Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy

22.01.2019

Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy zostały zawarte w uchwale z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne (nr VI/87) w art. od 20. do 24.

Podstawowymi obowiązkami klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy są:

- przestrzegania Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN i Ekstraklasy S.A.,

- przestrzegania zasad fair play,

- wystawiania w zawodach najsilniejszego składu,

- postępowania zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,

Ponadto kluby zobowiązane są do przekazania przed rozpoczęciem rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez Ekstraklasę S.A. materiałów do celów promocyjnych (zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcie stadionu, z którego korzysta klub) oraz zdjęć wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych. Kolejnym wymaganym obowiązkiem klubów jest złożenie zapewnienia, że zawodnicy oraz trenerzy trzech klubów, które w danym sezonie zajmą trzy pierwsze miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum oraz medali zostaną przeprowadzone w sposób ustalony przez Ekstraklasę S.A.

Klub nie może również udostępniać publicznie bez zgody Ekstraklasy S.A. treści oficjalnych dokumentów meczowych, w tym sprawozdań sędziowskich lub raportów delegatów meczowych PZPN.

Następne wymienione w uchwale obowiązki dotyczą organizacji meczów piłki nożnej.

Klub, który jest gospodarzem meczu piłki nożnej jest odpowiedzialny za jego organizację oraz utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie i po spotkaniu, a także stworzenie bezpiecznych warunków na obiekcie sportowym i płycie boiska.

W tym celu, zgodnie z art. 22.2. i 22.3. uchwały nr VI/87, klub jest zobowiązany w szczególności do:

- rejestrowania całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej i analogowej,

- powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych oraz kierownika ds. bezpieczeństwa,

- zapewnienie obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,

- zapewnienie widzom możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych przez cały okres pobytu widzów na stadionie,

- zapewnienie opieki sanitarnej i medycznej i stworzenie warunków do badań antydopingowych u zawodników,

- zapewnienie specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych,

- zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno - produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A. z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy,

- zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności,

- zapewnienie, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby szkoleniowe,

- zapewnienie przedstawicielowi klubu będącego gościem w dniu i miejscu rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,

- monitorowanie obiektu sportowego przed, w czasie i po meczach,

- przestrzeganie zakazu stosowania wuwuzeli i temu podobnych trąbek, wskaźników laserowych, zakaz wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenie do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni,

- nieużywanie dronów, innych niż na użycie których wyraził zgodę Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.,

- stosowanie zakazu klubowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i przestrzeganie tego zakazu na zasadach wzajemności przez wszystkie kluby,

- dostarczanie właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem oraz wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych.

Ponadto, klub ma obowiązek rozgrywać mecze rozgrywek Ekstraklasy na stadionie spełniającym wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania stadionu do rywalizacji w rozgrywkach.

Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.

Kolejnie kluby są zobowiązane do zawarcia polisy ubezpieczeniowej, która będzie pokrywała wszystkie zagrożenia związane z ich uczestnictwem w rozgrywkach Ekstraklasy. Ponadto klub będący gospodarzem musi zawrzeć dodatkowo polisę ubezpieczeniową na zagrożenie związane z organizowaniem meczu. W przypadku gdy gospodarz meczu nie jest jednocześnie właścicielem stadionu jest on zobowiązany do przedstawienia umowy ubezpieczeniowej zawartej przez właściciela i/lub dzierżawcę/ najemcę danego obiektu sportowego. 

Dodatkowymi obowiązkami klubów piłkarskich są:

- zapewnienie właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, PZPN (obserwatora lub delegata meczowego) oraz Klubu gościa,

- przekazanie przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 wejściówek i/lub identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniająca do poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu,

- przekazanie odpowiedniej ilości biletów sponsorom rozgrywek Ekstraklasy.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.