Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Przedmioty z gier komputerowych – podatek

04.10.2017

Już od dłuższego czasu zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką e-sportu są przedmiotem analizy prawników. W dzisiejszym wpisie chcę zwrócić uwagę wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się lub też bezpośrednio zajmują się kwestiami związanymi ze sprzedażą przedmiotów z gier komputerowych.

Handlowanie wirtualnymi przedmiotami jest dość powszechną praktyką i może się okazać całkiem niezłym biznesem. Są kraje, gdzie powstają specjalne centra, w których spora grupa osób wyspecjalizowana w danej grze ma za zadanie zdobywać różnego rodzaju przedmioty: broń, budynki, pojazdy oraz rozwijać dane postaci, aby następnie właściciele takiego ,,przedsiębiorstwa” mogli sprzedać je za realne i wysokie kwoty.

Zdarza się jednak także i tak, że firmy wprowadzają ograniczenia dotyczące sprzedaży wirtualnych towarów – można tego dokonywać tylko na platformach operatora gry. Osoby handlujące takimi przedmiotami w serwisie aukcyjnym są natomiast zobligowane do przekazywania na konto firmy określonego procentu z zysku.

W praktyce jednak tego rodzaju działalność powoduje wiele problemów na gruncie prawa podatkowego i to zarówno dla podatników jak i dla organów podatkowych. Poniżej przykłady.

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą zarejestrowaną pod symbolem PKD 47.91.Z., tj. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Rozlicza się na podstawie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany). Nie był zarejestrowany jako płatnik VAT w Polsce ani w UE. Przedmiotem jego działalności jest sprzedaż „wirtualnych przedmiotów” (atrybutów postaci w internetowych grach sieciowych), które ułatwiają zabawę w grze. Sprzedaż odbywa się poprzez portale internetowe. Zdaniem Wnioskodawcy, jest to działalność usługowa opodatkowana stawką ryczałtu od usług 8,5%. Przedmioty wirtualne nabywane są drogą internetową w trakcie gry oraz w trakcie gry są sprzedawane. Dowodem potwierdzenia transakcji jest przelew bankowy. Nie dochodzi do realnej wysyłki towaru, w związku z powyższym zakwalifikował sprzedaż jako usługę. Zdaniem Wnioskodawcy, wytwarzanie przez niego przedmiotów wirtualnych z gier opodatkowane jest stawką przyporządkowaną do działalności wytwórczej, tj. 5,5%. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko wnioskodawcy  za błędne.

Organ podatkowy uznał, że wirtualne „wykuwanie miecza” nie może stanowić działalności wytwórczej, gdyż ich zdaniem z taką mamy do czynienia wyłącznie w przypadku rzeczy materialnych. Jako że w tym wypadku nie ma mowy o materialności „wyrobów” stworzonych w grze komputerowej, nie da się „wykuwania” wirtualnych mieczy potraktować jako działalności wytwórczej.

Nie ma więc możliwości objąć przychodów stawką 5,5%. Urzędnicy uznali, że mamy tutaj do czynienia z działalnością usługową, więc stawka powinna wynieść 8,5%. Jednakże – jak zastrzegli – jeśli w działalności gospodarczej wnioskodawcy konieczne jest instalowanie oprogramowania, wówczas mielibyśmy do czynienia ze stawką 17-proc., jaką objęte są usługi związane właśnie zapisywaniem programów. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził dodatkowo, że interpretację wydał na podstawie danych i opisu  przedstawionych przez mężczyznę i zastrzegł, że w przypadku gdy zostanie dokonana kontrola przez inspektora skarbowego, który ustali inne warunki od przedstawionych przez podatnika, to wydana interpretacja działalności polegającej na sprzedaży wirtualnych przedmiotów z gier komputerowych nie będzie go chroniła.

(interpretacja indywidualna, Izba Skarbowa w Bydgoszczy z dnia 8.02.2016 r. (sygn. ITPBI/4511-1121/15MR).

Inną wartą przytoczenia interpretacją jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21.07.2014 r. nr ITPB1/415-471/14/MR. Tutaj natomiast wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzona przez niego działalność jest działalnością usługową czy handlową oraz czy może do swojej sprzedaży stosować 3% stawkę ryczałtu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, pod pojęciem pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy). Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką” (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z treści tego przepisu wynika, że pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach, tzn. że działalność winna być prowadzona: • w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu; • w sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. • w sposób zorganizowany – co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Analizowany przepis zawiera ponadto przesłankę negatywną – uzyskiwane przychody nie mogą być zaliczone do innych źródeł przychodów, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy. W myśl natomiast art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „przetworzone”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów. (…) Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów wirtualnych – to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.(…)”

Mając na uwadze powyższe stanowiska organów podatkowych, nim rozpoczniemy ,,wirtualny biznes” warto dokładnie przeanalizować profil prowadzonej działalności, żeby w przyszłości uniknąć negatywnych konsekwencji na gruncie prawa podatkowego.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności