Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów

12.05.2016

Mamy w Polsce nowoczesną infrastrukturę sportową. Stadiony klubów piłkarskiej Ekstraklasy - z małymi wyjątkami - są wizytówkami grających na nich klubów. Na niższych szczeblach rozgrywek jednak nie zawsze jest tak różowo. O ile w kwestii miejsc dla dziennikarzy, o które tak trudno było jeszcze w końcówce lat 90-tych minionego stulecia, wiele się zmieniło, o tyle jeszcze jest sporo do zrobienia, zwłaszcza na stadionach czy boiskach w niższych klasach.

Modernizacje lub remonty powinny poprawiać przede wszystkim funkcjonalność obiektów, ale  często przy remontach czy budowie nowych stadionów lub innych obiektów sportowych popełnianych jest wiele błędów. Kto miał coś wspólnego z budową domu jednorodzinnego, wie, że nie zawsze to co ładnie prezentuje się na projekcie, musi być w rzeczywistości funkcjonalne. A to czasem pod betonowymi schodami projektuje się małą toaletę, a to przez środek sypialni przebiega komin odprowadzający spaliny z kotłowni i tak dalej i tak dalej.

Podobnie bywa z infrastrukturą sportową. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął 30 marca 2016 roku Uchwałę nr III/60 w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. O innej Uchwale z tego dnia – nr III/59 pisaliśmy już na łamach bloga w artykule p.t. „Regulamin pracy Spikera”.

Uchwała nr III/60 została podjęta na podstawie art. 16a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w zw. z art. 36 § 1 pkt. 23  Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 2 lit. n Regulaminu Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na tej postawie Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN został upoważniony do uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów z wnioskodawcą. Proces uzgodnienia dotyczy stadionów, na których przeprowadzane są zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także stadionów, na których przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (ust. 2 Uchwały III/60).

W przypadku innych stadionów, niż opisane powyżej, proces uzgodnienia realizuje wraz z wnioskodawcą właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (ust. 3 Uchwały III/60). Wnioskodawcą na mocy przepisów ust. 6 tejże Uchwały jest klub piłkarski lub inwestor działający w porozumieniu z projektantem.

Uchwała określa również przedmiot procesu uzgodnienia czyli uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów z wnioskodawcą. A jest nim uzyskanie przez wnioskodawcę, opinii Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w zakresie projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową organizację meczów piłki nożnej na przedmiotowych obiektach stadionowych, a w szczególności infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie w czasie trwania imprezy.

Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia dla stadionów na których przeprowadzane są zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także stadionów, na których przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych określa Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, a dla pozostałych stadionów - właściwy miejscowo Wojewódzki ZPN przy uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN.

Na przepisu ust. 7 Uchwały III/60, wniosek dotyczący uruchomienia procesu uzgodnienia projektu dla stadionu, na którym przeprowadzane są zawody w ramach rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także stadionu, na którym przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres bezpieczenstwo@pzpn.pl. Natomiast wniosek dotyczący uruchomienia procesu uzgodnienia projektów dla pozostałych stadionów, ma zostać przesłany drogą elektroniczną na adres biura właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej.

Jeżeli chodzi o samą procedurę, to klub, inwestor lub działający w ich imieniu projektant przedkładając projekt budowy, przebudowy lub modernizacji stadionu do zaopiniowania bądź uzgodnienia Departamentowi Bezpieczeństwa PZPN lub Wojewódzkiemu ZPN powinien przedłożyć również stosowne uzgodnienia od podmiotu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Straż Pożarna), od właściwego miejscowo Komendanta Policji oraz od właściwego podmiotu opiniującego kwestie związane z realizacją transmisji telewizyjnych, wskazanego przez organizatora danych rozgrywek, jeśli transmisje są przeprowadzane.

Do rozgrywek piłkarskich zostaną dopuszczone wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w omawianej  Uchwale, ale zastrzeżenie to dotyczy projektów powstałych po wejściu w życie Uchwały, czyli od 30 marca tego roku. Prawo nie działa wstecz, więc wszystkie projekty powstałe przed wspomnianą datą nie będą uzgadniane i opiniowane.

Uchwała III/60 nałożyła również na Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, a jest ich 16, obowiązek powołania zespołów roboczych ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. Uchwała kompleksowo reguluje omawiane dzisiaj kwestie, zatem moc tracą dotychczasowe przepisy w tej materii, które były rozproszone. Znajdowały się one bowiem w:

- Uchwale nr XVI/383 z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN do uzgadniania projektów budowy oraz przebudowy istniejących stadionów w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej;

- Uchwale nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną;

- Biuletynie informacyjnym 1/95 Polskiego Związku Piłki Nożnej („Wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich”) oraz

- w Biuletynie informacyjnym 2/94 Polskiego Związku Piłki Nożnej – w zakresie „Zasad projektowania boisk/stadionów”.

Wypada mieć nadzieje, że nowa, kompleksowa regulacja spowoduje, że nowopowstające stadiony lub boiska czy też modernizowane lub remontowane obiekty będą funkcjonalne i nie będą bublami architektonicznymi i infrastrukturalnymi. Jak będzie? Życie pokaże.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.