Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

13.09.2018

RFC Seraing to belgijski klub wspierany przez Doyen Group (bardziej znane jako Doyen Sports), spółkę z siedzibą na Malcie, cieszącą się niezbyt dobrą reputacją w sporcie w związku ze stosowaniem third-party ownership i wpływaniem na kluby poprzez wykupywanie praw do zawodników.

RFC Seraing od wprowadzenia zakazu third-party ownership dążył do zakwestionowania wprowadzonych przez FIFA ograniczeń. Zarówno Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie jak i szwajcarski Sąd Federalny nie przychylił się jednak do zarzutów klubu

Wobec powyższego RFC Seraing wraz z Doyen Group skierowali sprawę przeciwko FIFA, UEFA i URSBFA (belgijskiej federacji piłkarskiej) do belgijskiego Sądu Apelacyjnego, który – ku zaskoczeniu środowiska sportowego - uznał się za właściwy w tej sprawie, ignorując zarzut istnienia klauzuli arbitrażowej, co wyłączać miało jurysdykcję sądu powszechnego.

Zakwestionowanie klauzuli arbitrażowej

Sąd podważył klauzulę arbitrażową Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie powołując się na belgijskie prawo oraz Konwencję Nowojorską, zgodnie z którymi warunkiem koniecznym ważności klauzul arbitrażowych jest to, by dotyczyły one "określonego stosunku prawnego" ("defined legal relationship"). O ważności klauzuli zadecydować miało zatem to, czy jest ona w dostatecznym stopniu szczegółowa i zawiera jasno określony zakres sporów, które obejmuje. Co istotne, Sąd Apelacyjny nie zadeklarował na tej podstawie sprzeczności takich ogólnych klauzul z prawem Unii Europejskiej, ale wyłącznie jej niezgodność z prawem belgijskim.

Zdaniem belgijskiego Sądu Apelacyjnego, statuty FIFA są raczej niejasne w odniesieniu do charakteru sporów, które mają być rozstrzygane przez sąd arbitrażowy. Art. 66.1 Statutu FIFA w wersji z 2015 r. stanowił jedynie, że "FIFA uznaje niezależny Sąd Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria) w celu rozstrzygania sporów między FIFA, Członkami, Konfederacjami, Ligami, Klubami, Graczami, Działaczami, Pośrednikami i Agentami".

Analogiczna treść zawarta jest zresztą w art. 57.1. Statutu FIFA z 2018 r.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny odwołał się do art. 68 ust. 1 i 2 (obecnie art. 59 ust. 1 i 2) Statutu FIFA, który nie zezwala na odwoływanie się do sądów krajowych, chyba że przepisy FIFA stanowią inaczej. Belgijski sąd wywnioskował z tego, że "przedkładanie arbitrażu odbywa się zawsze i we wszystkich sporach między określonymi stronami, w tym FIFA, UEFA, URBSFA i klubami piłkarskimi (w tym RFC Seraing), ale bez żadnych szczegółów ani wskazówek co do stosunku prawnego, którego ma to dotyczyć. Stąd też "zamiarem twórców tej klauzuli jest uchwycenie każdego rodzaju sporów między wyznaczonymi stronami, co zamienia je w klauzulę ogólną, której nie można uznać za obowiązującą, ponieważ nie stanowi klauzuli arbitrażowej uznanej na mocy belgijskiego prawa".

FIFA argumentowała, że ​​rodzaj sporów regulowany przez klauzulę arbitrażową jest dostatecznie ograniczony do celu społecznego FIFA i że kompetencje CAS są ograniczone wyłącznie do sporów sportowych („sports-related disputes). Belgijski Sąd Apelacyjny uznał zaś, że zakres sporów wskazany w regulacjach Światowej Federacji Piłkarskiej i trybunału w Lozannie jest zbyt szeroki i niejasny, aby stwierdzić, że klauzula taka dotyczy określonego stosunku prawnego (co jest wymagane przez belgijskie prawo). Ponadto uznał, że ograniczenie do sporów sportowych nie zostało ujęte w klauzuli i że CAS może swobodnie decydować o zmianie zakresu sporów, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Odrzucił także pogląd belgijskiej federacji piłkarskiej, że klauzula została ograniczona do sporów dotyczących "statutów, rozporządzeń, dyrektyw i decyzji URBFSA, FIFA i UEFA". Sprawa jest zatem w toku.

Dalsze konsekwencje

Do całej sprawy odniósł się także sam Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, wydając 11 września oficjalne stanowisko.

Źródło - http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ICAS_statement_11.09.18.pdf

CAS wskazał w nim, że rzeczywiście Sąd Apelacyjny w Brukseli odrzucił sprzeciw wobec uznania się za właściwy do rozstrzygnięcia sporu między Doyen Sports/RFC Seraing a FIFA/UEFA/URBSFA/FIFPro. Belgijski sąd orzekł w istocie, że w świetle belgijskiego prawa jurysdykcja CAS nie ma zastosowania w tej konkretnej sprawie, ponieważ klauzula arbitrażowa w statucie FIFA nie jest wystarczająco szczegółowa. CAS podkreślił jednak, że gdyby ta konkretna klauzula była bardziej szczegółowa, właściwość Trybunału Arbitrażowego zostałaby utrzymana w mocy, a Sąd Apelacyjny w Brukseli uznałby się za niewłaściwy.

W związku z powyższym problem leży jedynie w treści klauzuli CAS w Statucie FIFA; takie rozumowanie Sądu Apelacyjnego nie ma wpływu na jurysdykcję CAS w jej ogólnym zakresie. Sąd Apelacyjny nie wyraził żadnych sprzeciwów ani zastrzeżeń wobec arbitrażu sportowego jako mechanizmu rozstrzygania sporów, ani nie skrytykował struktury CAS. Ponadto żadne klauzule arbitrażowe CAS nie zostały uznane za "niezgodne z prawem" przez belgijski sąd.

Zdaniem Trybunału, decyzja Sądu Apelacyjnego w Brukseli nie ma zatem wpływu na decyzję wydaną przez CAS w przedmiotowej sprawie w 2017 r., która pozostaje w mocy. Główna trudność polega na tym, że sprawa potencjalnie może zakończyć się dwiema sprzecznymi decyzjami: jedną wydaną przez sąd belgijski, ważną tylko w Belgii oraz drugą wydaną przez CAS (i potwierdzoną przez szwajcarski Sąd Federalny), ważną na całym świecie.

Jesteśmy świadkami kolejnego postępowania, które może mieć wpływ na tryb i sposób regulacji postępowań arbitrażowych w sporcie. Sprawa Seraing może być bowiem impulsem do wprowadzenia pewnych poprawek w Statucie FIFA i dać wyraźny sygnał, że klauzule arbitrażowe CAS nie mogą obejmować absolutnie każdego sporu, który może powstać między określonymi podmiotami i ich zakres powinien być określony bardziej precyzyjnie.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.