Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Brukseli ws zakazu „Third Party Ownership”

19.12.2019

W dniu 12 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Brukseli wydał wyrok, który stanowi kolejny, istotny argument w dyskusji dotyczącej przepisów FIFA, zakazujących tzw. „Third Party Ownership” oraz „Third Party Influence”.

Czym jest „Third Party Ownership”?

Third Party Ownership  (dalej: TPO) to praktyka, zgodnie z którą podmiot trzeci np. fundusz inwestycyjny, spółka, prywatny inwestor lub agent, inwestuje w prawa ekonomiczne piłkarza, aby w razie przyszłej zmiany barw klubowych uzyskać część kwoty transferu. Innymi słowy, w zamian za ustalone z klubem lub zawodnikiem świadczenia, ów podmiot trzeci ma zagwarantowany „procent” od wartości przyszłego transferu sportowca.

Taki sposób finansowania klubów piłkarskich wzbudził w ostatnich kilku latach sporo kontrowersji. Głównymi zarzutami w stosunku do TPO było zagrażanie uczciwości rywalizacji sportowej, nieprzejrzystość działań inwestorów, ryzyko korupcji, ryzyko prania brudnych pieniędzy, a także względy etyczne – związane z możliwością handlowania prawami sportowców.

Reakcja federacji piłkarskich

Powyższe elementy skłoniły niektóre krajowe federacje piłkarskie (m.in. angielską, polską, francuską) do zakazania praktyki TPO. W ślad za nimi poszła FIFA wprowadzając do „Regulations on the Status and Transfer of Players” (dalej: RSTP)[1] art. 18bis oraz 18ter.

Art. 18bis: Third-party influence on clubs (TPI)

 1. No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams.
 2. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article.

Art. 18ter: Third-party ownership of players’ economic rights

 1. No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation.
 2. The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015.

(…)

 1. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article.

Jak można zaobserwować, od 1 maja 2015 r. FIFA wyłączyła możliwość zawierania z podmiotami trzecimi umów, na mocy których uzyskiwałyby one zdolność do wpływania na kwestie związane z transferami poszczególnych zawodników lub uprawnienia w partycypowaniu w zyskach pochodzących z takich transferów. Jednocześnie Komitet Dyscyplinarny FIFA został wyposażony w prawo do stosowania kar i środków dyscyplinarnych w przypadku naruszenia przywołanych powyżej przepisów.

Sprawa RFC Searing i Doyen Sports Investments

30 stycznia 2015 r. klub piłkarski RFC Searing (dalej: Klub) i firma Doyen Sports Investments zawarły umowę TPO zwaną „Cooperation  Agreement”. Zgodnie z jej postanowieniami Doyen Sports Investments otrzymała 30% praw ekonomicznych trzech piłkarzy w zamian za 300 tysięcy EUR. 7 lipca 2015 r. strony zawarły kolejną umowę – „Economic Rights Participation  Agreement”. Przewidywała ona sprzedaż firmie 25% praw ekonomicznych portugalskiego zawodnika w zamian na 50 tysięcy EUR.

W efekcie naruszenia przepisów RSTP, FIFA wszczęła przeciwko klubowi postępowanie dyscyplinarne. 4 września 2015 r. Komitet Dyscyplinarny FIFA nałożył sankcję na Klub za sprzedaż praw ekonomicznych piłkarzy stronie trzeciej i zawarcie umów umożliwiających jej wpływanie na kwestie transferowe. Decyzję tą 7 stycznia 2016 r. podtrzymała w postępowaniu II instancji Komisja Odwoławcza FIFA.

Korzystając z dalszej ścieżki odwoławczej, Klub wniósł skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). W wyroku z dnia 9 marca 2017 r. CAS potwierdził legalność zakazu TPO na tle przepisów unijnych, odwołując się m.in. do prawa swobodnego przemieszczania się i prawa konkurencji, utrzymując, że klub nie udowodnił, aby było inaczej. Wyroki wydawane przez CAS, zgodnie z regulaminem CAS podlegają odwołaniu do Szwajcarskiego Sądu Federalnego.

Z uprawnienia tego Klub skorzystał, podnosząc, że CAS nie jest niezależnym trybunałem arbitrażowym, a jego orzeczenie w przedmiotowej sprawie jest sprzeczne z porządkiem publicznym. Odwołanie zostało oddalone 20 lutego 2018 r. Szwajcarski sąd podkreślił w swoim orzeczeniu, że CAS jest niezależnym trybunałem, a jego decyzje są równoważne wyrokom sądów państwowych. Nie odniósł się jednak do legalności zakazu TPO w świetle przepisów UE.

Postępowanie przed sądami belgijskimi i ostateczna (?) decyzja.

W toku postępowań prowadzonych przed organami FIFA, Klub oraz Doyen Sports Investments zainicjowały kilka innych, niezależnych od siebie procedur przed sądami krajowymi, krajowymi organami konkurencji oraz Komisją Europejską. Celem było wzruszenie zakazu TPO i poddanie pod wątpliwość legalności art. 18bis i 18ter RSTP.

Najistotniejszym, z punktu widzenia dzisiejszego wpisu, było postępowanie przed belgijskimi sądami powszechnymi. W I instacji - sąd właściwy dla Brukseli i Liege oraz Sąd Handlowy w Brukseli, w II instancji - Sąd Apelacyjny w Brukseli. Po stronie powodowej stanęły RFC Searing i Doyen Sports Investments, natomiast pozwanymi były: FIFA, UEFA, Belgijska Federacja Piłki Nożnej oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro). Wnoszący odwołanie twierdzili, że zakaz TPO naruszył prawo unijne, podczas gdy oskarżeni sprzeciwiali się jurysdykcji sądu w Brukseli, wskazując na klauzulę arbitrażową, zawartą w statucie FIFA, jak i zasady dotyczące międzynarodowej jurysdykcji sądów.

Finalnie, wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Brukseli z dnia 12 grudnia 2019 r. roszczenia Klubu i jego kontrahenta zostały oddalone. Skład orzekający w uzasadnieniu odniósł się przede wszystkim do zasady res iudicata - powagi rzeczy osądzonej. Podkreślił, że w sprawie, która przed nim zawisła orzekał już (całkowicie prawidłowo) Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) oraz Szwajcarski Sąd Federalny. Z tego też powodu nie podejmie się ponownego merytorycznego rozpatrzenia przedmiotowego zagadnienia.

Odmienne rozstrzygnięcie mogłoby bowiem dopuścić do sytuacji, w której RFC Searing i Doyen Sports Investments pozywając w takim samym zakresie FIFA, UEFA i Belgijską Federację Piłki nożnej przed sądami belgijskimi oraz szwajcarskimi, otrzymałyby dwie, niemożliwe do pogodzenia decyzje.

Ponadto, skład orzekający zaznaczył, że ​​wnoszący odwołanie nie przedstawili przekonujących argumentów, by wątpić w uzasadnione cele art. 18bis i 18ter RSTP.

Tym samym, orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Brukseli potwierdziło ważność decyzji komitetów FIFA, nakładających karę na RFC Searing za naruszenie przepisów TPO i TPI, a także zasadność istnienia tych regulacji.

[1] Regulations on the Status and Transfer of Players, dostęp 18.122019:

https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/official-documents/#fifa-laws-regulations

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.