Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Problematyczna wtyczka? Pytanie prejudycjalne dotyczące „Lubię to”

21.12.2018

W dzisiejszym blogu nie będzie zbyt wiele o prawie w świecie sportu. Pochylę się natomiast nad zagadnieniem, które na owy świat może mieć w niedalekiej przyszłości niemały wpływ. 10 kwietnia 2017 r. pod sygnaturą C – 40/17, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) rozpoczęło się postępowanie ws pytania prejudycjalnego złożonego przez wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie[1].

Wątpliwości pojawiły się w związku z relacją pomiędzy umieszczeniem na stronie internetowej popularnej, facebook’owej wtyczki „Lubię to”, a ochroną danych osobowych. Mając na uwadze, iż obecnie większość związków, klubów, stowarzyszeń sportowych posiada swoje witryny internetowe oraz prowadzi konta na wspomnianym portalu społecznościowym, orzeczenie TSUE odnosić się będzie również do nich.

Na początku koniecznym jest przybliżenie okoliczności całej sprawy. Niemiecka spółka zajmująca się sprzedażą odzieży przez internet zamieściła na swojej stronie wtyczkę „Lubię to”. Po wejściu na stronę internetową spółki, informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika były przekazywane facebook’owi. Przekazanie następowało automatycznie po załadowaniu się strony internetowej spółki i odbywało się niezależnie od tego, czy przycisk „Lubię to” został kliknięty oraz czy użytkownik był posiadaczem konta na facebook’u. W obliczu tego, niemieckie stowarzyszenie mające na celu ochronę konsumentów, złożyło pozew przeciwko spółce, w którym wnosiło o zaniechanie, z uwagi na to, że wg niego korzystanie z tej wtyczki prowadzi do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych. Objawiało się ono poprzez brak wyraźnej i jednoznacznej informacji o celu pobierania i wykorzystywania danych. Użytkownicy strony dowiadywali się o tym dopiero po przekazaniu facebook’owi ich danych. Ponadto spółka nie odbierała od internautów zgody na przekazywanie ich danych do facebook. A jeżeli już taka zgoda się pojawiła, brak było informacji ze strony spółki o możliwości jej cofnięcia w każdym czasie[2].

Niemiecki sąd zwrócił się do TSUE m.in. z następującymi pytaniami[3]:

 • Czy na podstawie dyrektywy 95/46/WE[4] (dalej: dyrektywa), stowarzyszenie może wystosować powództwo zamiast osoby fizycznej, której prawa są naruszane?
 • Czy spółkę należy uznać za administratora danych w odniesieniu do przetwarzania IP i identyfikatora przeglądarki użytkownika strony?
 • Wobec kogo powinna zostać wyrażona zgoda na przetwarzanie? Kto powinien zrealizować obowiązek informacyjny?

Ze względu na wszczęcie postępowania w pierwszej połowie 2017 roku, sprawa rozpatrywana jest na gruncie dyrektywy, która została uchylona 25 maja 2018 roku przez RODO[5]. Jednakże zakres przepisów dyrektywy, w oparciu o który TSUE będzie rozpatrywać zagadnienie, nie różni się znacząco od postanowień RODO, dlatego też orzeczenie, jakiekolwiek by było, powinno znaleźć zastosowanie w obecnym porządku prawnym.

W pierwszej kolejności należy wyraźnie stwierdzić, opierając się na przepisach dyrektywy oraz prawie niemieckim, że pozew mógł zostać wystosowany przez stowarzyszenie działające na rzecz konsumentów. Zgodnie z art. 288 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”[6]. Tym samym, jeżeli dyrektywa ustala pewne minimalne wymogi, które muszą być spełnione, aby można było uznać, że doszło do realizacji jej celów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie ustaliły wyższe standardy (w tym wypadku ochrony danych). Oprócz osoby fizycznej bezpośrednio dotkniętej naruszeniem, niemiecki ustawodawca w przepisach wewnętrznych przewiduje również możliwość skierowania pozwu przez podmiot zbiorowy przeciwko przedsiębiorcy, który stosuje w jego odczuciu niedozwolone praktyki handlowe. Dlatego też TSUE powinien przyjąć, że stowarzyszenie posiada legitymacje procesową w niniejszej sprawie. Co więcej obecnie obowiązujący art. 80 ust. 2 RODO wyraźnie przyznaje stowarzyszeniom takie prawa. Trudno jest sobie przy tym wyobrazić, ażeby TSUE pokusił się o tak daleko idącą niespójność pomiędzy dyrektywą, a zastępującym ją rozporządzeniem.

Państwa członkowskie zaproszone do składania swoich uwag były zgodne, co do pozostawania przez spółkę administratorem danych. Jednogłośnie odwoływały się do definicji z art. 2 lit. d dyrektywy, która za administratora uznaje „osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych”. Z kolei za przetwarzanie dyrektywa uznaje „każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych” (art. 2 lit. b). Działanie pozwanej spółki polegało na umieszczeniu na swojej stronie internetowej wtyczki dostarczonej przez facebook, która była narzędziem gromadzącym i przetwarzającym dane osobowe. Ponadto skorzystanie z wtyczki przez spółkę było dobrowolne i świadome, dokonane w celu promocji swoich usług. Jako, że spółka nie miała już najmniejszego wpływu na to, jak uzyskane dane wykorzystuje facebook, oba podmioty powinny zostać uznane za współadministratorów danych.

Obowiązki administratora zarówno w dyrektywie, jak i RODO są dość klarownie określone. Zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych musi być wyrażona przed rozpoczęciem przetwarzania, aby było ono w pełni legalne. Podobnie jest z obowiązkiem informacyjnym uregulowanym w art. 10 dyrektywy. Istotnym jest, że nawet jeżeli spółka nie ma wpływu na działania podejmowane przez facebook na uzyskanych danych, posiada ona wszelkie, niezbędne informacje, które powinny być przekazane użytkownikom. Natomiast, ponieważ to spółka jest pierwszym podmiotem, który dane osobowe pozyskuje dla swoich celów związanych z prowadzoną działalnością, to ona w tym wypadku powinna odebrać rzeczoną zgodę i udzielić stosownych informacji.

Postępowanie trwa. Przedstawione powyżej rozważania oparte są na przepisach prawa unijnego, a także poglądach przedstawicieli doktryny. Ostateczny głos w tej sprawie będzie należeć do TSUE. Bez względu na kształt i treść orzeczenia, z pewnością warto się nim zainteresować, bowiem może mieć ono wpływ na zakres obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez wszelkie podmioty (w tym związane ze sportem), które korzystają na swoich stronach internetowych z wtyczek portali społecznościowych.

[1]Oficjalna strona internetowa sprawy prowadzonej przed TSUE http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-40%252F17&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=3264646, dostęp 21.12.2018 r.

[2] Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka przedstawiona w dniu 19 grudnia 2018 r., Sprawa C‑40/17

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209357&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2918620, dostęp 21.12.2018 r.

[3] Podane zostały jedynie niektóre pytania istotne z punktu widzenia niniejszego wpisu.

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[6] Dziennik Urzędowy C 326 , 26/10/2012 P. 0001 - 0390

Artykuł dostępny także w formie PODCASTU:

https://soundcloud.com/kancelaria-dauerman-podcast/problematyczna-wtyczka-pytanie-prejudycjalne-dotyczace-lubie-to

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.