Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019

20.07.2018

Nieco w cieniu dyskusji dotyczącej udziału zawodników o statusie młodzieżowca w rozgrywkach Pucharu Polski, Zarząd PZPN uchwałą nr VI/139 z 14 lipca 2018 r. wprowadził program Pro Junior System IV liga na sezon 2018/2019. W dzisiejszym artykule omówione zostaną główne założenia programu, w szczególności: sposób obliczania punktów, ustalania klasyfikacji końcowej oraz dystrybucji nagród pieniężnych dla klubów.

Program Pro Junior System IV liga polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników o statusie Juniora i Wychowanka w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich IV ligi. W klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w rozgrywkach danej klasy. Na zakończenie ligowych rozgrywek ligowych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo na zasadach określonych w uchwale.

Sposób przyznawania punktów

Co istotne, przy przyznawaniu punktów za rozegrane minuty zawodników znaczenie ma jedynie czas na boisku graczy o statusie tzw. Juniora oraz Wychowanka. Warto zatem przybliżyć te definicje:

Junior – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy (urodzeni w roku 2000 i młodsi).

Wychowanek – Junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia).

Przykłady:

 1. Za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2015/2016 do zakończenia sezonu 2017/2018, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Zawodnik był bowiem zarejestrowany przez okres trzech pełnych sezonów (bez przerw).
 2. Za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2014/2015, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2016/2017, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. Zawodnik był bowiem zarejestrowany przez okres trzech pełnych sezonów (z przerwami).
 3. Za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2016/2017 do końca sezonu 2017/2018.
 4. Za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2018/2019 może być uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2015/2016, następnie nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2017/2018.

O ile dla celów kwalifikacji zawodnika jako Juniora decydujące znaczenie ma obywatelstwo polskie oraz rok urodzenia, tak dla uzyskania statusu Wychowanka dodatkowo istotny jest okres rejestracji zawodnika w danym klubie pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, że w przypadku obliczania okresu rejestracji na podstawie liczby sezonów, dopuszczalna jest przerwa w szkoleniu w danym klubie, o ile w ostatecznym rozrachunku zawodnik będzie szkolony w klubie przez co najmniej trzy sezony. Za okres szkolenia w klubie rozumie się natomiast okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w akademii klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu:

 • Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów);
 • Drugiej drużynie;
 • Pierwszej drużynie.

Kryteria obliczania

Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi z uwzględnieniem różnic pomiędzy regulaminowym i dodatkowym czasem gry.

 1. Regulaminowy czas gry

Zgodnie z uchwałą: za regulaminowy czas gry należy uznać dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których rozgrywany jest w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. Punkty za rozegrane minuty w regulaminowym czasie gry przez Juniorów i Wychowanków przyznawane będą na następujących zasadach:

 • x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym meczu IV ligi;
 • x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym meczu IV ligi.

Przykłady:

 1. Klub, za rozegranie przez Juniora 20 minut w regulaminowym czasie gry w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi otrzyma 20 punktów;
 2. Klub, za rozegranie przez Wychowanka 20 minut w regulaminowym czasie gry w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi otrzyma 40 punktów.

Dodatkowy czas gry

Zgodnie z uchwałą: za dodatkowy czas gry należy uznać doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego czasu gry. W uchwale określone zostały przypadki przyznawania punktów dla Juniorów lub Wychowanków wchodzących na boisko w dodatkowym czasie gry. W takim przypadku, niezależnie od długości doliczonego czasu gry, kluby otrzymują punkty jak za jedną minutę Regulaminowego czasu gry rozegranego przez Wychowanków lub Juniorów.

Przykłady:

 1. Klub, za rozegranie przez Juniora 5 minut w dodatkowym czasie gry (Junior wszedł na boisko w dodatkowym czasie gry) w meczu w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, otrzyma 1 punkt.
 2. Klub, za rozegranie przez Wychowanka 5 minut w dodatkowym czasie gry (Wychowanek wszedł na boisko w dodatkowym czasie gry) w meczu ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, otrzyma 2 punkty.

Co istotne, każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej. Ponadto, kluby zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w omawianym programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. Podstawą do uznania za klub zdegradowany w rozumieniu uchwały są następujące przesłanki:

 1. Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
 2. Decyzja podjęta przez właściwą Komisję Dyscyplinarną,
 3. Niespełnienie wymagań licencyjnych.

W takim przypadku punktacja końcowa zostaje zaktualizowana i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały zdegradowane i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową.

Klasyfikacja

Klasyfikacja za rozegrane minuty będzie aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do liczby przyznanych punktów, zainteresowany klub będzie mieć prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do organu prowadzącego dane rozgrywki w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. W razie stwierdzenia zasadności zastrzeżenia, organ prowadzący rozgrywki przekaże je Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

Klasyfikacja końcowa zostanie ogłoszona nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek.

Nagrody finansowe

Łączna pula  nagród  w  Programie  wynosi  1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) brutto  na  sezon,  z  czego  na nagrody dla klubów IV ligi w danym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej zostanie przeznaczona kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto płatna w następujący sposób:

Kluby,  które  zajmą  miejsca  1-5  w  klasyfikacji  końcowej  klubów  IV  ligi  w  danej  grupie rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości:

 • 1 miejsce - 35.000 zł brutto;
 • 2 miejsce - 25.000 zł brutto;
 • 3 miejsce -20.000 zł brutto;
 • 4 miejsce - 15.000 zł brutto;
 • 5 miejsce - 5.000 zł brutto.

Co istotne, w  przypadku  prowadzenia przez  dany  Wojewódzki Związek Piłki Nożnej,   rozgrywek  IV  ligi  w  więcej  niż  jednej grupie rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi prowadzonych przez dany Związek.

Co w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej klubów takiej samej liczby punktów? O klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy lub grup w przypadku prowadzenia przez dany WZPN rozgrywek IV ligi w kilku grupach rozgrywkowych. Wypłata  nagród  nastąpi  po  wystawieniu  przez  klub  odpowiedniego  dokumentu obciążeniowego.

Na pewno cieszy fakt wprowadzenia przepisów premiujących mniejsze kluby skupiające się na szkoleniu swoich struktur młodzieżowych. Konieczne jest jednak podjęcie dalszych działań, m.in. obejmujących kluby z niższych klas rozgrywkowych. Niejednokrotnie to one stanowią pierwszy etap w  zawodowej karierze piłkarzy, a obecny system ekwiwalentów za wyszkolenie w ich przypadkach nie do końca spełnia swoją funkcję.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.