Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów – zmiany

20.09.2019

Ponad trzy lata temu poruszałem temat opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów piłkarskich. Inspiracją do tego było przyjęcie Uchwały na III/60 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 30 marca 2016 roku, a teraz okazją jest uchwalenie nowych przepisów, zgodnie z którymi do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie obiekty, których projekty zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej.

Nowe przepisy to Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku. Cytowany powyżej fragment pochodzi z przepisu ust. 2 tejże Uchwały. Od razu należy zastrzec, że dotyczy on projektów powstałych po wejściu w życie niniejszej uchwały, czyli po 4 września tego roku. Inwestycje już wykonywane czy zaprojektowane przed 4 września nie muszą być „uzgadniane” na nowych zasadach, ale wszystkie po tej dacie – już tak.

Uchwała określa zasady uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej (dalej „proces uzgodnienia”) przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN (dalej „Departament”) oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (dalej „WZPN”).

Do kompetencji Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN należy uzgadnianie projektów:

1) stadionu, na którym przeprowadzane są zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn;

2) stadionu, na którym przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

3) hali sportowej oraz hali pneumatycznej, w tym na potrzeby rozgrywek futsalu lub piłki plażowej;

4) centrum treningowego;

5) obiektu do piłki plażowej;

6) modernizacji obiektów, o których mowa powyżej (w szczególności remonty i inne zmiany w infrastrukturze obiektu).

A zatem już na „pierwszy rzut oka” w cytowanym w poprzednim akapicie przepisie ust. 3 Uchwały widać, że zwiększył się zakres przedmiotowy uchwały. Wcześniej, za „infrastrukturę piłkarską” uznawano tylko stadiony piłkarskie. Teraz są to również hale sportowe, hale pneumatyczne, centra treningowe czy obiekty do piłki plażowej.

Z kolei, zgodnie z ust. 4 Wojewódzki Związek Piłki Nożnej uzgadnia projekty obiektów innych niż wymienione w ust. 3. A zatem te wszystkie, które są obiektami piłkarskimi, a nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym kompetencji Departamentu PZPN. Od tych zasad są wyjątki, a przesłanką jest „uzasadniony przypadek”.

W uzasadnionych przypadkach Departament może przekazać uzgodnienie projektu, o którym mowa w ust. 3 do właściwości wyznaczonego WZPN, jak również przyjąć do uzgodnienia projekt obiektu pozostającego we właściwości WZPN.

Przedmiotem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę wstępnej opinii Departamentu lub właściwego miejscowo WZPN co do spełnienia wymogów licencyjnych w zakresie projektowanej infrastruktury obiektu wpływającej na efektywną organizację meczów piłki nożnej na przedmiotowym obiekcie. Proces uzgodnienia stadionu jest uruchamiany na wniosek wnioskodawcy, a nie z inicjatywy związku.

Szczegółowe wymogi takiego wniosku zostały uregulowane w ust. 8 Uchwały nr VIII/130. Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia określa Departament PZPN, a dokumentacja projektowa przesyłana do Departamentu obejmuje w szczególności: część opisową, zawierającą w szczególności określenie sposobu realizacji kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN i część graficzną – w formacie nie mniejszym niż A0, chyba że Departament określi mniejszy format.

Wnioskodawca przedkłada w procesie uzgodnienia co najmniej dwa egzemplarze uzgadnianej dokumentacji. Po zakończeniu procesu uzgodnienia dokumentację wydaje się wnioskodawcy. Jeden egzemplarz dokumentacji zachowuje się w archiwum Departamentu wraz z pokwitowaniem odbioru uzgodnionej dokumentacji przez wnioskodawcę.

Wysokości opłat za uzgodnienia projektów zostały ustalone w ust. 12 – 15 Uchwały. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową PZPN. Opłaty te przeznaczane są przez PZPN na organizację szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oraz infrastruktury stadionowej.

Przepis ust. 18 Uchwały, zobowiązuje Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do powołania zespołów roboczych ds. uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej. W niektórych, np. Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej takie zespoły istnieją.

A jak wygląda procedura w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej? Wniosek kierowany do WZPN przesyłany jest drogą elektroniczną na adres biura właściwego miejscowo WZPN, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej. Szczegółową procedurę uzgodnienia oraz wysokość opłat określa właściwy organ WZPN. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej określa też szczegółowy zakres procesu uzgodnienia przy uwzględnieniu właściwych przepisów PZPN, w szczególności kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej ma również na mocy ust. 21 Uchwały obowiązek corocznego przesyłania do Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN ewidencji uzgodnionych obiektów.

(fot. pixabay)

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.