Przybliżę również okoliczności związane z udostępnianiem materiałów wideo podmiotom trzecim.

 

(fot. pixabay, zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

[1] https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en

[2] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrok w sprawie C-101/01, sprawa Bodil Lindqvist, 6 listopada 2003 r., Pkt 47

[3] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejkiej, wyrok w sprawie C-212/13, František Ryneš przeciwko Úřad pro ochranu osobních údajů, 11 grudnia 2014 r., Pkt. 33

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.