Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Projekt zmian w ustawie o sporcie

27.03.2024

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras skierował do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o sporcie. Czas na zgłaszanie uwag do projektu ustawy został wyznaczony do 22 kwietnia 2024 roku. O konsultacjach, samym projekcie nowelizacji oraz ocenie skutków regulacji więcej można przeczytać na stronach rządowych[1].

Zdaniem Ministra Sławomira Nitrasa to: „bardzo ważny projekt, który ma wprowadzić polski sport na wyższy poziom i kształtować jego rozwój na kolejne lata w myśl nowych zasad”. Materia nowelizacji jest bardzo doniosła i ważna, bo dotyka problemów, z którymi polski sport zetknął się w ostatnich latach. Niektóre z nich były incydentalne, ale wiązały się z ludzkimi dramatami, hejtem, którego dużo, a niektóre już zdążył się niestety zakorzenić i wymagają szybkiego rozwiązania. Jeden ze śródtytułów na stronie rządowej brzmi „Wielkie zmiany w polskim sporcie” – bo są one faktycznie wielkie.

Teraz etap konsultacji, a potem prac w Ministerstwie i pracy w Parlamencie. Pierwszy, chyba najważniejszy kierunek nowelizacji to przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w sporcie. Ma zostać wprowadzona standaryzacja ochrony, edukacja oraz uświadamianie w tym zakresie małoletnich, zawodników i innych osób uczestniczących w sportowym współzawodnictwie. Istotnym elementem jest podnoszenie powszechnej świadomości i edukacja w temacie walki z przemocą i dyskryminacją w sporcie.

W tym celu ma zostać utworzona instytucja „Rzecznika ochrony praw zawodników i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym” oraz współpracujących z nim pełnomocników w ramach polskich związków sportowych. Projekt przewiduje wprowadzenie procedur, kar dyscyplinarnych za czyny przemocy i dyskryminacji w sporcie oraz dostosowanie postępowania dyscyplinarnego w celu efektywniejszego ich przeciwdziałania. Jak czytam w „ocenie skutków regulacji”: „Sport jest jedną z dziedzin życia społecznego, w których występują przypadki zachowań dyskryminacji, przemocy, a także nierówne traktowanie poszczególnych osób. Potwierdzają to zarówno głośne przypadki doniesień medialnych zarówno na świecie (np. skandal w Hockey Canada czy molestowanie gimnastyczek w USA) jak i w Polsce (afery w Polskim Związku Tenisowym, w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZKOSZ w Łomiankach czy przemoc wobec sędziów w niższych ligach piłkarskich). Potrzebę wprowadzenia do polskiego prawa rozwiązań ograniczających występowanie tego typu negatywnych zachowań potwierdzają również opublikowane w ostatnich latach badania, w tym przeprowadzone na zlecenie Ministra Sportu w 2020 r. badanie „Sytuacja kobiet w polskim sporcie wyczynowym”. Postulaty w tym zakresie zgłaszały w ostatnich latach zarówno organizacje pozarządowe jak i Rzecznik Praw Obywatelskich. Projektowane przepisy wychodzą również naprzeciw propozycjom zgłaszanym w poprzedniej kadencji Sejmu przez Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet oraz współpracujących z zespołem ekspertów”.

Kolejny nurt w znacznym stopniu związany z walką z przemocą i dyskryminacją to, to co w uzasadnieniu projektu funkcjonuje jako „więcej kobiet w związkach sportowych. Zgodnie z zapowiedzią, jednym z kluczowych założeń nowelizacji jest poprawa sytuacji kobiet w polskim sporcie i zwiększenie ich roli w procesach decyzyjnych w polskich związkach sportowych. Kluczowe narzędzie zapobiegające dyskryminacji kobiet w polskich związkach sportowych to wprowadzenie kwot płci – oznacza to, że kobiety mają stanowić minimum 30% we władzach związków. By zapewnić skuteczność zaproponowanym rozwiązaniom, przewidziano wprowadzenie sankcji w przypadku niespełnienia powyższych warunków przez związki. Tym samym dofinansowanie związków będzie ściśle powiązane ze spełnieniem nowych wymogów. W związkach, których zarządach zasiada od 2 do 5 osób ma być nie mniej niż jedna kobieta i nie mniej niż jeden mężczyzna.

Wsparcie dla sportowych mam

Istotnym elementem realizującym postulat poprawy sytuacji kobiet w polskim sporcie jest także wprowadzenie ochrony dla mam po urodzeniu dziecka. Stypendia sportowe przyznawane przez Ministra będą w ich przypadku wyższe i przyznawane na dłuższy czas niż dotychczas. Na tych samych zasadach co ministerialne, stypendia mają być przyznawane przez samorządy. Ustawodawca przewiduje również wsparcie dla kobiet w szczególnie trudnych sytuacjach – czytamy w informacji przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wsparcie dla sportowców kontynuujących naukę

Wsparciem objęci mają zostać także sportowcy łączący sport z edukacją. Nowelizacja ma służyć zapewnieniu dodatków do stypendiów, a zmiana ma obejmować członków kadr narodowych, którzy są studentami lub doktorantami lub uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W dłuższej perspektywie zmiana ta ma zachęcać do zdobywania dyplomów i kontynuowania nauki, by zapewnić lepszą pozycję na rynku pracy po zakończeniu kariery sportowej. Sportowcy kadr narodowych łączący edukację z karierą sportową mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa wysokości 20% dodatku do stypendium.

Znacząca zmiana w możliwości finansowaniu kadry narodowej

Propozycje zmian zakładają również dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, który zostaje dopisany do listy podmiotów wspierających kadrę w przygotowaniach do igrzysk i mistrzostw. Instytut otrzymuje nowe uprawnienia w zakresie możliwości finansowania zawodników kadry narodowej. Zmiany powstały m.in. w wyniku konieczności rozwiązania konkretnych sytuacji dotyczących braku ciągłości przygotowań kadr narodowych Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie do najważniejszych imprez sportowych. Wnioski wyciągnięte z zaistniałych nieprawidłowości i wynikające z nich nowe przepisy w ustawie mają zapobiegać podobnym kryzysom w przyszłości.

Ochrona sędziów sportowych

Projekt przewiduje także zmiany przepisów mające na celu ochronę prawną przed przemocą i dyskryminacją również w przypadku sędziów sportowych. Nowelizacja ma zapewnić ochronę prawną dla sędziego jak dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że jego nietykalność cielesna, życie, zdrowie i godność osobista będą przedmiotem szczególnej ochrony. Wedle opracowanej oceny skutków regulacji: „W ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznie częstszym występowaniem incydentów polegających na naruszaniu godności osobistej i nietykalności cielesnej sędziów. W poprzedniej kadencji parlamentu do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca wzmocnienia ochrony prawnej sędziów sportowych. Projekt w odpowiedzi na te postulaty przewiduje dodanie do ustawy o sporcie przepisu, który wskazuje, że osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego w przypadku wykonywania zadań związanych z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego”.

Zmiany w ustawie mają też na celu usprawnienie i uelastycznienie w zarządzaniu środkami w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków dla samorządów – te zmiany mają charakter porządkujący. Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2025 r. Obecnie trafia do prekonsultacji społecznych.

 

 

[1] Minister Sławomir Nitras skierował do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o sporcie - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.