Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Podcięte skrzydła?

01.06.2016

Kilka dni temu śledziłem na jednym z forów internetowych ożywioną dyskusję na temat odmowy wydania licencji przez Areoklub Polski (AP) osobie, która złożyła wniosek o wydanie licencji szybowcowej i paralotniowej. Nie chcę oceniać przedstawionej sytuacji, bo to wymagałoby szczegółowej analizy stanu faktycznego, chciałbym jednak dzisiaj odnieść się do kilku zagadnień, które stanowiły częściowo tło w/w sprawy.

Kwestie dotyczące uzyskiwania licencji zarówno zawodniczych jak i klubowych nie zostały uregulowane w ustawie o sporcie. Przyjęto bowiem, że jest to sfera wyłącznych uprawnień polskich związków sportowych (art. 13 u.s.). W tym miejscu odsyłam do wcześniejszego wpisu na temat granic interwencjonizmu państwowego w sporcie (http://prawosportowe.pl/granice-interwencjonizmu-panstwowego-w-sporcie.html). 

Wracając jednak do budzącego spory interpretacyjne i trudności praktyczne przepisu. Otóż art. 10 u.s. stanowi, że ,,Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie”. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o sporcie, ,,Przesłanki powyższych regulacji wynikają także z potrzeby wprowadzenia zasad dobrego rządzenia (good governance) do statutów polskich związków sportowych, na wzór funkcjonujących w gospodarce standardów ładu korporacyjnego (corporate governance)”. I tego rodzaju uregulowanie zasługuje na poparcie.

Odnosząc się do przedmiotowego przykładu, to ustawowe określenie ,,w tym samym sporcie” będzie dotyczyło sportu lotniczego dla którego właściwy jest polski związek sportowy – Aeroklub Polski. Zgodnie z regulaminem licencjonowania zawodnika AP klubem sportowym jest organizacja posiadająca ważną na dany rok licencję klubu sportowego wydaną przez AP, której celem jest udział we współzawodnictwie sportowym pod egidą AP. Ponadto, inny przepis tego samego regulaminu stanowi, że osoba ubiegająca się o wydanie LSFAI musi być członkiem klubu sportowego, prowadzącego działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana LSFAI. Oprócz tego, stanowi on, że LSFAI (licencje) przyznawane są w następujących dyscyplinach w sporcie lotniczym:

1. Akrobacja lotnicza

2. Modelarstwo lotnicze i kosmiczne

3. Sport balonowy i sterowcowy

4. Sport lotniowy i paralotniowy

5. Sport mikrolotowy

6. Sport samolotowy

[…]”.

Regulamin wprowadza więc pewne terminologiczne ,,zamieszanie”. Należałoby zatem dokonać uporządkowania terminologicznego, doprecyzowania regulaminu wewnętrznego AP, czy też dokonać od podstaw właściwego określenia sportów lotniczych. Dla przypomnienia, definicja sportu została zawarta w art. 2 u.s. W sporcie możemy wyróżnić jednak poszczególne dyscypliny. Zgodnie ze słownikową definicją, dyscyplina sportowa to forma działalności sportowej określona ścisłymi normami (m.in. statutowymi, regulaminowymi), np. piłka nożna, lekkoatletyka. W niektórych dyscyplinach sportowych wyróżnia się natomiast konkurencje sportowe. Za te (według słownika PWN) uznaje się formy współzawodnictwa sportowego wyróżniane w ramach danej dyscypliny sportowej (np. gimnastyki, lekkoatletyki, narciarstwa, pływania, szermierki), np. w dyscyplinie – spadochrony jest to akrobacja zespołowa.

Zakaz wskazany w art. 11 u.s. nie dotyczy członków lub posiadaczy akcji lub udziałów klubów sportowych niebędących członkami polskiego związku sportowego, nawet pomimo ich uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie. Wskazany przez ustawodawcę ,,inny klub” nie musi być członkiem polskiego związku sportowego i nie musi uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. Decydującym kryterium jest uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie, a nie członkostwo klubu w polskim związku sportowym. Naruszenia zakazu z art. 10 u.s. nie będzie stanowiło członkostwo, czy posiadanie udziałów lub akcji w dwóch klubach sportowych, które biorą udział we współzawodnictwie sportowym w dwóch różnych sportach, organizowanym przez dwa różne polski związki sportowe. Pojawia się pytanie, czy we współzawodnictwie sportowym w sportach lotniczych uczestniczą kluby, czy ich członkowie, jak ustalić ewentualnego adresata zakazu wskazanego w art. 10 u.s.?

Co równie ciekawe, ustawa o sporcie nie zawiera sankcji za naruszenie zakazu ustanowionego w art. 10 u.s. Zatem egzekwowanie przestrzegania tego nakazu jest kolejnym obowiązkiem polskiego związku sportowego, który ciąży na nim w związku z regulacją art. 13 u.s. dlatego też, regulaminy wewnętrzne polskich związków sportowych powinny zawierać w tym zakresie odpowiednie unormowania. Brak regulacji bądź też egzekwowania przepisów ustawy może spowodować zastosowanie wobec polskiego związku sportowego określonych środków przez organ nadzoru (ministra właściwego do spraw kultury fizycznej) - art. 22 u.s.

Analizując przedstawione unormowania przypomnę tylko, że ustawodawca w obecnych regulacjach  - trzymając się zasad, jakie przyświecały tworzeniu treści u.s., tj. minimalnego zakresu interwencjonizmu państwa w sprawy sportu, liberalizacji przepisów - nie utrzymał podziału na dziedziny i dyscypliny sportu, który wynikał z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

Regulacje wewnętrzne polskich związków sportowych powinny mieć charakter norm uzupełniających, dopełniających unormowania ustawowe i starać się eliminować pewne niedoskonałości prawa powszechnego (luka prawna to może za ostre określenie ?). Pytanie tylko, czy to ,,,porządkowanie” ma być zadaniem polskich związków sportowych? Kolejny raz widzimy, że zmiany są potrzebne i jak ważna jest nie tylko prawidłowa terminologia ale także jej konsekwentne stosowanie. Zachęcam do dyskusji na stronie LobbingDlaSportu.pl.

I na zakończenie  - przepisy wewnętrzne Aeroklubu Polskiego nie wykluczają ubiegania się przez tę samą osobę o licencję w kilku dyscyplinach jednocześnie.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.